Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Tarkastustilaisuuden ohje: Tutkijakoulutus

Sibelius-Akatemian tohtoriopas on jatko-opiskelijoiden, tohtorikoulun henkilökunnan sekä jatkotutkintojen tarkastajien tietopaketti tohtoriopinnoista ja tohtorikoulun toiminnasta.

Tarkastustilaisuuden ohje:Tutkijakoulutus

Ohjeet on hyväksytty Sibelius-Akatemian Akateemisen neuvoston kokouksessa 3.5.2016.

Tieteelliseen tohtorintutkintoon kuuluva väitöstilaisuus


1. Pukeutumisesta sovitaan väittelijän, vastaväittäjän ja valvojan kesken. Ensisijaisesti käytetään
akateemista juhlapukua, joka tarkoittaa miehillä frakkia, mustia liivejä ja valkoista rusettia, ei
rintataskuliinaa. Frakkiin kuuluvat mustat sukat ja kengät (ei kiiltonahkaa). Tarkastusasuna käy
myös tumma puku, papin puku, sotilaspuku tai kansallispuku. Naisilla on musta leninki tai
jakkupuku, joka ei ole pitkähelmainen eikä avokaulainen. Hattua tai näyttäviä koruja ei
käytetä. Tohtorintutkinnon suorittaneet kantavat tohtorinhattua vasemmassa kädessään.


2. Väitöstilaisuuden osanottajat saapuvat väitöstilaisuuteen siten, että saliin astuu ensin
väittelijä, sitten tilaisuuden valvoja ja viimeisenä vastaväittäjä(t). (Yleisö seisoo, kunnes valvoja
ja vastaväittäjä ovat istuutuneet. Väittelijä jää seisomaan.)


3. Kun kaikki ovat asettuneet paikoilleen, valvoja avaa väitöstilaisuuden lausuen: ”Sibelius-
Akatemian Akateemisen neuvoston määräämänä valvojana julistan tarkastustilaisuuden
alkaneeksi.” Valvoja ja vastaväittäjä(t) istuutuvat, väittelijä jää seisomaan. Valvoja esittelee
lyhyesti tilaisuuden aiheen, väittelijän ja vastaväittäjän/-väittäjät.


4. Väittelijä pitää seisten lectio praecursorian, joka saa kestää enintään 20 minuuttia. Esitys
aloitetaan sanomalla ”Arvoisa valvoja, arvoisa(t) vastaväittäjä(t), hyvät kuulijat”.


5. Lectio praecursorian päätyttyä väittelijä lausuu: ”Pyydän teitä, arvoisa(t) Sibelius-Akatemian
Akateemisen neuvoston määräämä(t) vastaväittäjä(t) tarkastamaan väitöskirjani ja esittämään
ne huomautukset ja kommentit, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta.”


6. Vastaväittäjä/vastaväittäjät esittää/esittävät seisaaltaan lausunnon, jossa hän/he
käsittelee/käsittelevät väitöskirjan aihepiiriin liittyviä yleisiä kysymyksiä. Lausunnon jälkeen
vastaväittäjä(t) ja väittelijä istuutuvat.


7. Seuraavaksi tapahtuu varsinainen tarkastus. Sen alkupuolella vastaväittäjä kohdistaa
huomionsa ensin metodisiin ja yleisiin kysymyksiin, minkä jälkeen seuraa yksityiskohtainen
tarkastus. Vastaväittäjä saa käyttää tarkastukseensa enintään neljä tuntia. Jos tarkastus vie
runsaasti aikaa, voidaan pitää tauko, jonka valvoja ilmoittaa.


8. Päätettyään tarkastuksen vastaväittäjä/vastaväittäjät esittää/esittävät seisaaltaan
loppulausuntonsa, jonka väittelijä kuuntelee seisaaltaan. Vastaväittäjä/vastaväittäjät
kertoo/kertovat esittävänsä väitöskirjan hyväksyttäväksi (tai hylättäväksi). Väittelijä esittää
kiitoksensa vastaväittäjälle/-väittäjille.


9. Väittelijä kääntyy yleisön puoleen ja lausuu: ”Tämän jälkeen kehotan niitä läsnäolijoita, joilla
on väitöskirjaani koskevia huomautuksia, pyytämään puheenvuoron arvoisalta valvojalta.”


10. Valvoja johtaa puhetta jakaen puheenvuorot ja valvoo, että väittelijä saa vastata välittömästi
kuhunkin huomautukseen ja ettei käytetyissä puheenvuoroissa poiketa aiheesta.


11. Valvoja päättää seisaalleen nousten väitöstilaisuuden, joka saa kestää enintään kuusi tuntia.
Valvoja laatii tilaisuuden kulusta kertomuksen Akateemiselle neuvostolle.