Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Opas tutkielman muotoiluun

Sibelius-Akatemian tohtoriopas on jatko-opiskelijoiden, tohtorikoulun henkilökunnan sekä jatkotutkintojen tarkastajien tietopaketti tohtoriopinnoista ja tohtorikoulun toiminnasta.

 

Tässä on muutamia yleisiä ohjeita tutkielman muotoiluun.

Kirjallisilla töillä tarkoitetaan tässä tohtorintutkinnon suomenkielisiä kirjallisia opinnäytetöitä, kuten tutkielmia ja väitöskirjoja (myös pdf-muotoisia).

Ohjeet ovat suosituksia, ja ne koskevat pääasiassa kirjoitelman ulkoasua, vain harvoissa kohdin sen sisältöä. Kirjallisen työn hyväksymisen ja mahdollisen arvosanan ratkaisee viime kädessä sen sisältö. Kirjallisen työn ulkomuodon on kuitenkin täytettävä tietyt kriteerit: sen tulee olla siisti, helppo­lu­kuinen ja johdonmukainen sekä osoittaa akateemisten käytäntöjen tuntemusta. Seuraavat ohjeet perustuvat pitkään akateemiseen traditioon, ja ne ovat hioutuneet ahkerassa käytössä.

Kirjallisen työn ulkomuodossa ei ole syytä pyrkiä kirjoittajan persoonalli­suuden ilmentämiseen; ulkomuodon tulee päin vastoin osoittaa kirjoittajan kykyä nou­dattaa kyseisen yhteisön sääntöjä ja käytäntöjä.

Jos kirjallisen työn kieli on muu kuin suomi, noudatetaan kyseisen kielen oikeinkirjoitus- ja muotoilusääntöjä. Se, noudatetaanko vieraan maan akateemisia tekstejä koskevia käytäntöjä, on ratkaistava erikseen.