Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Konsertin anominen

Sibelius-Akatemian tohtoriopas on jatko-opiskelijoiden, tohtorikoulun henkilökunnan sekä jatkotutkintojen tarkastajien tietopaketti tohtoriopinnoista ja tohtorikoulun toiminnasta.

Yleistä jatkotutkintokonsertin järjestämisestä

Jatkotutkintokonsertti on osa opiskelijan taiteellista opinnäytettä. Konserttia anotaan Taito-väylän kautta. Se anotaan noin 6 kuukautta (+ mahd. kesätauko 2 kk) ennen konsertin ajankohtaa ja siihen ilmoittaudutaan 6 viikkoa ennen konserttipäivää. Ilmoittautumisen edellytyksenä on konsertin hyväksytty esitarkastus. Esitarkastuksen järjestämisestä vastaa opiskelija ottamalla yhteyden Akateemisen neuvoston määräämään esitarkastajaan riittävän ajoissa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ensikonsertti voi olla ensimmäinen jatkotutkintokonsertti, mikäli se sisältyy hyväksyttyyn jatko-opintosuunnitelmaan. A-tutkintoa ei voi lukea hyväksi tohtorin- tai lisensiaatintutkintoon.

Opiskelijalla on oikeus yhteen konserttia edeltävään saliharjoitukseen. Mahdollisesta lisäharjoitusajasta voi tarpeen mukaan sopia erikseen. Lisäksi tohtoriopiskelijat voivat varata harjoituksiin luokkatiloja kuusi viikkoa ennen tutkintokonserttia. Huom. laajennettuja varausoikeuksia  on pyydettävä erikseen sähköpostitse tilavarauksista, siba.tilavaraus@uniarts.fi. Normaalit varausoikeudet ovat max 13 tuntia viikossa, 4 viikkoa etukäteen.

Opiskelijan on mahdollista saada Sibelius-Akatemian teknisiltä palveluilta konsertin tallennus, jos konsertti on SibA:n tiloissa. Muualla opiskelija vastaa itse tallentamisesta. Konserttien tallentaminen on suositeltavaa.

Jatkotutkintokonsertti tulee pitää pääsääntöisesti Sibelius-Akatemian omissa saleissa tai pääkaupunkiseudulla. Akatemian omien salien käytöstä ei opiskelijalta peritä vuokraa.

Jos konsertti on pakottavista syistä pidettävä muualla kuin Sibelius-Akatemiassa, opiskelija on itse velvollinen sopimaan asiasta tohtorikoulun sekä jatkotutkintolautakuntansa kanssa hyvissä ajoin, noin vuotta aiemmin. Sibelius-Akatemian ulkopuolella järjestettävissä konserteissa opiskelijan on varattava tila (luokka tms.) konsertin arviointikokousta varten noin kahdeksi tunniksi konsertin päättymisen jälkeen.

Jatkotutkintokonsertit ovat julkisia. Lisätietoja jatkotutkintokonserttien järjestämismahdollisuuksista antavat konsertille määrätyt tuottajat (ks. konserttien järjestämisen ohjeet Artsista). DocMusin jatkotutkintokonserttien tuottaja on Janne Ikäheimo.

Konsertin anominen

  1. Kaikki taiteilija- ja soveltajakoulutuksessa suoritettavat jatkotutkintokonsertit anotaan Sibelius-Akatemian jatkuvan konserttihaun eli Taito-väylän kautta 6 kuukautta ( + mahd. kesätauko 2kk) ennen suunniteltua ajankohtaa. Anomukset käsitellään tohtorikouluissa. Tammikuinen SibaFest on erinomainen tohtorikonsertin järjestämisfoorumi sen tehokkaan markkinoinnin vuoksi.
  2. Konsertin ajankohtaa suunnitellessaan opiskelijan on varmistettava lautakunnan jäseniltä konserttipäivän sopimisesta heidän aikatauluihinsa. Sali konserttia varten voidaan varata, kun tieto lautakunnan jäsenten enemmistön mahdollisuudesta osallistua siihen on selvitetty. Tätä menettelyä ei voida soveltaa ensimmäisen konsertin kohdalla, koska lautakuntaa ei tyypillisesti ole konserttipäivää päätettäessä vielä määrätty.
  3. Ennen anomuksen jättämistä opiskelijan on sovittava ja varattava konserttien tuottajan kanssa konserttipäivä ja -paikka (ilmoitetaan anomuksessa). Anomukseen tulee ohjelmatietojen lisäksi liittää lyhyt konsertin esittelyteksti viestintää varten. Sibelius-Akatemian konserttianomukseen on käytännön syistä hyvä laittaa 2–3 ehdotusta toivotusta konserttipäivästä.
  4. Konserttisalin lisäksi opiskelijan on varattava myös tila (luokka tms.) konsertin arviointikokousta varten 2 tunniksi konsertin päättymisen jälkeen. Erityisesti talon ulkopuolisissa konserteissa on kiinnitettävä huomiota lautakuntatiloihin.
  5. Konserttianomukseen on liitettävä kustannusarvio (mahdolliset soittimen siirrot, avustajapalkkiot, talon ulkopuolisen salin vuokrat, jne.). 
  6. Kun konserttianomukset on käsitelty, lautakuntien jäsenet saavat tiedon tutkintokonserttien ajankohdasta ja -paikasta.