Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Tarkastus- tai väitöstilaisuuden järjestäminen

Kun johtokunta on myöntänyt luvan julkisen tarkastustilaisuuden järjestämiseen (väittelyluvan), jatko-opiskelija järjestää tutkinnon tarkastustilaisuuden (väitöstilaisuuden). Tarkastustilaisuuden/väitöstilaisuuden kulku on kirjattu erilliseen dokumenttiin (ks. linkki).

Seuraavassa on muistilista tilaisuuden järjestämiseen liittyvistä asioista:

 • Sovi tilaisuuden ajankohdasta tärkeiden henkilöiden kanssa (opintojen vastuullisen ohjaaja, lautakunnan puheenjohtaja, tutkielman tarkastajat, tilaisuuden valvoja).
 • Varaa tila sekä mahdolliset laitteet, instrumentit ja tekninen apu; ks. tilahallinnon ohjeet oikealla.
 • Ilmoita tohtorikoulun jatkokoulutuskoordinaattorille ja viestinnälle tilaisuuden päivämäärä ja paikka.
 • Laadi mediatiedote ja tarkastus-/väitöstilaisuuden käsiohjelma ja toimita ne opinnoista vastaavalla ohjaajallasi. Tämän jälkeen toimita tiedote ja käsiohjelmateksti viestinnälle. Muista myös kuva (mielellään painokelpoinen sähköinen versio). Ks. ilmoituslomake ja viestinnän lisätietoja oikealla.
 • Keskustele OVO:si kanssa tapahtuman kulusta ja siihen valmistautumisesta ja valmistele lektiosi huolella toimimaan oppineisuutesi osoituksena ja johdantona tilaisuuden sisällölle. Tarkastustilaisuus/väitöstilaisuus on kaikille osapuolille vaativa tilanne. Tieto tapahtumien etenemisestä tuo varmuutta esiintymiseen ja tähän muodoltaan säädeltyyn ja luonteeltaan arvokkaaseen akateemiseen juhlaan.

Tilaisuuden jälkeinen kahvitilaisuus ja karonkka ovat luonteeltaan yksityisiä ja epävirallisia tilaisuuksia. Tutkinnon suorittaja voi esittää kutsun kahvitilaisuuteen ennen salista poistumista. Kahvitarjoilun (esim. n. 60 hengelle) voi tilata esim. tarkastustilaisuustalon kahvilasta. Klassisen musiikin osasto maksaa tarjoilun 500 euroon asti.

 

Tarkastus- tai väitöstilaisuudesta tiedottaminen

Tarkastus- ja väitöstilaisuudesta tiedotetaan Sibelius-Akatemian erilaisia viestintäkanavia hyväksi käyttäen. Tiedot laitetaan mm. Taideyliopiston verkkosivujen tapahtumakalenteriin, Sibelius-Akatemian sähköiseen infojärjestelmään sekä mediajakeluun. Jakelua voidaan laajentaa tohtorikokelaan tarpeiden ja tutkinnon aiheen mukaan.

Viestinnän kannalta tärkeää on olla aina liikkeellä hyvissä ajoin: esim. julistetta ja käsiohjelmaa varten on syytä aina varata myös oikoluku-­ ja kommentointiaikaa. Parasta olisi, jos koko materiaali olisi viestinnällä sähköisesti viimeistään neljä viikkoa ennen tarkastustilaisuutta. Viestintä ja opintojen vastuullinen ohjaaja käyvät kaiken materiaalin läpi tohtorikokelaan kanssa ennen julkaisemista.

Seuraavassa on muistilista tarvittavasta laajasta aineistosta, jotka toimitetaan Sibelius-Akatemian viestintään sähköisesti (ks. Artsista lomake, också på svenska):

