Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Lisensiaatintutkinto

Sibelius-Akatemian tohtoriopas on jatko-opiskelijoiden, tohtorikoulun henkilökunnan sekä jatkotutkintojen tarkastajien tietopaketti tohtoriopinnoista ja tohtorikoulun toiminnasta.


Lisensiaatintutkinto

Taiteiljakoulutuksessa suoritettavaan lisensiaatintutkintoon kuuluvan tutkielman arvioi Akateemisen neuvoston määräämät tarkastajat. Opiskelijalla on mahdollisuus huomauttaa tarkastajien valinnasta.

Lausunnot toimitetaan arvosanaehdotuksineen Akateemiselle neuvostolle kahden kuukauden kuluessa työn vastaanottamisesta.

Taiteilijakoulutuksen lisensiaatintyöhön kuuluva tutkielma voidaan esittää sellaisenaan taiteilijakoulutuksen tohtorintutkintoon kuuluvana tutkielmana, tai tekijä voi parantaa sitä saamiensa lausuntojen perusteella ennen työn jättämistä tohtorintutkinnon osana. Tutkielma käy läpi normaalin taiteellisen tohtorintutkinnon tutkielman tarkastusprosessin. 

Soveltajakoulutuksessa suoritettavaan lisensiaatintutkintoon kuuluvan opinnäytekokonaisuuden arvioi Akateemisen neuvoston määräämät tarkastajat. Opiskelijalla on mahdollisuus huomauttaa tarkastajien valinnasta.

Lausunnoissa arvioidaan opinnäytettä kokonaisuutena. Lausunnot toimitetaan arvosanaehdotuksineen Akateemiselle neuvostolle kahden kuukauden kuluessa työn vastaanottamisesta.

Tieteellisen lisensiaatintutkimuksen käsikirjoitus jätetään DocMus-tohtorikoulun toimiston kautta Akateemisen neuvoston esittelijälle. Akateeminen neuvosto määrää lisensiaatintutkimukselle kielentarkastajan, joka antaa kieliasusta lausunnon Akateemiselle neuvostolle. Lisäksi Akateeminen neuvosto määrää lisensiaatintutkimukselle vähintään kaksi tarkastajaa, jotka antavat käsikirjoituksesta kahden kuukauden kuluessa perustellun kirjallisen lausunnon Akateemiselle neuvostolle. Tarkastajien lausunnosta on käytävä ilmi, ehdotetaanko työtä hylättäväksi, hyväksyttäväksi vai kiitoksella hyväksyttäväksi. Mikäli ehdotus on "kiitoksella hyväksytty", tulee lausunnosta käydä ilmi, millaisin mahdollisin vähäisin muutoksin ja lisäyksin se lausunnon antajan arvioin mukaan olisi hyväksyttävissä väitöskirjana.

Akateeminen neuvosto tekee arvosanaa koskevan päätöksensä tarkastajien ja kielentarkastajan lausuntojen perusteella. Lisensiaatintutkimus arvostellaan arvosanalla "hylätty", "hyväksytty" tai erityisestä syystä "kiitoksella hyväksytty". Arvosana "kiitoksella hyväksytty" voidaan antaa lisensiaatintutkimukselle, joka on aiheensa puolesta kunnianhimoinen työ ja keskeisten arviointikriteerien valossa ansiokas sekä vähäisin muutoksin ja lisäyksin hyväksyttävissä väitöskirjana.

Lisensiaatintutkimus voidaan tarkastaa esimerkiksi seminaarin yhteydessä järjestettävässä tilaisuudessa, jossa noudatetaan soveltaen tohtorintutkintoon kuuluvaa menettelyä. Tilaisuudesta sovitaan opintojen vastuullisen ohjaajan kanssa.

Lisensiaatintutkimusta harvoin julkaistaan itsenäisenä teoksena, mutta tämäkin on toki mahdollista. Julkaiseminen on mahdollista joko elektronisessa tai painetussa muodossa. Julkaiseminen tapahtuu tarkastuksen jälkeen, ja opiskelija voi tehdä tarkastajien edellyttämät korjaukset työhön ennen julkaisemista. Julkaisemisessa noudatetaan soveltuvin osin väitöskirjan julkaisemisesta annettuja ohjeita, ja siitä sovitaan opintojen vastuullisen ohjaajan kanssa. Joka tapauksessa lisensiaatintutkielmasta jätetään arkistoitavat kappaleet Sibelius-Akatemian kirjastoon. Arkistointikäytäntö on sama kuin väitöskirjojen kohdalla.