Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Julkaiseminen

Kaikkien tohtoriopiskelijoiden edellytetään kirjoittavan omaan jatko-opiskeluunsa eli taiteelliseen työskentelyynsä sekä tutkielman tai väitöskirjan aihepiiriin liittyviä tekstejä. Artikkelien kirjoittaminen on osa opiskelua, ja siitä sovitaan tutkielman ohjaajan tai väitöskirjaohjaajan kanssa. Artikkelien julkaisufoorumeina voivat toimia aihepiiriin sopivan alan lehdet Suomessa tai ulkomailla.

HUOM. Artikkeliväitöskirjan artikkelien tulee olla julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi referee-käytäntöä noudattavissa tieteellisissä julkaisusarjoissa; näihin artikkeleihin liittyvät julkaisukäytännöt riippuvat julkaisijasta, ja opiskelijaa kehotetaan huolellisesti perehtymään kunkin lehden / julkaisusarjan ohjeisiin kirjoittajalle.

Tieteellisten lehtien tasoluokitukset löytyvät Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) Julkaisufoorumi-sivuilta.

LibGuidesta löytyy myös Taideyliopiston julkaisemisen opas. Oppaasta löytyy hyödyllisiä linkkejä ja tietoa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteista. LibGuidesta löytyy myös MuTri-tohtorikoulun tutkielmaopas.

Sibelius-Akatemian Trio, sekä Musiikikasvatus-lehti ovat molemmat vertaisarvioituja julkaisuja..