Skip to Main Content

Tutkimusrahoituksen hakemusopas: Lisätietoja ja tietolähteitä

Apurahalla työskenteleville

Säätiöt ja rahastot: Tietopaketti apurahojen hakemisesta ja saamisesta

Tieteentekijöiden liiton opas Apurahatutkijan tietopaketti apurahalla työskenteleville

Elina Henttonen & Sikke Leinikki: Työhyvinvointia apurahalla tutkivalle

Horisontti Eurooppa

Horisontti Eurooppa (2021-2027) pähkinänkuoressa

Tietoa Horisontti Euroopasta (2021-2027) EU-komission sivuilla

EU:n Funding & tenders -portaali: kaikki EU-rahoitushaut ja hakudokumentit

Artikkeleita Horisontti Eurooppa -hakemusvalmistelun tueksi

Net4Society

Kansallisten yhteyspisteiden verkosto, jonka tavoitteena on edistää humanististen ja yhteiskuntatieteellisten (SSH) alojen tutkijoiden osallistumista EU:n tutkimuksen puiteohjelmiin. Sivustolle on esim. koottu yhteenveto kaikista SSH-aloille relevanteista tutkimusaiheista kulloinkin avoinna olevissa hauissa.

MSCA-NET

Kansallisten yhteyspisteiden verkosto, jonka tavoitteena on edistää osallistumista EU:n tutkimuksen puiteohjelmien tutkijaliikkuvuus- ja koulutusosioihin (Marie Skłodowska-Curie -toimet (MSCA)). Sivustolla esim. oppaita MSCA-hakuihin.

Top 6 ways to annoy a grant reviewer