Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Tutkinnon tarkastus/väittelylupa

Sibelius-Akatemian tohtoriopas on jatko-opiskelijoiden, tohtorikoulun henkilökunnan sekä jatkotutkintojen tarkastajien tietopaketti tohtoriopinnoista ja tohtorikoulun toiminnasta.

Tutkinto tarkastetaan julkisessa tarkastustilaisuudessa, jota tieteellisen tutkinnon yhteydessä kutsutaan väitöstilaisuudeksi. Akateeminen neuvosto antaa tutkinnolle tarkastusluvan (väitösluvan) ja määrää tarkastustilaisuuden tarkastajan (tarkastajat; väitöstilaisuuden vastaväittäjän/vastaväittäjät) sekä valvojan (kustos). 

Tutkinnon tukiopintojen tulee olla suoritettuna ja rekisteröitynä ennen tarkastus-/väittelyluvan myöntämistä.

  • Taiteilijatutkinnossa tarkastuslupa myönnetään taiteellisen opin- ja taidonnäyteosion arvioineen lautakunnan, tutkielman esitarkastajien ja opintojen vastuullisen ohjaajan toimittamien lausuntojen perusteella.
  • Tutkijakoulutuksessa väittelylupa perustuu esitarkastuslausuntoihin.
  • Soveltajakoulutuksessa tarkastuslupa myönnetään esitarkastajien ja mahdollisten erillissuorituksina arvioiduista opinnäyteosioista annettujen lausuntojen sekä opintojen vastuullisen ohjaajan lausuntojen perusteella.
  • Kaikissa tapauksissa huomioidaan myös kielentarkastajan lausunto. Lisäksi tarkistetaan, että kaikki muut opinnot on suoritettu ja merkitty opintoreksiteriin.

Opiskelija vastaa opinnäytekokonaisuuteen sisältyvien kirjallisten osioiden julkaisemisesta ja riiputuksesta (opinnäytteen julkinen esillepano 10 päivää ennen tarkastustilaisuutta) sen jälkeen, kun Akateeminen neuvosto on myöntänyt luvan julkisen tarkastus-/väitöstilaisuuden järjestämiseen. Kirjalliset osiot voidaan julkaista joko elektronisessa tai painetussa muodossa.

Lisensiaatintutkintoon kuuluvien kirjallisten opinnäytteiden julkaisemiseen sovelletaan samoja periaatteita kuin tohtorin (ks. ohjeet lopussa).