Skip to Main Content

Tutkimusrahoituksen hakemusopas: Hakemuksen hyväksyminen ja lähettäminen rahoittajalle

Hakemuksen hyväksyminen

Toimita hakemus hyväksyjälle viimeistään 2 viikkoa ennen haun päättymistä. Hyväksyjät löydät välilehdeltä Sopivan rahoitusmuodon löydyttyä.

Rehtorin tai vararehtorin hyväksyttäväksi menevien hakemusten tiedot toimitetaan tutkimuspalveluille (tiia.saarinen@uniarts.fi, kirsi.rinne@uniarts.fi) esittelyä varten. Enintään 100 000 euron arvoisten tutkimusrahoitushakemusten esittelijät määrää akatemian dekaani.

Hakemuksen lähettäminen rahoittajalle

Lähetä hakemus rahoittajalle hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Huomioithan, että rahoittajat eivät jousta määräajasta eikä esim. sähköisen hakujärjestelmän ruuhkautuminen ole hyväksyttävä syy hakemuksen myöhästymiselle. Rahoittajat eivät ota arviointiin myöhästyneitä hakemuksia.

Lähetä kopio hyväksytystä, rahoittajalle lähetetystä hakemuksesta liitteineen Taideyliopiston kirjaamoon. Jos mahdollista, lähetä itse hakemus(lomake) ja tutkimussuunnitelma erillisinä pdf-tiedostoina osoitteeseen kirjaamo@uniarts.fi.

  • Kaikki Taideyliopiston nimissä lähetetyt hakemukset viedään yliopiston tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmä Dynastyyn. Dynasty-järjestelmässä oleviin julkisiin asiakirjoihin on pääsyoikeus Taideyliopiston hallintohenkilökunnalla, mutta esim. hakemusten liitteet kuten tutkimussuunnitelma eivät ole julkisia.

Yhteyshenkilöt

Tutkimusrahoituksen asiantuntija Tiia Saarinen, tiia.saarinen@uniarts.fi, 040 860 9538

ja akatemioiden yhteyshenkilöt