Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Opinnot muissa yliopistoissa ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opinnot muissa yliopistoissa

Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää jatkotutkintoonsa myös muissa yliopistoissa suoritettavia opintoja, jotka soveltuvat jatkotutkinnon alueeseen.  Tohtorikoulujen opiskelijat ovatkin opiskelleet tukiaineita niin taide- kuin tiedeyliopistoissakin (mm. kieliä, historiaa, matematiikkaa, automaattista tietojenkäsittelyä ja teologiaa).

 Nämä opinnot voi sisällyttää tutkintoon, jos niistä on sovittu opintojen vastuullisen ohjaajan kanssa etukäteen.

Yhteistyö TaiY:n sisällä sekä SibA:n muiden aineryhmien kanssa

Tohtorikoulujen opiskelijat voivat ottaa osaa molempien tohtorikoulujen järjestämille kursseille. Lisäksi osa kursseista soveltuu myös perusopiskelijoille Tohtorikoulut järjestävät yhdessä vuosittain koko talon tutkimuspäivät (SibA Research Days). Toimessa olevat tohtorikoulutettavat voivat tarjota opetusta peruskoulutuksen aineryhmille kokonaistyöaikansa puitteissa. Tästä sovitaan tohtorikoulun johtajan kanssa.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ja Kuvataideakatemiassa järjestettävästä opetuksesta tiedotetaan Avoimen kampuksen sivuilla, Taideyliopisto opinto-oppaassa, sekä erikseen sähköpostitse.. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan seminaareihin, symposiumeihin ja workshopeihin muissa akatemioissa. Ryhmäopetuksen kyseessä ollessa yhteistyö taideyliopistojen kanssa järjestyy suurelta osin vähin muodollisuuksin, vapaan liikkuvuuden periaatteella. Taideyliopiston akatemiat järjestävät yhteisiä tohtoriopintoja/kursseja.

Yhteistyö muiden yliopistojen ja toimijoiden kanssa

 Musiikintutkimuksen valtakunnallinen tohtoriohjelma järjestävää vuosittain seminaareja ja työpajoja, joihin voidaan ottaa myös varsinaisen tohtoriohjelman ulkopuolisia osallistujia. Tapahtumista tiedotetaan postilistoilla. Lisäksi kannattaa seurata näiden tohtoriohjelmien kotisivuja.   

Opiskelijat saavat myös hyödyllisiä kontakteja kohdatessaan eri taiteenaloja edustavia taiteilijoita esimerkiksi ohjausryhmissään sekä tohtorikonserteissa tapahtuvan taiteellisen yhteistyön myötä.

Tohtorikoulun opiskelijoita rohkaistaan osallistumaan kansainvälisiin tapahtumiin ja konferensseihin omin esityksin, esitelmin ja posterein sekä osallistumaan alan keskusteluun esimerkiksi kirjoittamalla artikkeleita sekä verkostoitumalla eri alojen taiteilijoiden ja tutkijoiden kanssa. Konferenssiin osallistumisesta ja artikkeleiden kirjoittamisesta on mahdollisuus saada opintopisteitä.