Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Tarkastustilaisuuden ohje: Soveltajakoulutus

Tarkastustilaisuuden ohje: soveltajakoulutus

Ohjeet on hyväksytty Sibelius-Akatemian Akateemisen neuvoston kokouksessa 3.5.2016.

Soveltajakoulutuksen tohtorintutkintoon kuuluva julkinen tarkastustilaisuus

1. Pukeutumisesta sovitaan väittelijän, vastaväittäjän ja valvojan kesken. Ensisijaisesti käytetään akateemista juhlapukua, joka tarkoittaa miehillä frakkia, mustia liivejä ja valkoista rusettia. Frakkiin kuuluvat mustat sukat ja kengät (ei kiiltonahkaa), ei rintataskuliinaa. Naisilla on musta leninki tai jakkupuku, joka ei ole pitkähelmainen eikä avokaulainen. Hattua tai näyttäviä koruja ei käytetä. Tarkastusasuna käy myös tumma puku, papin puku, sotilaspuku tai kansallispuku. Tohtorintutkinnon suorittaneet kantavat tohtorinhattua vasemmassa kädessään.

2. Tarkastustilaisuuden osanottajat saapuvat tarkastustilaisuuteen siten, että saliin astuu ensin tutkinnon suorittaja, sitten tilaisuuden valvoja ja viimeisenä tarkastaja(t). (Yleisö seisoo, kunnes valvoja ja tarkastaja(t) ovat istuutuneet. Tutkinnon suorittaja jää seisomaan.)

3. Kun kaikki ovat asettuneet paikoilleen, valvoja avaa tarkastustilaisuuden lausuen seisaaltaan: "Sibelius-Akatemian johtokunnan määräämänä valvojana julistan tarkastustilaisuuden alkaneeksi." Valvoja ja tarkastaja(t) istuutuvat, tutkinnon suorittaja jää seisomaan. Valvoja esittelee lyhyesti tilaisuuden aiheen, tutkinnon suorittajan, tarkastajat ja tilaisuuden luonteen.

4. Tutkinnon suorittaja pitää lectio praecursorian (seisten). Lectio rakentuu tutkinnon luonteen mukaisesti siten, että siinä sovelletaan taiteilija- ja/tai tutkijakoulutuksen lectiota koskevia ohjeita. Lection enimmäispituus on tunti. Esitys aloitetaan sanomalla ”Arvoisa valvoja, arvoisa(t) tarkastaja(t), hyvät kuulijat”.

5. Lectio praecursorian päätyttyä suorittaja lausuu: ”Pyydän teitä, arvoisa(t) Sibelius-Akatemian johtokunnan määräämä(t) tarkastaja(t), esittämään ne huomautukset ja kommentit, joihin katsotte tutkintoni opinnäytekokonaisuuden antavan aihetta.”

6. Tarkastaja/tarkastajat esittää/esittävät seisaaltaan lausunnon, jossa hän käsittelee tutkinnon aihepiiriin liittyviä yleisiä kysymyksiä. Jos tarkastajia on useampia, kukin heistä seisoo vain oman lausuntonsa ajan. (Viimeisen) lausunnon jälkeen tarkastaja ja tutkinnonsuorittaja istuutuvat.

7. Seuraavaksi tapahtuu varsinainen tarkastus. Sen alkupuolella tarkastaja tai tarkastajat kohdistavat huomionsa ensin metodisiin ja yleisiin kysymyksiin, minkä jälkeen seuraa yksityiskohtainen tarkastus. Jos tarkastajia on useampia, he voivat sopia tarkastuksen suorittamisen yksityiskohdista valvojan kanssa. Tarkastaja tai tarkastajat saavat käyttää tarkastukseensa enintään neljä tuntia. Jos tarkastus vie runsaasti aikaa, voidaan pitää tauko, jonka valvoja ilmoittaa.

8. Päätettyään tarkastuksen tarkastaja tai tarkastajat esittävät seisaaltaan loppulausunnon, jonka tutkinnon suorittaja kuuntelee seisten, esim. "Kuultujen lausuntojen ja käydyn keskustelun perusteella puollamme (emme puolla) opinnäytteiden/opin- ja taidonnäytteiden hyväksymistä osana X.X:n tohtorintutkintoa." (Soveltaen opinnäytteen luonteen mukaisesti.) Tutkinnon suorittaja esittää kiitoksensa tarkastajalle tai tarkastajille.

9. Tutkinnon suorittaja kääntyy yleisön puoleen ja lausuu: ”Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotakin huomauttamista opinnäytekokonaisuudestani, pyytämään puheenvuoron tilaisuuden valvojalta.”

10. Valvoja johtaa puhetta jakaen puheenvuorot ja valvoo, että tutkinnon suorittaja saa vastata välittömästi kuhunkin huomautukseen ja ettei käytetyissä puheenvuoroissa poiketa aiheesta.

11. Kun viimeinen yleisökysymys on käsitelty, valvoja päättää seisaalleen nousten tarkastustilaisuuden, joka saa kestää enintään kuusi tuntia. Valvoja laatii tilaisuuden kulusta kertomuksen johtokunnalle..