Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Tutkintojen tavoitteet ja rakenne

Tutkintojen tavoitteet

 

Sibelius-Akatemian tohtorikoulutuksen yleisenä tavoitteena on tuottaa luovaan ja kriittiseen työskentelyyn kykeneviä musiikkialan asiantuntijoita vaativiin taiteen, tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen tehtäviin. Sibelius-Akatemiasta valmistuneet tohtorit toimivat yhteiskunnallisena vaikuttajana eettisesti kestävän tulevaisuuden puolesta

Taiteilijakoulutuksen erityisinä tavoitteina on tuottaa opiskelijalle

 1. kyky taiteellisesti korkeatasoiseen ja näkemykselliseen ilmaisuun,
2.  kyky käsitteellisesti selkeään tiedontuotantoon sekä
3.  kyky uuden tiedon tuottamiseen taiteellisten ja tieteellisten metodien ja teorioiden kautta.

4.  kyky rakentavaan vuorovaikutukseen taideyhteisössä, akateemisessa maailmassa ja  muussa yhteiskunnassa.

Tutkijakoulutuksen erityisinä tavoitteina on tuottaa opiskelijalle

1.  kyky korkeatasoiseen tiedon tuottamiseen,
2.  kyky vuorovaikutukseen akateemisissa yhteisöissä ja laajemmin,
3.  kyky integroitua osaksi kansainvälisen tutkijayhteisön toimintaa sekä
4.  kyky vahvistaa tieteellisen tutkimuksen asemaa.

Soveltajakoulutuksen erityisinä tavoitteina on tuottaa opiskelijalle

1.  korkeatasoiset tieteelliset/metodiset/pedagogiset/taiteelliset/ tekniset valmiudet,
2.  kyky korkeatasoisten uusien menetelmien, valmiuksien, aineistojen ja välineiden kehittämiseen,
3.  kyky tiedon keräämiseen, kriittiseen arviointiin, tuottamiseen ja soveltamiseen,
4.  kyky toimia yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa omalla alallaan ja myös nämä ylittäen sekä
5.  kyky viestiä työnsä tuloksista erilaisille yleisöille.

Tutkintojen rakenne

 • Opin- ja taidonnäyte 165 op / lisensiaatintutkinnossa 75 op
  • Taiteellinen tutkinto:
   • Taiteilijakoulutuksessa suoritettavan jatkotutkinnon opin- ja taidonnäyte on temaattisesti yhtenäinen, tutkimuksellinen kokonaisuus, joka koostuu taiteellisista osioista, kirjallisesta osiosta ja yhteenvedosta.
  • Taiteellinen lisensiaatintutkinto:
   • Lisensiaatintutkinnon voi suorittaa ns. välitutkintona , 1-2 taiteellista osiota ja kirjallinen osio 

  • Tieteellinen tutkinto: tieteellinen väitöskirja (Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä joko monografia tai artikkeliväitöskirja).
   • Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä joko monografia tai artikkeleista koostuva lisensiaatintutkimus.
  • Soveltajatutkinto (taiteellinen tai tieteellinen): opin- ja taidonnäytteet (esim. konsertti, äänitteitä, sävellyksiä, nuottieditioita, opetusnäytteitä, oppimateriaaleja, laitteita,  tietokoneohjelmia  sekä tutkielma/väitöskirja ja kehittämistyön raportti)
 • Tukiopinnot vähintään 75 op
  • Tutkintoon kuuluu taiteellisia, tutkimuksellisia ja muita tutkintoon soveltuvia yliopistotasoisia tukiopintoja vähintään 75 opintopisteen verran. Tukiopintojen on katettava seuraavat osaamisalueet:

  • Taiteenalan osaaminen
  • Tutkimuksen perusteet ja menetelmät
  • Tutkimusviestintä
  • Työelämäosaaminen

Sibelius-Akatemian tohtorikoulutuksen opetussuunnitelman rakenne

Tutustu musiikin tohtorikoulutuksen opetussuunnitelman rakenteeseen (linkki)

Opintosuoritusten kirjaaminen rekisteriin

Kunkin opintojakson vastuuopettaja vastaa opintosuoritusten ilmoittamisesta suoraan Peppiin ja poikkeustapauksissa tohtorikoulutuksen toimistoon, jossa ne siirretään opintorekisteriin. Opiskelijan Pepistä  voit seurata opintosuorituksiasi ja ilmoittautua kursseihin.

 Opintopisteitä ei enää määritellä erikseen opin- ja taidonnäytteen eri osioille: taiteellisille osioille ja tutkielmalle. Yksittäiset tutkintokonsertit ja muut taiteelliset opinnäytteen osiot kirjataan siis rekisteriin sitä mukaa kuin ne on suoritettu, mutta niistä ei kirjata opintopisteitä.

Tukiopintojen opintopisteet kirjataan aikaisemman käytännön mukaisesti

Tutkielma (vanhassa järjestelmässä: kirjallinen työ) hyväksytään tarkastustilaisuudessa.