Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Tutkinnon valmistumisen vaiheet

Tohtorintutkinnon kirjallinen opinnäyte on joko tutkielma (taiteilijakoulutus), väitöskirja (tutkijakoulutus) tai opinnäytekokonaisuuden kirjallinen osio (soveltajakoulutus). Tohtoriopintojen loppu häämöttää, kun tämä kirjallinen työ alkaa olla valmis. Tutkinnon tarkastustilaisuuteen on tällöin aikaa vähintään noin puoli vuotta. Tällöin ensimmäinen ja välttämätön tehtävä on ottaa henkilökohtainen yhteys tohtorikoulujen asiantuntijoihin eli Sirpa Järvelään (DocMus) ja Samuli Korkalaiseen (MuTri)  joiden kanssa käydään läpi prosessin vaiheet.

Huomaa, että ajallisesti tutkinnon lopullinen valmiiksi saattaminen kestää useita kuukausia (vähintään  5 kk), sillä opinnäytettä käsitellään  Johtokunnassa kolmeen otteeseen (ks. kokousajat Artsista):

 1. esitarkastajien ja kielentarkastajan määrääminen Johtokunnassa.
 2. esitarkastajien lausunnot; tässä vaiheessa tulee viimeistään olla yhteydessä Henri Wegeliukseen julkaisuprosessin aloittamiseksi;
 3. tarkastus-/väittelyluvan myöntäminen Johtokunnassa (kirjallisen käsikirjoituksen hyväksyminen esitarkastajien lausunnon pohjalta); tarkastustilaisuuden valvojan (kustos) määrääminen sekä tutkielman tai muun opinnäytteen tarkastajan määrääminen (taiteilija- ja soveltajakoulutus) tai vastaväittäjän määrääminen (tieteellinen koulutus):
 4. opinnäytteen hyväksyminen ja arvostelu (arvosanalautakunta taiteellisessa ja soveltavassa tutkinnonnossa tai vastaväittäjän lausunto tieteellisessä tutkinnossa) Johtokunnan tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaostossa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esitarkastajien määrääminen ja tarkastustilaisuus vain poikkeustapauksessa mahtuvat samalle lukukaudelle. (Tammikuussa  Johtokunnassa päätetty esitarkastus voi parhaassa tapauksessa johtaa alkukesän tarkastustilaisuuteen.)

Tarkastustilaisuuden ajankohtaa sovittaessa on tärkeää varata aikaa paitsi itse tarkastamiselle ja Johtokunnan käsittelylle myös työn mahdolliselle korjaamiselle, painamiselle ja nk. riiputtamiselle (työn on oltava saatavilla akateemiselle yleisölle 10 päivää ennen tarkastustilaisuutta).

Esitarkastuslausuntojen saapumisen jälkeen tarvitaan vielä vähintään noin 1,5 kuukautta.  Lausuntopyynnöistä tarkastustilaisuuteen  kuluu siis vähintään lähes viisi (5) kuukautta (huom. lomakaudet lisäävät aikaa). Tarkastustilaisuuksia ei  järjestetä heinä-elokuussa eikä sunnuntaisin.

Tarkastuspäivää ei voida virallisesti päättää ennen johtokunnan lupaa tarkastustilaisuuden järjestämiseen (kohta 3). Kuitenkin käytönnön syistä johtuen tohtorikandidaatti voi tehdä alustavan salivarauksen  ja pyytää asianomaisia henkilöitä varaamaan alustavasti suunnitellun tarkastuspäivän - sillä edellytyksellä, että tarkastuslupa myönnetään. Alustavat varaukset on tehtävä tarkasti akateemisen neuvoston kokouspäivämäärät ja painatukseen sekä riiputukseen vaaditut aikataulut huomioiden.

Seuraavassa on lista tutkinnon suorittamisen viime vaiheista:

 1. TurnitIn-todistus kirjallisen opinnäytteen käsikirjoituksesta
 2. Esitarkastajien ja kielentarkastajan määrääminen & esitarkastus (Johtokunta)
 3. Mahdollinen viimeinen tutkintokonsertti (taiteilijakoulutus)
 4. Tukiopintojen tarkastus
 5. Tarkastus- tai väittelylupa (Johtokunta, kokousajat Artsista tai Tutti-tiimiltä)
 6. Tarkastus-/väittelypäivästä sopiminen
 7. Käsikirjoituksen (ja/tai verkkosivuston) mahdollinen korjaus
 8. Kirjallisen opinnäytteen julkaiseminen ja riiputus
 9. Tarkastus-/väitöstilaisuus
 10. Opinnäytteen/ väitöskirjan arvostelu (Johtokunnan tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaosto)
 11. Tutkintotodistuksen hakeminen