 • Perustiedot: aika, paikka, tohtorikokelaan nimi, taiteellisten ja kirjallisten opinnäytteiden lautakuntien jäsenet ja esitarkastajat, tutkinnon tarkastajat/vastaväittäjät, tilaisuuden valvoja.
 • Tiedote, jossa kuvaat lyhyesti tutkintosi sisällön ja merkityksen. Tiedote laaditaan yhdessä viestinnän (ja ovon) kanssa, ja se toimitetaan medialle n. viikkoa ennen tilaisuutta.
 • Valokuva (painokelpoinen, mieluiten sähköisessä muodossa)
 • CV
 • Kirjallisen opinnäytteen tiivistelmä sekä tohtorintutkinnon kokonaisuus (taiteellinen ja soveltajakoulutus)
 • Väitös- tai tarkastustilaisuuden ohjelma: aika, paikka, tutkinnon suorittajan ja tutkinnon/väitöskirjan nimi, tutkinnon avainhenkilöt (lautakunta & tarkastajat tai vastaväittäjät & esitarkastajat sekä tilaisuuden valvoja), tilaisuuden kulku akateemisen käytännön mukaisesti (puheenvuorot, musiikkinumerot esiintyjineen; ks. tarkastustilaisuuksien ohjeet oikealla), kirjallisen opinnäytteen tiivistelmä ja/tai opinnäytekonserttien tai vastaavien ohjelmat), lyhyt cv.

 

Tohtorintutkinnon tarkastustilaisuuden käsiohjelma

 • Sibelius-Akatemian viestintä taittaa ja painattaa tohtorintutkintojen tarkastustilaisuuksien käsiohjelmat. Painatuksen maksavat tohtorikoulut.
 • Kokelas itse arvioi tarvittavien käsiohjelmien määrän ja ilmoittaa sen viestintään hyvissä ajoin (viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta)
 • Ohjelma tarkistutetaan kokelaalla ennen painatusta – varaa aikaa myös oikolukukierrokselle. Käsiohjelman malleja on nähtävissä Introssa sivulla intro.siba.fi/palvelut/viestinta/tohtorintutkinnon-viestintaohjeet.
 • Käsiohjelman kansivärinä käytetään pääsääntöisesti samaa väriä jonka kokelas on valinnut kirjallisen työnsä kanteen.
 • Ohjelmat painatetaan Sibelius-Akatemian viestintätiimin valitsemassa/kilpailuttamassa painotalossa ja ne toimitetaan Sibelius- Akatemian tiloihin joko tohtorikokelaan tai vahtimestarikoordinaattorin nimellä ennen tarkastustilaisuutta noudettavaksi.
 • HUOM! JOS TARKASTUSTILAISUUS ON ENGLANNIKSI, KÄSIOHJELMAKIN TOIMITETAAN ENGLANNIKSI. TOHTORIKOKELAS HUOLEHTII ITSE MATERIAALIN KÄÄNTÄMISESTÄ TAI KÄÄNNÄTTÄMISESTÄ.

Aikataulusta

 • Lehdistötiedote tarkastustilaisuudesta lähetetään noin kahta viikkoa ennen tarkastustilaisuutta
 • Tarkastustilaisuuden käsiohjelman painatukseen on varattava kolme työpäivää, lisäksi noin viikko oikolukukierrokselle.
 • Verkkotiedotus (ARTSI, Sibelius-Akatemian www-sivut, infonäytöt) käynnistyvät muutaman työpäivän sisällä tietojen tultua viestintään.

 

Miten viestitään ja kuka vastaa?

Sibelius-Akatemian   viestintätiimi
 • Huolehtii tutkinnon tarkastustilaisuuteen liittyvästä Taideyliopiston ulkoisesta viestinnästä. Kokelaan toimittaman luonnoksen pohjalta laaditaan mediatiedote joka viimeistellään yhteistyössä.
 • Mediatiedote lähetetään lähtökohtaisesti Sibelius-Akatemian viestinnän tiedotelistoille (noin 150 mediaa vastaanottajana) noin kaksi viikkoa ennen tarkastustilaisuutta. Jos kokelaalla tai ohjaajilla on omia mediatahoja, joille tiedote lähetetään, näistä toimitetaan tiedot viestintään tiedottaja Karoliina Pirkkaselle.
 • huolehtii tutkinnon tiedot Sibelius-Akatemian tilojen infonäytöille, intranetin ja verkkosivujen tapahtumakalenteriin ja muihin tapahtumatiedotuksen kanaviin (kts. lisää Intro > Palvelut > Konsertit > Konserttimarkkinointi, muut)

 

Tohtorikokelas itse
 • huolehtii Taideyliopiston ja Sibelius-Akatemian sisällä omien yhteisöjensä tiedottamisesta harkinnan mukaan (esim sähköpostilistoilla ja intranetissä). Lisäksi muut mahdolliset viiteryhmät joille tiedote halutaan välittää (esimerkkinä järjestöt tai muiden yliopistojen viestintä)

Lisätietoja:

Tiedottaja Karoliina Pirkkanen, Erityissuunnittelija Sirpa Järvelä, Erityissuunnittelija Hannu Tolvanen, DocMus-tohtorikoulun varajohtaja, jatkokoulutuskoordinaattori Markus Kuikka.

