Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Opintoihin ilmoittautuminen

Sibelius-Akatemian tohtoriopas on jatko-opiskelijoiden, tohtorikoulun henkilökunnan sekä jatkotutkintojen tarkastajien tietopaketti tohtoriopinnoista ja tohtorikoulun toiminnasta.

Kaikkien Taideyliopiston tutkinto-opiskelijoiden sekä Teatterikorkeakoulussa erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavien on ilmoittauduttava jokaisena lukuvuonna joko läsnä- tai poissaolevaksi. Ulkomailla vaihto-opintoja tai työharjoittelua suorittavien opiskelijoiden on ilmoittauduttava läsnä olevaksi. Taideyliopiston opiskelijat ilmoittautuvat pääosin WebOodin kautta. Lisätietoja akatemiakohtaisista ilmoittautumisohjeista löydät Artsista.

HUOM! Lukuvuosi-ilmoittautuminen vaikuttaa myös seuraaviin asioihin:

  1. Lakisääteiset poissaolot
    Yliopistolain tulkintaa on yhtenäistetty korkeakoulukentällä. 1.8.2016 ja sen jälkeen alkava lakisääteinen syy (vapaaehtoinen asepalvelus tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittaminen taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitäminen) pidentää opiskeluaikaa vain, jos opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi.
  2. IT-käyttöoikeudet
    Taideyliopistossa on tarjolla kaikki IT-palvelut läsnäolevaksi ilmoittautuneilla tutkinto-opiskelijoilla (perustutkinto- ja tohtoriopiskelijoilla) sekä heihin rinnastettavilla erillisten opintojen suorittajilla kuten nuorisokoulutettavat, kv-vaihto-opiskelijat sekä erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavat. Poissaolevaksi ilmoittautuneet voivat käyttää Intranettiä ja sähköpostia sekä muita yliopiston O365-palveluja, mutta tarjolla ei ole muita palveluja poissaolon ajalle. Valmistuneiden ja kirjoilta poistettujen IT-käyttöoikeudet lakkaavat seuraavan lukukauden alussa. Muutokset on käsitelty Taideyliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa ja Taideyliopiston johtoryhmässä. Rehtori on tehnyt keväällä 2016 päätöksen opiskelijoiden käyttöoikeuksista.
  3. Tilavaraukset ja tilojen käyttö
    Perustutkinto-opiskelija ja tohtoriopiskelija voi varata tiloja ainoastaan ollessaan ilmoittautunut läsnäolevaksi. Poissaolevilla tai kirjoiltapoistetuilla opiskelijoilla ei ole kulkuoikeuksia tai käyttöoikeuksia Taideyliopiston tiloihin. Rehtori on tehnyt keväällä 2016 päätöksen Taideyliopiston tilavarausperiaatteista.

Unohditko ilmoittautua läsnäolevaksi?

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut kirjoille ilmoittautumisaikana, poistetaan yliopiston opiskelijaluettelosta, ja hän menettää samalla opiskeluoikeutensa. Jos opiskelija haluaa jatkaa opintojaan, hänen on anottava opintopäälliköltä kirjallisesti oikeutta päästä uudelleen Sibelius-Akatemian opiskelijaluetteloon. Lisäohjeet löytyvät Uniarts-sivuilta.