Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Kirjallisen opinnäytteen valmiiksisaattaminen ja julkaisu

Sibelius-Akatemian tohtoriopas on jatko-opiskelijoiden, tohtorikoulun henkilökunnan sekä jatkotutkintojen tarkastajien tietopaketti tohtoriopinnoista ja tohtorikoulun toiminnasta.

Akateemisen neuvoston lupa tohtorintutkinnon julkisen tarkastustilaisuuden järjestämiseen on samalla taiteellisen tutkinnon tutkielman julkaisulupa EST-julkaisusarjassa [sarjan ISSN 1237-4229 (painettu), ISSN 2489-7981 (pdf)] tai väitöskirjan julkaisulupa Studia Musica -sarjassa [ISSN 0788-3757 (painettu), ISSN 2489-8155 (pdf)]. 

Taiteilijakoulutuksen  tai soveltajakoulutuksen taiteellisen linjan vanhamuotoinen kirjallinen työ julkaistaan lähtökohtaisesti EST-julkaisusarjassa. Tätä varten pyydetään kirjallisen työn arvioijilta erilliset lausunnot, jotka puoltava julkaisua sarjassa. Huom. tällöin on korjausten tekemisessä ja painatuksessa oltava sekä ennakoiva että nopea, jotta kirja ehtii valmistua tarkastustilaisuuteen.

Kirjan (koko B5, 176 x 250 mm) valmistaminen edellyttää yhteistyötä kansigraafikon, taittajan (valmistujan itse, tai hänen palkkaamansa), kirjoittajan sekä painotalon välillä. Kommunikaation sujuvuudesta vastaa tutkinnon tekijä. Painetun kirjan kannen  valmistaa painotalon graafikko, ja hyväksyy myös Sibelius-Akatemian graafikko. Tilaa kansi lomakkeella ja siihen tarvittavat ISBN- ja sarjanumerot Henri Wegeliukselta hyvissä ajoin (ISBN ilmaisee yksiselitteisesti kirjan ja sarjanumero kirjan järjestyksen sarjassa). Kiiretapauksessa voit tilata kannen jo ennen kuin tiedossasi on ISBN- ja sarjanumerot tai taitetun version sivumäärä (> selkämyksen paksuus; kirjan selkämyksen paksuus määräytyy kirjan tarkan sivumäärän perusteella): on tärkeää, että graafikko pääsee ajoissa kannen ulkoasun suunnitteluun. Tämän vuoksi on järkevää järjestää siten että graafikolla ja taittajalla (ellei valmistuja itse taita kirjaa) on toistensa yhteystiedot ja että graafikko tietää valitun painotalon. Muussa tapauksessa lopullisen sivumäärän ilmoittaminen graafikolle tai kirjapainolle jää yksin tutkinnon tekijän vastuulle. Hätätilassa kirjapaino voi vielä muokata selkämyksen, mikäli taittaja on toimittanut tähän tarvittavat taittotiedostot pdf-muotoisen kansitiedoston lisäksi.

Ennakoidessasi kiirettä ota etukäteen selville tarvittavien henkilöiden saatavuus (erityisesti graafikko, DocMusin toimisto): viikonloppujen ja yleisten loma-aikojen lisäksi voi olla henkilökohtaisia lomapäiviä.

Sarjajulkaisuun tulee aina vähintään viisi julkaisutunnusta

 1. ISBN (ISBN indikoi yksittäisen julkaisun sekä sen muodon; siten on oltava erilliset ISBN-numerot painetulle ja sähköiselle julkaisulle) ilmoitetaan takakannessa ja julkaisutiedot-sivulla ja
 2. ISSN (ISSN-nrot indikoivat sarjan ja julkaisumuodon, joten kaikilla saman sarjan julkaisuilla on samat ISSN-numerot erikseen painetulle ja pdf-julkaisumuodolle) ilmoitetaan takakannessa ja julkaisutiedot-sivulla sekä
 3. sarjan järjestysnumero (ilmaisee, monesko julkaisu kirja on tietyn sarjan sisällä) ilmoitetaan kirjan selkämyksessä, nimiö- sekä julkaisutiedot-sivulla.

