Skip to Main Content

Tutkimusrahoituksen hakemusopas: Viestintä-/vuorovaikutus-/hyödyntämissuunnitelma

Hankkeen tulosten ja vaikuttavuuden kuvaaminen ja niistä viestiminen

Muista kuvata hankkeen tulokset ja sekä tieteellinen että muu vaikuttavuus sen mukaisesti, mitä kyseinen rahoittaja edellyttää. Eri rahoittajilla on erilaisia painotuksia. Esim. European Research Councilin (ERC) hakemuksissa painavat ennen kaikkea tieteelliset tulokset ja vaikuttavuus, kun taas Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) edellyttää merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta tiedon käyttäjien kanssa. Pohdi tulosten levittämistä sekä tiedeyhteisölle että laajemmin (yritykset, julkiset laitokset, kansalaisjärjestöt, tietty kansalaisryhmä, suuri yleisö…). Tulosten levittämisen lisäksi tärkeää on niiden hyödyntäminen, käyttöön saaminen. Pyri siis lisäksi kuvaamaan, keitä ovat tutkimuksen sidosryhmät, miten tuloksia voidaan siirtää näiden käyttöön, mikä tulosten mahdollinen vaikuttavuus on ja miten sitä voisi arvioida hankkeen aikana ja sen jälkeen.

Tarvittaessa konsultoi viestintäpalveluita. Yhden akatemian hankkeissa ota yhteys oman akatemian viestintäpalveluihin, useamman akatemian yhteisissä ja tutkimusinstituutin hankkeissa yhteiseen viestintään Heta Muuriseen.

Huomioi budjetissa eri viestintäkanavien käyttöön ja muuhun vuorovaikutukseen liittyvät kustannukset ja mahdollisesti tarvittavat henkilöresurssit.

Lue lisää viestinnästä Tutkijan hankeoppaasta.

Yhteyshenkilöt

Viestintäpalveluiden yhteyshenkilö

tutkimusviestinnän suunnittelija Heta Muurinen

Rahoittajien ohjeet

tutkimusrahoituksen asiantuntija Tiia Saarinen