Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Konsertin anominen

Sibelius-Akatemian tohtoriopas on jatko-opiskelijoiden, tohtorikoulun henkilökunnan sekä jatkotutkintojen tarkastajien tietopaketti tohtoriopinnoista ja tohtorikoulun toiminnasta.

Yleistä jatkotutkintokonsertin järjestämisestä

Jatkotutkintokonsertti on osa opiskelijan taiteellista opinnäytettä. Konserttia anotaan Taito-väylän kautta. Se anotaan noin 6 kuukautta (+ mahd. kesätauko 2 kk) ennen konsertin ajankohtaa ja siihen ilmoittaudutaan 6 viikkoa ennen konserttipäivää. Ilmoittautumisen edellytyksenä on konsertin hyväksytty esitarkastus. Esitarkastuksen järjestämisestä vastaa opiskelija ottamalla yhteyden Sibelius-Akatemian johtokunnan määräämään esitarkastajaan riittävän ajoissa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ensikonsertti voi olla ensimmäinen jatkotutkintokonsertti, mikäli se sisältyy hyväksyttyyn jatko-opintosuunnitelmaan. A-tutkintoa ei voi lukea hyväksi tohtorin- tai lisensiaatintutkintoon.

Opiskelijalla on oikeus yhteen konserttia edeltävään saliharjoitukseen. Mahdollisesta lisäharjoitusajasta voi tarpeen mukaan sopia erikseen. Lisäksi tohtoriopiskelijat voivat varata harjoituksiin luokkatiloja kuusi viikkoa ennen tutkintokonserttia. Huom. laajennettuja varausoikeuksia  on pyydettävä erikseen sähköpostitse tilavarauksista, siba.tilavaraus@uniarts.fi. Normaalit varausoikeudet ovat max 13 tuntia viikossa, 4 viikkoa etukäteen.

Jatkotutkintokonsertit tallennetaan tohtorikoulun tallennearkistoon. Tallentamisesta vastaa Sibelius-Akatemian saleissa AV-tuki ja niiden ulkopuolella tohtorikoulun tukitiimi.

Jatkotutkintokonsertti tulee pitää pääsääntöisesti Sibelius-Akatemian omissa saleissa tai pääkaupunkiseudulla. Akatemian omien salien käytöstä ei opiskelijalta peritä vuokraa.

Jos konsertti on pakottavista syistä pidettävä muualla kuin Sibelius-Akatemiassa, opiskelija on itse velvollinen sopimaan asiasta tohtorikoulun sekä jatkotutkintolautakuntansa kanssa hyvissä ajoin, noin vuotta aiemmin.

Jatkotutkintokonsertit ovat julkisia. Lisätietoja jatkotutkintokonserttien järjestämismahdollisuuksista antavat konsertille määrätyt tuottajat (ks. konserttien järjestämisen ohjeet Artsista). DocMusin jatkotutkintokonserttien sarjaa johtaa tehtävään nimitetty tuttitiimin asiantuntija.

Konsertin anominen

  1. Kaikki taiteilija- ja soveltajakoulutuksessa suoritettavat jatkotutkintokonsertit anotaan Sibelius-Akatemian jatkuvan konserttihaun eli Taito-väylän kautta 6 kuukautta ( + mahd. kesätauko 2kk) ennen suunniteltua ajankohtaa. Anomukset käsitellään tohtorikouluissa. Muista että vuosittain järjestettävä SibaFest on erinomainen tohtorikonsertin järjestämisfoorumi sen tehokkaan markkinoinnin vuoksi.
  2. Konsertin ajankohtaa suunnitellessaan opiskelijan on varmistettava lautakunnan jäseniltä konserttipäivän sopimisesta heidän aikatauluihinsa. Sali konserttia varten voidaan varata, kun tieto lautakunnan jäsenten mahdollisuudesta osallistua siihen on selvitetty. Tätä menettelyä ei voida soveltaa ensimmäisen konsertin kohdalla, koska lautakuntaa ei tyypillisesti ole konserttipäivää päätettäessä vielä määrätty. Konsertti on mahdollista arvioida myös tallenteelta, mutta tavoite on saada arvioijat aina paikalle.
  3. Ennen anomuksen jättämistä opiskelijan on tarkistettava Peppi-järjestelmästä toivomansa salin varaustilanne. Anomukseen tulee ohjelmatietojen (esitettävät teokset) lisäksi liittää lyhyt konsertin esittelyteksti viestintää varten. Sibelius-Akatemian konserttianomukseen on käytännön syistä hyvä laittaa 2–3 ehdotusta toivotusta konserttipäivästä.
  4. Konserttien palautekeskustelut järjestetään konsertin jälkeisenä työpäivänä etänä ja aikataulutetaan konserttikutsujen lähettämisen jälkeen n. kuukautta ennen konserttia.
  5. Konserttianomukseen on liitettävä kustannusarvio (mahdolliset soittimen siirrot, avustajapalkkiot, talon ulkopuolisen salin vuokrat, jne.). 
  6. Kun konserttianomus on käsitelty, lautakuntien jäsenet saavat konsertin tuottajalta vahvistetun tiedon tutkintokonsertin ajankohdasta ja -paikasta.