Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkimusrahoituksen hakemusopas: Lisätietoja ja tietolähteitä

Apurahalla työskenteleville

Säätiöt ja rahastot: Tietopaketti apurahojen hakemisesta ja saamisesta

Tieteentekijöiden liiton opas Apurahatutkijan tietopaketti apurahalla työskenteleville

Elina Henttonen & Sikke Leinikki: Työhyvinvointia apurahalla tutkivalle

Horisontti Eurooppa

Horisontti Eurooppa (2021-2027) pähkinänkuoressa

Tietoa Horisontti Euroopasta (2021-2027) EU-komission sivuilla

EU:n Funding & tenders -portaali: kaikki EU-rahoitushaut ja hakudokumentit

Artikkeleita Horisontti Eurooppa -hakemusvalmistelun tueksi

Net4Society

Kansallisten yhteyspisteiden verkosto, jonka tavoitteena on edistää humanististen ja yhteiskuntatieteellisten (SSH) alojen tutkijoiden osallistumista EU:n tutkimuksen puiteohjelmiin (Horisontti 2020). Sivustolle on esim. koottu yhteenveto kaikista SSH-aloille relevanteista tutkimusaiheista kulloinkin avoinna olevissa hauissa.

Net4Mobility

Kansallisten yhteyspisteiden verkosto, jonka tavoitteena on edistää osallistumista EU:n tutkimuksen puiteohjelmien tutkijaliikkuvuus- ja koulutusosioihin (H2020 Marie Curie -toimet). Sivustolla esim. oppaita Marie Curie -hakuihin.

Top 6 ways to annoy a grant reviewer