Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Konsertin käsiohjelmateksti ja nuotit

Sibelius-Akatemian tohtoriopas on jatko-opiskelijoiden, tohtorikoulun henkilökunnan sekä jatkotutkintojen tarkastajien tietopaketti tohtoriopinnoista ja tohtorikoulun toiminnasta.

Konsertin käsiohjelmateksti ja nuotit

  1. Konsertin käsiohjelmateksti jätetään tarkastettavaksi tutkielman ohjaajalle viimeistään kuusi viikkoa ennen konserttia. Lähestyvästä tarkastuksesta on tärkeää sopia jo lukukauden alussa, koska ohjaajan on hyvä varata aikaa tehtävään. Konserttiemme ominaispiirteisiin kuuluvat musisoinnin korkean tason ja punnittujen ohjelmakokonaisuuksien lisäksi kiinnostavat ohjelmatekstit. Tutkielman ohjaaja opastaa pienten kauneusvirheiden korjaamisessa ja ohjaa eteenpäin, mikäli muokkaustarve on suurempi.
  2. Tämän jälkeen opiskelija toimittaa käsiohjelmatekstin konserttituottajalle neljä viikkoa ennen konserttia. Tekstistä tulee ilmetä tutkinnon kokonaisuus ja kyseisen konsertin osuus siinä.
  3. Mikäli konsertin ohjelmassa on muita kuin keskeiseen ohjelmistoon kuuluvia sävellyksiä, toimittaa opiskelija kopiot nuottimateriaalista sähköisesti suoraan lautakunnan jäsenille. Jos kysymyksessä on painettu materiaali niin opiskelija toimittaa sen DocMus-tohtorikoulun toimistoon neljä viikkoa ennen konserttia edelleen lautakunnan jäsenille toimitettavaksi.