Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Tarkastustilaisuuden ohje: taiteilijakoulutus

Tarkastustilaisuuden ohje: taiteilijakoulutus

Ohjeet on hyväksytty Sibelius-Akatemian Akateemisen neuvoston kokouksessa 3.5.2016.

Taiteilijakoulutuksen tohtorin tutkintoon kuuluva julkinen opin- ja taidonnäytteiden tarkastustilaisuus

1. Pukeutumisesta sovitaan tutkinnon suorittajan, lautakunnan ja valvojan kesken. Ensisijaisesti käytetään akateemista juhlapukua, joka tarkoittaa miehillä frakkia, mustia liivejä ja valkoista rusettia. Frakkiin kuuluvat mustat sukat ja kengät (ei kiiltonahkaa), ei rintataskuliinaa. Naisilla on musta leninki tai jakkupuku, joka ei ole pitkähelmainen eikä avokaulainen. Hattua tai näyttäviä koruja ei käytetä. Tarkastusasuna käy myös tumma puku, papin puku, sotilaspuku tai kansallispuku. Tohtorintutkinnon suorittaneet kantavat tohtorinhattua vasemmassa kädessään.

2. Tarkastustilaisuuden osanottajat saapuvat tarkastustilaisuuteen siten, että saliin astuu ensin tutkinnon suorittaja, sitten tilaisuuden valvoja, seuraavaksi opin- ja taidonnäytettä tarkastava lautakunta ja viimeisenä tutkielman tarkastajat. (Yleisö seisoo kunnes valvoja, lautakunta ja tarkastajat ovat istuutuneet. Tutkinnon suorittaja jää seisomaan.)

3. Kun kaikki ovat asettuneet paikoilleen, valvoja avaa tarkastustilaisuuden lausuen seisaaltaan: "Sibelius-Akatemian johtokunnan määräämänä valvojana julistan opin- ja taidonnäytteiden tarkastustilaisuuden alkaneeksi." Valvoja, lautakunta ja tutkielman tarkastajat istuutuvat, tutkinnon suorittaja jää seisomaan. Tämän jälkeen valvoja esittelee lyhyesti tilaisuuden aiheen, tutkinnon suorittajan, tutkinnon tarkastajat ja tilaisuuden kulun.

4. Tutkinnon suorittaja pitää (seisaaltaan) lectio praecursorian, joka koostuu musiikkiesityksestä ja alustuksesta. Musiikkiesitys sisältää opinnäytteisiin sisältynyttä tai siihen läheisesti liittyvää musiikkia. Alustus esittelee tutkintokokonaisuuteen sisältyneen taiteellisen työn ja tutkielman. Alustus aloitetaan sanomalla "arvoisa valvoja, arvoisa lautakunta, hyvät kuulijat". Musiikkiesitys ja alustus (seisten) saavat kestää yhteensä enintään 60 minuuttia.

5. Alustuksen päätyttyä tutkinnon suorittaja lausuu: ”Pyydän teitä, arvoisa lautakunta, Sibelius-Akatemian johtokunnan määrääminä tarkastajina arvioimaan opin- ja taidonnäytteeni ja esittämään ne huomautukset ja kommentit, joihin katsotte niiden antavan aihetta.”

6. Lautakunnan puheenjohtaja esittää suorittajan taiteellisesta opin- ja taidonnäytteestä lausunnon, jonka jälkeen valvoja pyytää tutkielman tarkastajaa esittämään lausuntonsa tutkinnon suorittajan tutkielmasta. Jos tutkielman tarkastajia on kaksi, he voivat kirjoittaa yhteislausunnon tai sopia etukäteen, kumpi esittää lausunnon. (Lausunnot esitetään seisten; suorittaja seisoo lausuntopuheenvuorojen ajan). Tämän jälkeen suorittaja saa vastata esitettyihin kommentteihin.

7. Tutkinnon suorittajan puheenvuoron jälkeen tarkastajat voivat esittää hänelle kysymyksiä ja keskustella hänen kanssaan edelleen tutkinnon aiheesta ja opinnäytteistä. Keskustelun puheenjohtajana toimii valvoja. Keskustelu voi kestää enintään kaksi tuntia.

8. Tutkielman tarkastaja (tai kahden tarkastajan kyseessä ollessa toinen heistä) esittää loppulausunnon tutkielmasta: "Tutkielman ja siitä käydyn keskustelun perusteella puollan/en puolla (puollamme/emme puolla) tutkielman hyväksymistä osaksi NN:n opin- ja taidonnäytettä."

9. Lautakunnan puheenjohtaja esittää seisaaltaan loppulausunnon: "Kuultujen lausuntojen ja käydyn keskustelun perusteella lautakunta puoltaa (/ei puolla) opin- ja taidonnäytteen hyväksymistä osana X.X:n tohtorintutkintoa."

10. Tutkinnon suorittaja esittää seisaaltaan kiitoksensa lautakunnalle ja tutkielman tarkastajille sekä tämän jälkeen kääntyy yleisön puoleen ja lausuu: ”Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on opin- ja taidonnäytettäni koskevia huomautuksia tai kommentteja, pyytämään puheenvuoron tilaisuuden valvojalta.” Valvoja johtaa puhetta jakaen puheenvuorot ja valvoo, että suorittaja saa vastata välittömästi kuhunkin huomautukseen ja ettei käytetyissä puheenvuoroissa poiketa aiheesta.

11. Valvoja päättää seisaalleen nousten tarkastustilaisuuden, joka saa kestää enintään neljä tuntia. Valvoja laatii tilaisuuden kulusta kertomuksen johtokunnalle.