 

Taiteilijakoulutus

Ohjeet on hyväksytty Sibelius-Akatemian Akateemisen neuvoston kokouksessa 3.5.2016.

Taiteilijakoulutuksen tohtorin tutkintoon kuuluva julkinen opin- ja taidonnäytteiden tarkastustilaisuus

1. Pukeutumisesta sovitaan tutkinnon suorittajan, lautakunnan ja valvojan kesken. Ensisijaisesti käytetään akateemista juhlapukua, joka tarkoittaa miehillä frakkia, mustia liivejä ja valkoista rusettia. Frakkiin kuuluvat mustat sukat ja kengät (ei kiiltonahkaa), ei rintataskuliinaa. Naisilla on musta leninki tai jakkupuku, joka ei ole pitkähelmainen eikä avokaulainen. Hattua tai näyttäviä koruja ei käytetä. Tarkastusasuna käy myös tumma puku, papin puku, sotilaspuku tai kansallispuku. Tohtorintutkinnon suorittaneet kantavat tohtorinhattua vasemmassa kädessään.

2. Tarkastustilaisuuden osanottajat saapuvat tarkastustilaisuuteen siten, että saliin astuu ensin tutkinnon suorittaja, sitten tilaisuuden valvoja, seuraavaksi opin- ja taidonnäytettä tarkastava lautakunta ja viimeisenä tutkielman tarkastajat. (Yleisö seisoo kunnes valvoja, lautakunta ja tarkastajat ovat istuutuneet. Tutkinnon suorittaja jää seisomaan.)

3. Kun kaikki ovat asettuneet paikoilleen, valvoja avaa tarkastustilaisuuden lausuen seisaaltaan: "Sibelius-Akatemian Akateemisen neuvoston määräämänä valvojana julistan opin- ja taidonnäytteiden tarkastustilaisuuden alkaneeksi." Valvoja, lautakunta ja tutkielman tarkastajat istuutuvat, tutkinnon suorittaja jää seisomaan. Tämän jälkeen valvoja esittelee lyhyesti tilaisuuden aiheen, tutkinnon suorittajan, tutkinnon tarkastajat ja tilaisuuden kulun.

4. Tutkinnon suorittaja pitää (seisaaltaan) lectio praecursorian, joka koostuu musiikkiesityksestä ja alustuksesta. Musiikkiesitys sisältää opinnäytteisiin sisältynyttä tai siihen läheisesti liittyvää musiikkia. Alustus esittelee tutkintokokonaisuuteen sisältyneen taiteellisen työn ja tutkielman. Alustus aloitetaan sanomalla "arvoisa valvoja, arvoisa lautakunta, hyvät kuulijat". Musiikkiesitys ja alustus (seisten) saavat kestää yhteensä enintään 60 minuuttia.

5. Alustuksen päätyttyä tutkinnon suorittaja lausuu: ”Pyydän teitä, arvoisa lautakunta, Sibelius-Akatemian Akateemisen neuvoston määrääminä tarkastajina arvioimaan opin- ja taidonnäytteeni ja esittämään ne huomautukset ja kommentit, joihin katsotte niiden antavan aihetta.”

6. Lautakunnan puheenjohtaja esittää suorittajan taiteellisesta opin- ja taidonnäytteestä lausunnon, jonka jälkeen valvoja pyytää tutkielman tarkastajaa esittämään lausuntonsa tutkinnon suorittajan tutkielmasta. Jos tutkielman tarkastajia on kaksi, he voivat kirjoittaa yhteislausunnon tai sopia etukäteen, kumpi esittää lausunnon. (Lausunnot esitetään seisten; suorittaja seisoo lausuntopuheenvuorojen ajan). Tämän jälkeen suorittaja saa vastata esitettyihin kommentteihin.

