Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Opas tutkielman muotoiluun

 

Tässä on muutamia yleisiä ohjeita tutkielman muotoiluun.

Kirjallisilla töillä tarkoitetaan tässä tohtorintutkinnon suomenkielisiä kirjallisia opinnäytetöitä, kuten tutkielmia ja väitöskirjoja (myös pdf-muotoisia).

Ohjeet ovat suosituksia, ja ne koskevat pääasiassa kirjoitelman ulkoasua, vain harvoissa kohdin sen sisältöä. Kirjallisen työn hyväksymisen ja mahdollisen arvosanan ratkaisee viime kädessä sen sisältö. Kirjallisen työn ulkomuodon on kuitenkin täytettävä tietyt kriteerit: sen tulee olla siisti, helppo­lu­kuinen ja johdonmukainen sekä osoittaa akateemisten käytäntöjen tuntemusta. Seuraavat ohjeet perustuvat pitkään akateemiseen traditioon, ja ne ovat hioutuneet ahkerassa käytössä.

Kirjallisen työn ulkomuodossa ei ole syytä pyrkiä kirjoittajan persoonalli­suuden ilmentämiseen; ulkomuodon tulee päin vastoin osoittaa kirjoittajan kykyä nou­dattaa kyseisen yhteisön sääntöjä ja käytäntöjä.

Jos kirjallisen työn kieli on muu kuin suomi, noudatetaan kyseisen kielen oikeinkirjoitus- ja muotoilusääntöjä. Se, noudatetaanko vieraan maan akateemisia tekstejä koskevia käytäntöjä, on ratkaistava erikseen.