Skip to Main Content

Tutkimusrahoituksen hakemusopas: Kotimaiset säätiöt

Kotimaiset säätiöhakemukset

Alla oleva on tarkoitettu yleisohjeeksi. Huomioithan, että jokaisella säätiöllä on omat haku- ja kelpoisuusohjeensa. Tarkista tarkemmat yksityiskohdat aina ko. säätiön hakuohjeista.

Henkilökohtaiset apurahat

Säätiöiden myöntämät henkilökohtaiset apurahat voivat olla työskentelyapurahaa tai kuluapurahaa tai molempia. Rahoittaja maksaa apurahan hakijan omalle pankkitilille, jolloin kyse ei ole yliopistolle tulevasta rahoituksesta. Jos siis haluat toteuttaa tutkimuksen yliopiston yhteydessä, keskustele hankkeen sopivuudesta yksikön tavoitteisiin ja sovi affiliaatio-järjestelyistä oman yksikkösi kanssa jo hakuvaiheessa.

Hankkeet

Hankeapurahat voidaan yleensä maksaa joko hakijan tai yliopiston pankkitilille. Jos myöntö sisältää rahoitusta sekä henkilökohtaisiin kuukausiapurahoihin että muihin kuluihin ja hanke toteutetaan yliopiston yhteydessä, säätiöt maksavat yleensä kuukausiapurahat suoraan niiden saajien tileille ja muiden kulujen osuuden yliopiston tilille. Jotkut säätiöt hyväksyvät palkan henkilökohtaisen apurahan sijaan. Tässä tapauksessa kannattaa aina valita palkka, koska se mahdollistaa työsuhteen etuineen.

Säätiöstä ja tilanteesta riippuen hakijana voi toimia yhteisö, eli Taideyliopisto, tai työryhmä.

  • Jos haluat, että yliopisto hallinnoi hankkeen rahoja, pyydä sitoumus hakuvaiheessa. Hyväksymisrajat koskevat muita kuluja kuin henkilökohtaisiä apurahoja ja ovat seuraavat:
< 50 000€: yksikön johtaja
50 000€ - 100 000€: dekaani tai tutkimusinstituutin johtaja
> 100 000€ - 1 000 000€: tutkimuksesta vastaava vararehtori
> 1 000 000€: rehtori
Yhteishankkeissa (= mukana on useampi kuin yksi yksikkö) sitoumuksen antaa vararehtori ja yli 1 000 000 euron hakemuksissa rehtori.
  • Yliopiston hallinnoimien hankkeiden budjetteihin on sisällytettävä yleiskustannusosuus, jos ko. säätiö hyväksyy sen. Jos rahoittaja hyväksyy yleiskustannukset, muttei ole ohjeistanut niiden suuruudesta, on niiden osuus rehtorin päätöksen mukaisesti 20% muista kuluista (= pl. henk. koht. apurahat).
  • Myös tässä tapauksessa saattaa olla tarpeen keskustella hankkeessa työskentelevien apurahatutkijoiden mahdollisista vierailijatehtävistä. Lue tarkemmin vierailijatehtävistä hankeoppaasta.

Yhteyshenkilöt

Tutkimuspalvelut neuvoo ja auttaa, kun haet rahoitusta Taideyliopistossa tehtävään tohtorintutkinnon jälkeiseen tutkimukseen:

CfAR, KuvA, TeaK

Kirsi Rinne (kirsi.rinne@uniarts.fi)

CERADA, HiFo, SibA

Tiia Saarinen (tiia.saarinen@uniarts.fi)

Lisätietoja

Myös muihin kuin tutkimushankkeisiin voi hakea rahoitusta eri säätiöiltä. Näiden hakemusten koordinoinnista vastaa kumppanuuspalvelut. Tieto hakemuksen valmistelusta tulisi välittää kumppanuuspalveluihin silloin kun se tehdään Taideyliopiston nimissä. Katso lisätietoja kumppanuuspalveluiden tuesta Artsista.

Lisätietoa löydät myös tästä Taideyliopiston tutkimusrahoituksen hakemusoppaasta ja Tutkijan hankeoppaasta. Artsissa on yhteenveto yleisimmin käytetyistä kotimaisista apurahasäätiöistä sekä tutkimusrahoituksen hakuvuosikello.

Katso myös Säätiöiden ja rahastojen tietopaketti apurahojen hakemisesta ja saamisesta, Tieteentekijöiden liiton opas Apurahatutkijan tietopaketti apurahalla työskenteleville sekä Elina Henttosen ja Sikke Leinikin Työhyvinvointia apurahalla tutkivalle -työkirja.