7. Tutkinnon suorittajan puheenvuoron jälkeen tarkastajat voivat esittää hänelle kysymyksiä ja keskustella hänen kanssaan edelleen tutkinnon aiheesta ja opinnäytteistä. Keskustelun puheenjohtajana toimii valvoja. Keskustelu voi kestää enintään kaksi tuntia.

8. Tutkielman tarkastaja (tai kahden tarkastajan kyseessä ollessa toinen heistä) esittää loppulausunnon tutkielmasta: "Tutkielman ja siitä käydyn keskustelun perusteella puollan/en puolla (puollamme/emme puolla) tutkielman hyväksymistä osaksi NN:n opin- ja taidonnäytettä."

9. Lautakunnan puheenjohtaja esittää seisaaltaan loppulausunnon: "Kuultujen lausuntojen ja käydyn keskustelun perusteella lautakunta puoltaa (/ei puolla) opin- ja taidonnäytteen hyväksymistä osana X.X:n tohtorintutkintoa."

10. Tutkinnon suorittaja esittää seisaaltaan kiitoksensa lautakunnalle ja tutkielman tarkastajille sekä tämän jälkeen kääntyy yleisön puoleen ja lausuu: ”Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on opin- ja taidonnäytettäni koskevia huomautuksia tai kommentteja, pyytämään puheenvuoron tilaisuuden valvojalta.” Valvoja johtaa puhetta jakaen puheenvuorot ja valvoo, että suorittaja saa vastata välittömästi kuhunkin huomautukseen ja ettei käytetyissä puheenvuoroissa poiketa aiheesta.

11. Valvoja päättää seisaalleen nousten tarkastustilaisuuden, joka saa kestää enintään neljä tuntia. Valvoja laatii tilaisuuden kulusta kertomuksen Akateemiselle neuvostolle.

Taiteilijakoulutus/Kansanmusiikki

Ohjeet on hyväksytty Sibelius-Akatemian Akateemisen neuvoston kokouksessa 3.5.2016.

Taiteilijakoulutuksen tarkastustilaisuuden kulku kansanmusiikkia edustavan tohtorintutkinnon
yhteydessä

1. Pukeutumisesta sovitaan tutkinnon suorittajan, lautakunnan ja valvojan kesken. Ensisijaisesti käytetään akateemista juhlapukua, joka tarkoittaa miehillä frakkia, mustia liivejä ja valkoista rusettia. Frakkiin kuuluvat mustat sukat ja kengät (ei kiiltonahkaa), ei rintataskuliinaa. Naisilla on musta leninki tai jakkupuku, joka ei ole pitkähelmainen eikä avokaulainen. Hattua tai näyttäviä koruja ei käytetä. Tarkastusasuna käy myös kansallispuku, tumma puku, papin puku tai sotilaspuku. Tohtorintutkinnon suorittaneet kantavat tohtorinhattua vasemmassa kädessään.

2. Tilaisuus alkaa torvien, muiden soittimien tai ihmisäänien arkaaisella fanfaarilla. Yleisö nousee seisaalleen fanfaarin alkaessa ja istuutuu sen päätyttyä.

3. Fanfaarin aikana kulkue saapuu tarkastustilaisuuteen. Kulkueessa ensimmäisenä astelee tohtorin tutkinnon suorittaja, sitten valvoja ja viimeisenä tarkastajat lautakunnan puheenjohtajan johdolla. Fanfaarin päätyttyä kulkue istuutuu.

4. Tutkinnon suorittaja tuo mukanaan kaikkien nähtäville konserttitallenteet, muut mahdolliset äänitteet tai nuotit ja muuta taiteelliseen osuuteen liittyvää aineistoa sekä tutkielmansa.

5. Kaikkien asetuttua paikoilleen valvoja avaa tarkastustilaisuuden lausuen seisaaltaan: “Sibelius-Akatemian akateemisen neuvoston määräämänä valvojana julistan tohtorintutkinnon opin- ja taidonnäytteen tarkastustilaisuuden alkaneeksi.” Valvoja, lautakunta ja tutkielman tarkastajat istuutuvat, tutkinnon suorittaja jää seisomaan. Tämän jälkeen valvoja esittelee lyhyesti tilaisuuden aiheen, tutkinnon suorittajan ja tutkinnon tarkastajat.

