Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Kirjallisen työn alkusivut

Nimilehti

Ensimmäiselle sivulle tulee ainoastaan kirjan nimi.
Kirjallisen työn nimen tulee olla täsmällinen ja lyhyt. Voidaan käyttää myös selittävää alaotsikkoa.

Huom. tieteelliseen väitöskirjaan tavataan liittää kannen väliin erillinen  lehti, joka sisältää yliopisto- ja laitostiedot, väitöskirjan nimen ja tekijän, maininnan "Tieteellinen väitöskirja" sekä lopuksi tekstin: "Esitetään Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Akateemisen neuvoston suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi + paikka + aika."

Nimilehti

 

Tyhjä sivu (nimilehden takasivu)

Nimilehti ja sen takainen ylimääräinen tyhjä sivu eivät ole välttämättömiä, joskin tyylikkäitä.

Nimiösivu

 • Tekijä
 • Kirjan nimi (nimeke)
 • Mahdollinen julkaisusarja
 • Julkaisija, vuosiluku

Julkaisutiedot (nimiösivun takasivu)

 • Ohjaaja(t)
 • Esitarkastaja(t)
 • Tarkastustilaisuuden valvoja (kustos)
 • Vastaväittäjä(t) tutkijakoulutuksessa ja soveltajakoulutuksen tieteellisessä opinnäytteessä TAI: tarkastaja(t) taiteilijakoulutuksessa.
 • Julkaisijatiedot
 • Tiedot teoksen luonteesta (akateeminen väitöskirja, tutkielma tms.)
 • Sarjatiedot
 • Kannen suunnittelu
 • Kannen kuva
 • Painotalo
 • ISSN-tunnus (mikäli julkaistaan sarjassa)
 • ISBN-tunnus (painettu)
 • ISBN-tunnus (pdf)
 • Paikka ja vuosi
 • Katso esimerkki
 • Nimiösivun ja sen takasivun ohjeet Kansalliskirjaston sivuilla

Tiivistelmä (abstrakti)

Tiivistelmä on lyhyt, noin sivun mittainen kirjallisen työn yhteenveto, ja se kirjoitetaan suomeksi/ruotsiksi ja englanniksi. Tiivistelmän antaa lukijalle työn bibliografiset tiedot sekä yleiskuvan työn sisällöstä. Tiivistelmän perusteella kirjasto välittää tiedot työstä tietojärjestelmiin. Huomaa siis, että tiivistelmän sisältämien avainsanojen perusteella toteutetaan vain abstraktiin perustuvat tietohaut. Kokoa siis koko työsi kannalta keskeinen terminologia ja ydinkäsitteet abstraktiisi.

Tiivistelmän tulee olla itsenäisesti luettava suorasanainen kokonaisuus (ei ranskalaisia viivoja!) ja sen tulee sisältää vain kirjallisessa työssä esiintyviä asioita. Siinä ei viitata varsinaiseen tekstiin eikä siinä käytetä vakiintumattomia lyhenteitä, alleviivauksia tai harvennuksia.

I bibliografiset tiedot

 • Kirjoittajan nimi
 • Kirjallisen työn nimi
 • Suorituspaikka / mihin tutkintoon tai muuhun yhteyteen työ sisältyy
 • Julkaisuvuosi
 • Sivumäärä (mahdollisesti varsinainen teksti erikseen + liitteet)

II sisältöä koskevat tiedot (soveltaen)

 • Tutkimuksen pääidea(t)
 • Tutkimuskohde
 • Tutkimusmenetelmä
 • Tutkimustulokset
 • Johtopäätökset, tutkimuksen merkitys

III hakusanat

 • Työn sisältöä kuvaavat hakusanat (työsi ydinkäsitteet, 1–7 kpl). Näiden ei tarvitse olla kirjastojen standardin mukaisia asiasanoja, vaan ne voivat täydentää näitä.
 • Huomaa, että työsi tulevat siteeraajat voivat löytää työsi näiden hakusanojen, kirjaston antamien (standardi-)asiasanojen sekä abstraktissa esiintyvän tekstin perusteella.

Esipuhe

Esipuhe ei ole välttämätön. Esipuheessa voit valottaa työn synnyn taustaa, kuitenkin niin, että työn ymmärtämiseksi välttämätön tieto on vasta johdannossa.

Esipuheessa voit myös kiittää sellaisia henkilöitä, jotka ovat työtehtäviensä ulkopuolella tai poikkeuksellista aktiivisuutta osoittaen auttaneet sinua. (Toimenkuvansa puitteissa toimiva varsinainen ohjaaja ei ole tällainen henkilö, vaikka käytännössä usein kiitetään myös häntä.)

Esipuhe allekirjoitetaan usein kuten kirje (paikka, aika, nimi).