Skip to Main Content

Sibelius-Akatemian tohtoriopas: Tarkastustilaisuuden ohje: Taiteilijakoulutus/Kansanmusiikki

Tarkastustilaisuuden ohje: taiteilijakoulutus/kansanmusiikki

Ohjeet on hyväksytty Sibelius-Akatemian Akateemisen neuvoston kokouksessa 3.5.2016.

Taiteilijakoulutuksen tarkastustilaisuuden kulku kansanmusiikkia edustavan tohtorintutkinnon
yhteydessä

1. Pukeutumisesta sovitaan tutkinnon suorittajan, lautakunnan ja valvojan kesken. Ensisijaisesti käytetään akateemista juhlapukua, joka tarkoittaa miehillä frakkia, mustia liivejä ja valkoista rusettia. Frakkiin kuuluvat mustat sukat ja kengät (ei kiiltonahkaa), ei rintataskuliinaa. Naisilla on musta leninki tai jakkupuku, joka ei ole pitkähelmainen eikä avokaulainen. Hattua tai näyttäviä koruja ei käytetä. Tarkastusasuna käy myös kansallispuku, tumma puku, papin puku tai sotilaspuku. Tohtorintutkinnon suorittaneet kantavat tohtorinhattua vasemmassa kädessään.

2. Tilaisuus alkaa torvien, muiden soittimien tai ihmisäänien arkaaisella fanfaarilla. Yleisö nousee seisaalleen fanfaarin alkaessa ja istuutuu sen päätyttyä.

3. Fanfaarin aikana kulkue saapuu tarkastustilaisuuteen. Kulkueessa ensimmäisenä astelee tohtorin tutkinnon suorittaja, sitten valvoja ja viimeisenä tarkastajat lautakunnan puheenjohtajan johdolla. Fanfaarin päätyttyä kulkue istuutuu.

4. Tutkinnon suorittaja tuo mukanaan kaikkien nähtäville konserttitallenteet, muut mahdolliset äänitteet tai nuotit ja muuta taiteelliseen osuuteen liittyvää aineistoa sekä tutkielmansa.

5. Kaikkien asetuttua paikoilleen valvoja avaa tarkastustilaisuuden lausuen seisaaltaan: “Sibelius-Akatemian johtokunnan määräämänä valvojana julistan tohtorintutkinnon opin- ja taidonnäytteen tarkastustilaisuuden alkaneeksi.” Valvoja, lautakunta ja tutkielman tarkastajat istuutuvat, tutkinnon suorittaja jää seisomaan. Tämän jälkeen valvoja esittelee lyhyesti tilaisuuden aiheen, tutkinnon suorittajan ja tutkinnon tarkastajat.

6. Tilaisuuden aluksi on tutkinnon suorittajan musiikkiesitys ja esitelmä (lectio praecursoria) tutkintokokonaisuuden taiteellisesta työstä ja tutkielmasta. Esitys ja esitelmä saavat kestää yhteensä enintään 60 minuuttia.

7. Näiden päätyttyä suorittaja lausuu: “Pyydän teitä, arvoisa lautakunta, Sibelius-Akatemian johtokunnan määrääminä tarkastajina esittämään ne muistutukset ja huomautukset, joihin katsotte tutkintooni kuuluvan opin- ja taidonnäytteen antavan aihetta.”

8. Lautakunnan puheenjohtaja esittää suorittajan taiteellisesta opin- ja taidonnäytteestä lausunnon, jonka jälkeen valvoja pyytää tutkielman tarkastajaa esittämään lausuntonsa tutkinnon suorittajan tutkielmasta. Jos tutkielman tarkastajia on kaksi, he voivat kirjoittaa yhteislausunnon tai sopia etukäteen, kumpi esittää lausunnon. (Lausunnot esitetään seisten. Tutkinnon suorittaja seisoo.) Tämän jälkeen suorittaja saa vastata esitettyihin kommentteihin.

9. Tutkinnon suorittajan puheenvuoron jälkeen tarkastajat voivat esittää hänelle kysymyksiä ja keskustella hänen kanssaan edelleen tutkinnon aiheesta ja opinnäytteistä. Keskustelun puheenjohtajana toimii valvoja. Keskustelu voi kestää enintään kaksi tuntia.

10. Tutkielman tarkastaja (tai kahden tarkastajan kyseessä ollessa toinen heistä) esittää loppulausunnon tutkielmasta: "Tutkielman ja siitä käydyn keskustelun perusteella puollan/en puolla (puollamme/emme puolla) tutkielman hyväksymistä osaksi NN:n opin- ja taidonnäytettä."

11. Lautakunnan puheenjohtaja esittää seisaaltaan loppulausunnon: "Kuultujen lausuntojen ja käydyn keskustelun perusteella lautakunta puoltaa (/ei puolla) opin- ja taidonnäytteen hyväksymistä osana X.X:n tohtorintutkintoa."

12. Suorittaja esittää seisaaltaan kiitoksensa lautakunnalle sekä kääntyy sen jälkeen yleisön puoleen ja lausuu: “Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on opin- ja taidonnäytettäni koskevia huomautuksia tai kommentteja, pyytämään puheenvuoron tilaisuuden valvojalta.”

13. Valvoja jakaa puheenvuorot ja valvoo, että suorittaja saa vastata välittömästi kuhunkin huomautukseen ja ettei käytetyissä puheenvuoroissa poiketa aiheesta.

14. Valvoja päättää seisaalleen nousten tarkastustilaisuuden. (”Tilaisuus on päättynyt.”)

15. Tilaisuus saa kestää enintään neljä tuntia.

16. Valvojan lausuttua päätössanat alkaa torvien, muiden soittimien tai ihmisäänien arkaainen fanfaari. Yleisö nousee seisaalleen fanfaarin alkaessa. Tämän jälkeen suorittaja (ottaen mukaansa kaikkien nähtävillä olleen taiteellisen osuuden aineiston ja tutkielmansa), valvoja ja lautakunta (tässä järjestyksessä) astelevat hitaasti ja arvokkaasti salista pois. Fanfaari päättyy tämän jälkeen ja tarkastustilaisuuden virallinen osuus on päättynyt.Valvoja laatii tilaisuuden kulusta kertomuksen Sibelius-Akatemian johtokunnalle.