Taitettu versio lähetetään pdf-tiedostona Henri Wegeliukselle (@uniarts.fi), joka tarkastaa taiton (ei sisältöä) kustantajan edustajana ja lähettää kirjan painoon. Mikäli julkaisulla on kiire, lähetä taiton raakaversio etukäteen, jotta säästytään ikäviltä yllätyksiltä. Ole erityisen tarkka julkaisutietosivun tietojen ilmoittamisessa. Tässä yhteydessä viimeistään tehdään kustannussopimus, joka pitää sisällään myös pdf-version luovutuksen kirjaston eThesis-tietokantaan ja jossa Sibelius-Akatemia saa oikeudet teoksen julkaisemiseen. (Huom. sopimuskäytäntö on muuttumassa > yhteinen sopimus kirjaston ja DocMusin kanssa). Mikäli julkaiset vain sähköisesti, huomaa kuitenkin, että tarvitset julkaisusta myös arkistokelpoiset kappaleet Akateemisen neuvoston käsittelyä ja lakisääteistä arkistointia varten (ks. kohta riiputus).

Opiskelija vastaa Henri Wegeliuksen kanssa painosta saamansa pdf-muotoisen vedoksen tarkastamisesta ja antaa painoluvan. Mikäli opiskelija haluaa paperivedokset kannesta tai sisällöstä, hän vastaa itse näistä aiheutuneista kustannuksista. Kirjat toimitetaan painosta tohtorikoulun toimistoon (T-335) sekä suoraan M-talon kirjastoon (3 riiputuskappaletta).

Painoksen suuruus on 50 kappaletta; kirja tulee myöhemmin myyntiin Ostinatoon ja verkkokauppaan tarvepainatuksella, mikä takaa kirjan saatavuuden printtipainoksen loputtua. Mikäli opiskelija/aineryhmä arvioi, että painosmäärän pitäisi perustellusti olla suurempi, asiasta neuvotellaan hyvissä ajoin II varadekaanin kanssa.

Opiskelija toimittaa kirjan jakoon seuraavasti:

 • 10 kappaletta jaettaviksi oman harkinnan mukaan
 • Yksi (1) kappale kullekin seuraavista (tutkintotyypistä riippuen):
  • vastaväittäjä(t)
  • tutkielman/kirjallisen työn tarkastaja(t)
  • taiteellisen lautakunnan jäsenet
  • ohjausryhmän jäsenet
  • tarkastustilaisuuden valvoja (kustos)
 • Kolme (3) kappaletta Taideyliopiston kirjaston M-talon toimipisteeseen riiputettavaksi vähintään 10 päivää ennen tarkastustilaisuutta. Huom. Unigrafia toimittaa riiputuskappaleet suoraan M-talon kirjastoon.

Tarkastustilaisuuden vahtimestarit huolehtivat jäljelle jääneiden painokappaleiden myynnistä yleisölle. Kirjan hinta määräytyy painokustannusten mukaan; useimmiten EST-sarjassa hinta on 20 e ja Studia Musicassa 25 e. Unigrafian verkkokaupassa hinta on 5 euroa korkeampi. Hinnan määrittävää Henri Wegelius (DocMus ja MuTri).

Opiskelija vastaa pelkästään sähköisesti julkaistavan kirjallisen opinnäytteen (sisältäen mahdollisen verkkosivuston osoitteen) toimittamisesta kirjastoon vähintään 20 päivää ennen tohtorintutkinnon tarkastus-/väitöstilaisuutta.

Kirjasto huolehtii siitä, että sähköisesti julkaistu kirjallinen osio on julkisesti nähtävänä Sibelius-Akatemian kirjaston tietokannassa vähintään 10 päivää ennen tohtorintutkinnon tarkastustilaisuutta (nk. riiputus).

Opiskelija toimittaa tohtorikoulun toimistoon sähköisesti julkaistavasta kirjallisesta osiosta kymmenen (10) arkistointikelpoista paperiversiota (taiteilija- ja soveltajakoulutus).

Opiskelija voi halutessaan julkaista kirjallisen opinnäytteensä sähköisen kanavan lisäksi myös painettuna.

Taiteilijakoulutuksen opiskelijan tulee luovuttaa yliopistolle maksutta 25 arkistokelpoista kappaletta kirjallisesta opinnäytteestään. Tieteellisessä ja soveltajakoulutuksessa vastaava kappalemäärä on 35.

Opiskelija toimittaa painetun kirjallisen opinnäytteensä tohtorikoulun toimistoon ja sopii siitä, että työ on julkisesti nähtävänä yliopiston kirjastossa vähintään 10 päivää ennen tohtorintutkinnon tarkastustilaisuutta (riiputus).