Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Tarkastustilaisuuden ohje: Tutkijakoulutus

Tarkastustilaisuuden ohje:Tutkijakoulutus

Ohjeet on hyväksytty Sibelius-Akatemian Akateemisen neuvoston kokouksessa 3.5.2016.

Tieteelliseen tohtorintutkintoon kuuluva väitöstilaisuus


1. Pukeutumisesta sovitaan väittelijän, vastaväittäjän ja valvojan kesken. Ensisijaisesti käytetään akateemista juhlapukua, joka tarkoittaa miehillä frakkia, mustia liivejä ja valkoista rusettia, ei rintataskuliinaa. Frakkiin kuuluvat mustat sukat ja kengät (ei kiiltonahkaa). Tarkastusasuna käy myös tumma puku, papin puku, sotilaspuku tai kansallispuku. Naisilla on musta leninki tai jakkupuku, joka ei ole pitkähelmainen eikä avokaulainen. Hattua tai näyttäviä koruja ei käytetä. Tohtorintutkinnon suorittaneet kantavat tohtorinhattua vasemmassa kädessään.


2. Väitöstilaisuuden osanottajat saapuvat väitöstilaisuuteen siten, että saliin astuu ensin väittelijä, sitten tilaisuuden valvoja ja viimeisenä vastaväittäjä(t). (Yleisö seisoo, kunnes valvoja ja vastaväittäjä ovat istuutuneet. Väittelijä jää seisomaan.)


3. Kun kaikki ovat asettuneet paikoilleen, valvoja avaa väitöstilaisuuden lausuen: ”Sibelius- Akatemian johtokunnan määräämänä valvojana julistan tarkastustilaisuuden alkaneeksi.” Valvoja ja vastaväittäjä(t) istuutuvat, väittelijä jää seisomaan. Valvoja esittelee
lyhyesti tilaisuuden aiheen, väittelijän ja vastaväittäjän/-väittäjät.


4. Väittelijä pitää seisten lectio praecursorian, joka saa kestää enintään 20 minuuttia. Esitys aloitetaan sanomalla ”Arvoisa valvoja, arvoisa(t) vastaväittäjä(t), hyvät kuulijat”.


5. Lectio praecursorian päätyttyä väittelijä lausuu: ”Pyydän teitä, arvoisa(t) Sibelius-Akatemian johtokunnan määräämä(t) vastaväittäjä(t) tarkastamaan väitöskirjani ja esittämään ne huomautukset ja kommentit, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta.”


6. Vastaväittäjä/vastaväittäjät esittää/esittävät seisaaltaan lausunnon, jossa hän/he käsittelee/käsittelevät väitöskirjan aihepiiriin liittyviä yleisiä kysymyksiä. Lausunnon jälkeen vastaväittäjä(t) ja väittelijä istuutuvat.


7. Seuraavaksi tapahtuu varsinainen tarkastus. Sen alkupuolella vastaväittäjä kohdistaa huomionsa ensin metodisiin ja yleisiin kysymyksiin, minkä jälkeen seuraa yksityiskohtainen tarkastus. Vastaväittäjä saa käyttää tarkastukseensa enintään neljä tuntia. Jos tarkastus vie runsaasti aikaa, voidaan pitää tauko, jonka valvoja ilmoittaa.


8. Päätettyään tarkastuksen vastaväittäjä/vastaväittäjät esittää/esittävät seisaaltaan loppulausuntonsa, jonka väittelijä kuuntelee seisaaltaan. Vastaväittäjä/vastaväittäjät kertoo/kertovat esittävänsä väitöskirjan hyväksyttäväksi (tai hylättäväksi). Väittelijä esittää kiitoksensa vastaväittäjälle/-väittäjille.


9. Väittelijä kääntyy yleisön puoleen ja lausuu: ”Tämän jälkeen kehotan niitä läsnäolijoita, joilla on väitöskirjaani koskevia huomautuksia, pyytämään puheenvuoron arvoisalta valvojalta.”


10. Valvoja johtaa puhetta jakaen puheenvuorot ja valvoo, että väittelijä saa vastata välittömästi kuhunkin huomautukseen ja ettei käytetyissä puheenvuoroissa poiketa aiheesta.


11. Valvoja päättää seisaalleen nousten väitöstilaisuuden, joka saa kestää enintään kuusi tuntia. Valvoja laatii tilaisuuden kulusta kertomuksen Sibelius-Akatemian johtokunnalle.nn