Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Tekijänoikeudellisia kysymyksiä

Tekijänoikeuksia on kunnioitettava ja lainatun aineiston tekijä ja (alkuperäinen) lähde (myös valokuvaaja) on aina mainittava. Tieteellisessä ei-kaupallisessa tekstissä saa sitaattioikeuden puitteissa käyttää korvauksetta ja ilman erillistä lupaa myös suojattua aineistoa: esim. soveliasta kustannettua nuottikatkelmaa (ei liian pitkä eikä liian lyhyt), museoiden julkaisemaa tai Internetistä muutoin löytyvää kuvaa, käännettyä runoa, mikäli näitä käsitellään tekstissä (nk. vetoamisfunktio). Vetoamisfunktiolla tarkoitetaan sitä, että esimerkkiä käsitellään tekstissä; toisin sanoen nk. kuvituskuvia ei saa käyttää ilman korvausta. Perusperiaatteen mukaisesti sitaateissa on aina mainittava kaikki tekijä- ja kustantajatiedot, ellei niiden selvittäminen osoittaudu mahdottomaksi.

Poikkeuksena ovat mm. sellaiset museoiden ja arkistojen materiaalit, jotka ovat museon hallussa ja jotka tekijä on saanut käyttöönsä solmiessaan museon kanssa käyttösopimuksen: näitä ei saa käyttää ilman lupaa ja pyydettyä korvausta. Sen sijaan Internetistä saatavilla olevia, esim. museoiden omilla sivuillaan julkaisemia kuvia saa yleensä käyttää sitaattioikeuden puitteissa. Lainattavan kuvan tulee olla saatettu yleisön saataviin lainmukaisesti: se on esim. museon itsensä julkaisema eikä joku piraattiversio.

Kuvioiden ym. lähteet ja/tai tekijänoikeuden omistajat voidaan ilmoittaa myös erillisessä luettelossa, eikä niiden selosteteksteissä. Tämä on kaikkein yleisintä, kun kyseessä ovat kuvat.

Katso lisätietoa Taideyliopistojen tekijänoikeusoppaasta ja Taideyliopiston julkaisemisen oppaasta.