6. Tilaisuuden aluksi on tutkinnon suorittajan musiikkiesitys ja esitelmä (lectio praecursoria) tutkintokokonaisuuden taiteellisesta työstä ja tutkielmasta. Esitys ja esitelmä saavat kestää yhteensä enintään 60 minuuttia.

7. Näiden päätyttyä suorittaja lausuu: “Pyydän teitä, arvoisa lautakunta, Sibelius-Akatemian akateemisen neuvoston määrääminä tarkastajina esittämään ne muistutukset ja huomautukset, joihin katsotte tutkintooni kuuluvan opin- ja taidonnäytteen antavan aihetta.”

8. Lautakunnan puheenjohtaja esittää suorittajan taiteellisesta opin- ja taidonnäytteestä lausunnon, jonka jälkeen valvoja pyytää tutkielman tarkastajaa esittämään lausuntonsa tutkinnon suorittajan tutkielmasta. Jos tutkielman tarkastajia on kaksi, he voivat kirjoittaa yhteislausunnon tai sopia etukäteen, kumpi esittää lausunnon. (Lausunnot esitetään seisten. Tutkinnon suorittaja seisoo.) Tämän jälkeen suorittaja saa vastata esitettyihin kommentteihin.

9. Tutkinnon suorittajan puheenvuoron jälkeen tarkastajat voivat esittää hänelle kysymyksiä ja keskustella hänen kanssaan edelleen tutkinnon aiheesta ja opinnäytteistä. Keskustelun puheenjohtajana toimii valvoja. Keskustelu voi kestää enintään kaksi tuntia.

10. Tutkielman tarkastaja (tai kahden tarkastajan kyseessä ollessa toinen heistä) esittää loppulausunnon tutkielmasta: "Tutkielman ja siitä käydyn keskustelun perusteella puollan/en puolla (puollamme/emme puolla) tutkielman hyväksymistä osaksi NN:n opin- ja taidonnäytettä."

11. Lautakunnan puheenjohtaja esittää seisaaltaan loppulausunnon: "Kuultujen lausuntojen ja käydyn keskustelun perusteella lautakunta puoltaa (/ei puolla) opin- ja taidonnäytteen hyväksymistä osana X.X:n tohtorintutkintoa."

12. Suorittaja esittää seisaaltaan kiitoksensa lautakunnalle sekä kääntyy sen jälkeen yleisön puoleen ja lausuu: “Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on opin- ja taidonnäytettäni koskevia huomautuksia tai kommentteja, pyytämään puheenvuoron tilaisuuden valvojalta.”

13. Valvoja jakaa puheenvuorot ja valvoo, että suorittaja saa vastata välittömästi kuhunkin huomautukseen ja ettei käytetyissä puheenvuoroissa poiketa aiheesta.

14. Valvoja päättää seisaalleen nousten tarkastustilaisuuden. (”Tilaisuus on päättynyt.”)

15. Tilaisuus saa kestää enintään neljä tuntia.

16. Valvojan lausuttua päätössanat alkaa torvien, muiden soittimien tai ihmisäänien arkaainen fanfaari. Yleisö nousee seisaalleen fanfaarin alkaessa. Tämän jälkeen suorittaja (ottaen mukaansa kaikkien nähtävillä olleen taiteellisen osuuden aineiston ja tutkielmansa), valvoja ja lautakunta (tässä järjestyksessä) astelevat hitaasti ja arvokkaasti salista pois. Fanfaari päättyy tämän jälkeen ja tarkastustilaisuuden virallinen osuus on päättynyt.

Soveltajakoulutus

Ohjeet on hyväksytty Sibelius-Akatemian Akateemisen neuvoston kokouksessa 3.5.2016.

Soveltajakoulutuksen tohtorintutkintoon kuuluva julkinen tarkastustilaisuus

1. Pukeutumisesta sovitaan väittelijän, vastaväittäjän ja valvojan kesken. Ensisijaisesti käytetään akateemista juhlapukua, joka tarkoittaa miehillä frakkia, mustia liivejä ja valkoista rusettia. Frakkiin kuuluvat mustat sukat ja kengät (ei kiiltonahkaa), ei rintataskuliinaa. Naisilla on musta leninki tai jakkupuku, joka ei ole pitkähelmainen eikä avokaulainen. Hattua tai näyttäviä koruja ei käytetä. Tarkastusasuna käy myös tumma puku, papin puku, sotilaspuku tai kansallispuku. Tohtorintutkinnon suorittaneet kantavat tohtorinhattua vasemmassa kädessään.

