Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Tutkinnon valmistumisen vaiheet

Sibelius-Akatemian tohtoriopas on jatko-opiskelijoiden, tohtorikoulun henkilökunnan sekä jatkotutkintojen tarkastajien tietopaketti tohtoriopinnoista ja tohtorikoulun toiminnasta.

Tohtorintutkinnon kirjallinen opinnäyte on joko tutkielma (taiteilijakoulutus), väitöskirja (tutkijakoulutus) tai opinnäytekokonaisuuden kirjallinen osio (soveltajakoulutus). Tohtoriopintojen loppu häämöttää, kun tämä kirjallinen työ alkaa olla valmis. Tutkinnon tarkastustilaisuuteen on tällöin aikaa vähintään noin puoli vuotta. Tällöin ensimmäinen ja välttämätön tehtävä on ottaa henkilökohtainen yhteys tohtorikoulun asiantuntijoihin Sirpa Järvelään tai Hannu Tolvaseen, jonka kanssa käydään läpi prosessin vaiheet.

Huomaa, että ajallisesti tutkinnon lopullinen valmiiksi saattaminen kestää useita kuukausia (vähintään  5 kk), sillä opinnäytettä käsitellään Akateemisessa neuvostossa kolmeen otteeseen (ks. kokousajat Artsista):

 1. esitarkastajien ja kielentarkastajan määrääminen ;
 2. esitarkastajien lausunnot; tässä vaiheessa tulee viimeistään olla yhteydessä Henri Wegeliukseen julkaisuprosessin aloittamiseksi;
 3. tarkastus-/väittelyluvan myöntäminen sekä kirjallisen (käsikirjoituksen hyväksyminen esitarkastajien lausunnon pohjalta); tarkastustilaisuuden valvojan (kustos) määrääminen sekä tutkielman tai muun opinnäytteen tarkastajan määrääminen (taiteilija- ja soveltajakoulutus) tai vastaväittäjän määrääminen (tieteellinen koulutus):
 4. opinnäytteen hyväksyminen ja arvostelu (arvosanalautakunta taiteellisessa ja soveltavassa tutkinnonnossa tai vastaväittäjän lausunto tieteellisessä tutkinnossa).

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esitarkastajien määrääminen ja tarkastustilaisuus vain poikkaustapauksessa mahtuvat samalle lukukaudelle. (Tammikuussa AN:ssä päätetty esitarkastus voi parhaassa tapauksessa johtaa alkukesän tarkastustilaisuuteen.)

Tarkastustilaisuuden ajankohtaa sovittaessa on tärkeää varata aikaa paitsi itse tarkastamiselle ja Akateemisen neuvoston käsittelylle myös työn mahdolliselle korjaamiselle, painamiselle ja nk. riiputtamiselle (työn on oltava saatavilla akateemiselle yleisölle 10 päivää ennen tarkastustilaisuutta).

Esitarkastuslausuntojen saapumisen jälkeen tarvitaan vielä vähintään noin 1,5 kuukautta.  Lausuntopyynnöistä tarkastustilaisuuteen  kuluu siis vähintään lähes viisi (5) kuukautta (huom. lomakaudet lisäävät aikaa). Tarkastustilaisuuksia ei  järjestetä heinä-elokuussa eikä sunnuntaisin.

Tarkastuspäivää ei voida virallisesti päättää ennen akateemisen neuvoston lupaa tarkastustilaisuuden järjestämiseen (kohta 3). Kuitenkin käytönnön syistä johtuen tohtorikandidaatti voi tehdä alustavan salivarauksen  ja pyytää asianomaisia henkilöitä varaamaan alustavasti suunnitellun tarkastuspäivän - sillä edellytyksellä, että tarkastuslupa myönnetään. Alustavat varaukset on tehtävä tarkasti akateemisen neuvoston kokouspäivämäärät ja painatukseen sekä riiputukseen vaaditut aikataulut huomioiden.

Seuraavassa on lista tutkinnon suorittamisen viime vaiheista:

 1. TurnitIn-todistus kirjallisen opinnäytteen käsikirjoituksesta
 2. Esitarkastajien ja kielentarkastajan määrääminen & esitarkastus (Akateeminen neuvosto)
 3. Mahdollinen viimeinen tutkintokonsertti (taiteilijakoulutus)
 4. Tukiopintojen tarkastus
 5. Tarkastus- tai väittelylupa (Akateeminen neuvosto (ks. kokousajat Artsista)
 6. Tarkastus-/väittelypäivästä sopiminen
 7. Käsikirjoituksen (ja/tai verkkosivuston) mahdollinen korjaus
 8. Kirjallisen opinnäytteen julkaiseminen ja riiputus
 9. Tarkastus-/väitöstilaisuus
 10. Opinnäytteen/ väitöskirjan arvostelu (Akateeminen neuvosto)
 11. Tutkintotodistuksen hakeminen