Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Julkaiseminen

Sibelius-Akatemian tohtoriopas on jatko-opiskelijoiden, tohtorikoulun henkilökunnan sekä jatkotutkintojen tarkastajien tietopaketti tohtoriopinnoista ja tohtorikoulun toiminnasta.

Kaikkien tohtoriopiskelijoiden edellytetään kirjoittavan omaan jatko-opiskeluunsa eli taiteelliseen työskentelyynsä sekä tutkielman tai väitöskirjan aihepiiriin liittyviä tekstejä. Artikkelien kirjoittaminen on osa opiskelua, ja siitä sovitaan tutkielman ohjaajan tai väitöskirjaohjaajan kanssa. Artikkelien julkaisufoorumeina voivat toimia aihepiiriin sopivan alan lehdet Suomessa tai ulkomailla.

HUOM. Artikkeliväitöskirjan artikkelien tulee olla julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi referee-käytäntöä noudattavissa tieteellisissä julkaisusarjoissa; näihin artikkeleihin liittyvät julkaisukäytännöt riippuvat julkaisijasta, ja opiskelijaa kehotetaan huolellisesti perehtymään kunkin lehden / julkaisusarjan ohjeisiin kirjoittajalle.

Tieteellisten lehtien tasoluokitukset löytyvät Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) Julkaisufoorumi-sivuilta.

LibGuidesta löytyy myös Taideyliopiston julkaisemisen opas. Oppaasta löytyy hyödyllisiä linkkejä ja tietoa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteista. LibGuidesta löytyy myös MuTri-tohtorikoulun tutkielmaopas.

 

Julkaiseminen Triossa (DocMus-tohtorikoulu)

Trio käsittelee monipuolisesti klassisen musiikin esittämistä ja esityskäytäntöjä, pedagogiikkaa, estetiikkaa, filosofiaa, historiaa sekä teosanalyysejä - vuodesta 2012.

Trio-lehti on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Klassisen musiikin osaston DocMus-tohtorikoulun julkaisu, joka ilmestyy kahdesti vuodessa; deadlinet ovat helmi- ja syyskuun alussa. Trio on klassisen musiikin esittämiseen ja pedagogiikkaan, esityskäytäntöjen, niiden estetiikan ja historian sekä nykyhetken haasteiden tutkimukseen keskittyvä julkaisu, jossa on sijaa myös klassisen musiikin historiaan, filosofiaan ja teosanalyysiin keskittyville kirjoituksille.

Trio sisältää vertaisarvioituja (tuplasokkoarviointi) tieteellisiä artikkeleita sekä muita kirjoituksia: väitös- ja tarkastustilaisuuksien lektioita, katsauksia, raportteja, puheenvuoroja ja kirja-arvosteluita. Lehden kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.