2. Tarkastustilaisuuden osanottajat saapuvat tarkastustilaisuuteen siten, että saliin astuu ensin tutkinnon suorittaja, sitten tilaisuuden valvoja ja viimeisenä tarkastaja(t). (Yleisö seisoo, kunnes valvoja ja tarkastaja(t) ovat istuutuneet. Tutkinnon suorittaja jää seisomaan.)

3. Kun kaikki ovat asettuneet paikoilleen, valvoja avaa tarkastustilaisuuden lausuen seisaaltaan: "Sibelius-Akatemian Akateemisen neuvoston määräämänä valvojana julistan tarkastustilaisuuden alkaneeksi." Valvoja ja tarkastaja(t) istuutuvat, tutkinnon suorittaja jää seisomaan. Valvoja esittelee lyhyesti tilaisuuden aiheen, tutkinnon suorittajan, tarkastajat ja tilaisuuden luonteen.

4. Tutkinnon suorittaja pitää lectio praecursorian (seisten). Lectio rakentuu tutkinnon luonteen mukaisesti siten, että siinä sovelletaan taiteilija- ja/tai tutkijakoulutuksen lectiota koskevia ohjeita. Lection enimmäispituus on tunti. Esitys aloitetaan sanomalla ”Arvoisa valvoja, arvoisa(t) tarkastaja(t), hyvät kuulijat”.

5. Lectio praecursorian päätyttyä suorittaja lausuu: ”Pyydän teitä, arvoisa(t) Sibelius-Akatemian Akateemisen neuvoston määräämä(t) tarkastaja(t), esittämään ne huomautukset ja kommentit, joihin katsotte tutkintoni opinnäytekokonaisuuden antavan aihetta.”

6. Tarkastaja/tarkastajat esittää/esittävät seisaaltaan lausunnon, jossa hän käsittelee tutkinnon aihepiiriin liittyviä yleisiä kysymyksiä. Jos tarkastajia on useampia, kukin heistä seisoo vain oman lausuntonsa ajan. (Viimeisen) lausunnon jälkeen tarkastaja ja tutkinnonsuorittaja istuutuvat.

7. Seuraavaksi tapahtuu varsinainen tarkastus. Sen alkupuolella tarkastaja tai tarkastajat kohdistavat huomionsa ensin metodisiin ja yleisiin kysymyksiin, minkä jälkeen seuraa yksityiskohtainen tarkastus. Jos tarkastajia on useampia, he voivat sopia tarkastuksen suorittamisen yksityiskohdista valvojan kanssa. Tarkastaja tai tarkastajat saavat käyttää tarkastukseensa enintään neljä tuntia. Jos tarkastus vie runsaasti aikaa, voidaan pitää tauko, jonka valvoja ilmoittaa.

8. Päätettyään tarkastuksen tarkastaja tai tarkastajat esittävät seisaaltaan loppulausunnon, jonka tutkinnon suorittaja kuuntelee seisten, esim. "Kuultujen lausuntojen ja käydyn keskustelun perusteella puollamme (emme puolla) opinnäytteiden/opin- ja taidonnäytteiden hyväksymistä osana X.X:n tohtorintutkintoa." (Soveltaen opinnäytteen luonteen mukaisesti.) Tutkinnon suorittaja esittää kiitoksensa tarkastajalle tai tarkastajille.

9. Tutkinnon suorittaja kääntyy yleisön puoleen ja lausuu: ”Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotakin huomauttamista opinnäytekokonaisuudestani, pyytämään puheenvuoron tilaisuuden valvojalta.”

10. Valvoja johtaa puhetta jakaen puheenvuorot ja valvoo, että tutkinnon suorittaja saa vastata välittömästi kuhunkin huomautukseen ja ettei käytetyissä puheenvuoroissa poiketa aiheesta.

11. Kun viimeinen yleisökysymys on käsitelty, valvoja päättää seisaalleen nousten tarkastustilaisuuden, joka saa kestää enintään kuusi tuntia. Valvoja laatii tilaisuuden kulusta kertomuksen Akateemiselle neuvostolle.

Tutkijakoulutus

Ohjeet on hyväksytty Sibelius-Akatemian Akateemisen neuvoston kokouksessa 3.5.2016.

Tieteelliseen tohtorintutkintoon kuuluva väitöstilaisuus


1. Pukeutumisesta sovitaan väittelijän, vastaväittäjän ja valvojan kesken. Ensisijaisesti käytetään akateemista juhlapukua, joka tarkoittaa miehillä frakkia, mustia liivejä ja valkoista rusettia, ei rintataskuliinaa. Frakkiin kuuluvat mustat sukat ja kengät (ei kiiltonahkaa). Tarkastusasuna käy myös tumma puku, papin puku, sotilaspuku tai kansallispuku. Naisilla on musta leninki tai jakkupuku, joka ei ole pitkähelmainen eikä avokaulainen. Hattua tai näyttäviä koruja ei käytetä. Tohtorintutkinnon suorittaneet kantavat tohtorinhattua vasemmassa kädessään.


2. Väitöstilaisuuden osanottajat saapuvat väitöstilaisuuteen siten, että saliin astuu ensin väittelijä, sitten tilaisuuden valvoja ja viimeisenä vastaväittäjä(t). (Yleisö seisoo, kunnes valvoja ja vastaväittäjä ovat istuutuneet. Väittelijä jää seisomaan.)


3. Kun kaikki ovat asettuneet paikoilleen, valvoja avaa väitöstilaisuuden lausuen: ”Sibelius-Akatemian Akateemisen neuvoston määräämänä valvojana julistan tarkastustilaisuuden alkaneeksi.” Valvoja ja vastaväittäjä(t) istuutuvat, väittelijä jää seisomaan. Valvoja esittelee lyhyesti tilaisuuden aiheen, väittelijän ja vastaväittäjän/-väittäjät.


4. Väittelijä pitää seisten lectio praecursorian, joka saa kestää enintään 20 minuuttia. Esitys aloitetaan sanomalla ”Arvoisa valvoja, arvoisa(t) vastaväittäjä(t), hyvät kuulijat”.


5. Lectio praecursorian päätyttyä väittelijä lausuu: ”Pyydän teitä, arvoisa(t) Sibelius-Akatemian Akateemisen neuvoston määräämä(t) vastaväittäjä(t) tarkastamaan väitöskirjani ja esittämään ne huomautukset ja kommentit, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta.”


6. Vastaväittäjä/vastaväittäjät esittää/esittävät seisaaltaan lausunnon, jossa hän/he käsittelee/käsittelevät väitöskirjan aihepiiriin liittyviä yleisiä kysymyksiä. Lausunnon jälkeen vastaväittäjä(t) ja väittelijä istuutuvat.


7. Seuraavaksi tapahtuu varsinainen tarkastus. Sen alkupuolella vastaväittäjä kohdistaa huomionsa ensin metodisiin ja yleisiin kysymyksiin, minkä jälkeen seuraa yksityiskohtainen tarkastus. Vastaväittäjä saa käyttää tarkastukseensa enintään neljä tuntia. Jos tarkastus vie runsaasti aikaa, voidaan pitää tauko, jonka valvoja ilmoittaa.


8. Päätettyään tarkastuksen vastaväittäjä/vastaväittäjät esittää/esittävät seisaaltaan loppulausuntonsa, jonka väittelijä kuuntelee seisaaltaan. Vastaväittäjä/vastaväittäjät kertoo/kertovat esittävänsä väitöskirjan hyväksyttäväksi (tai hylättäväksi). Väittelijä esittää kiitoksensa vastaväittäjälle/-väittäjille.


9. Väittelijä kääntyy yleisön puoleen ja lausuu: ”Tämän jälkeen kehotan niitä läsnäolijoita, joilla on väitöskirjaani koskevia huomautuksia, pyytämään puheenvuoron arvoisalta valvojalta.”


10. Valvoja johtaa puhetta jakaen puheenvuorot ja valvoo, että väittelijä saa vastata välittömästi kuhunkin huomautukseen ja ettei käytetyissä puheenvuoroissa poiketa aiheesta.


11. Valvoja päättää seisaalleen nousten väitöstilaisuuden, joka saa kestää enintään kuusi tuntia. Valvoja laatii tilaisuuden kulusta kertomuksen Akateemiselle neuvostolle.