Skip to Main Content

Tutkimusrahoituksen hakemusopas: Sopivan rahoitusmuodon löydyttyä

Aloita ajoissa

Aloita hankkeen suunnittelu ja hakemuksen kirjoitustyö hyvissä ajoin. Työ kannattaa aloittaa useita kuukausia ennen haun päättymistä. Kilpailu on kovaa ja hyvän hakemuksen kypsyttelyssä auttaa, jos ehdit jättää suunnitelman välillä käsistäsi ja palata siihen sitten tuorein silmin. Kansainvälisen ja/tai konsortiohankkeen valmistelu vaatii huomattavasti enemmän aikaa kuin henkilökohtaisen rahoituksen haku. Kannattaa myös varata aikaa hakemuksen luetuttamiseen kollegoilla ja myös sisältöä tuntemattomilla lukijoilla. Otathan myös tutkimuspalveluihin yhteyttä mahdollisimman hyvissä ajoin. Huomaathan, että jos otat tutkimuspalveluihin yhteyttä vain muutamaa päivää ennen haun päättymistä, palveluissa voidaan vain tarkistaa hakemuksen muodolliset seikat.

Kartoita mahdolliset yhteistyökumppanit, heidän kiinnostuksensa ja sitoutuneisuutensa. Sovi työnjaosta ja vastuista. Päävastuu on aina projektin johtajalla, principal investigatorilla.

Suorituspaikan sitoumus ja tarvittavien tahojen informointi

Sovi suorituspaikan eli Taideyliopiston sitoumuksen saamisesta ja aikataulusta:

  • Hakijaorganisaatio ja sopimusosapuoli on aina oikeushenkilö eli Taideyliopisto, vaikka hanke toteutetaankin yhdessä tai useammassa akatemiassa tai tutkimusinstituutissa ja sen toteuttamisesta vastaa hankkeen vastuullinen johtaja.
  • Suorituspaikan (Taideyliopisto) sitoumuksen rahoitushakemukselle antaa haettavan rahoituksen suuruudesta ja hankkeen sijoituspaikasta riippuen akatemian dekaani tai tutkimusinstituutin johtaja, tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen vararehtori tai rehtori.

Hakemusten ja sopimusten hyväksymisoikeus riippuu hankkeen kokonaisbudjetista ja sijoituspaikasta. Kokonaisbudjetti = rahoittajalta haettava osuus + mahdollinen yliopiston omarahoitusosuus.

< 50 000 euroa: yksikön johtaja

50 000 - 100 000 euroa: dekaani tai tutkimusinstituutin johtaja

> 100 000 euroa – 1 000 000: vararehtori

> 1 000 000 euroa: rehtori

Yhteishankkeissa (= mukana on useampi kuin yksi yksikkö) sitoumuksen antaa vararehtori ja yli 1 000 000 euron hakemuksissa rehtori.

Säätiöiden suoraan hakijalle maksamia henkilökohtaisia apurahoja ei huomioida kokonaisbudjetissa. Em. hyväksymisrajat koskevat siis vain yliopiston hallinnoimaa rahoitusta.

  • Tutkijan/hankkeen vastuullisen johtajan on keskusteltava tutkimusyksikön johtajan ja tulevan mahdollisen esimiehensä kanssa hankkeesta ja sen mahdollisista hyödyistä ja riskeistä ennen hakemuksen jättämistä. (Tutkimushankkeen riskien arvioinnista tutkijan hankeoppaassa)
  • Tutkijan/hankkeen vastuullisen johtajan on toimitettava viimeistään 2 viikkoa ennen hakuajan päättymistä hankkeen hakemusluonnos (abstrakti tai muu lyhyt kuvaus, budjetti ja muut mahdolliset tarvittavat tiedot) tutkimuspalveluille. Kokonaisbudjetiltaan yli 100 000 € arvoisten hankkeiden ja yhteishankkeiden osalta tutkimuspalvelut kokoaa nämä tiedot suorituspaikan sitoumuksen antajalle. Enintään 100 000 € hankkeiden esittelijät määrää dekaani akatemioissa.
  • Hankkeen vastuullisen johtajan tulee myös varmistaa jo hakuvaiheessa projektille tarvittavat resurssit yksikkönsä ja palveluiden kanssa.
  • Informoi johdon/suorituspaikan sitoumuksen antajan lisäksi myös akatemian, tohtoriohjelman tai tutkimusinstituutin tutkimuskoordinaattoria. Koordinaattoreiden yhteystiedot löytyvät Artsista.

Rahoittajan ohjeet

Perehdy hyvin rahoittajan ohjeisiin. Varsinaisen hakuohjeen ja –kriteerien lisäksi kannattaa tutustua rahoittajan yleisempiin painopisteisiin ja strategioihin ja etenkin arvioitsijoiden ohjeisiin, jos ne ovat saatavilla. Huolehdi, että arvioitsija löytää suunnitelmastasi helposti vastaukset arviointikysymyksiin.

Yhteyshenkilöt

Tutkimusrahoituksen hakuvaiheen palvelut

Tutkimusrahoituksen asiantuntija Tiia Saarinen, tiia.saarinen@uniarts.fi, 040 860 9538

Lisätietoja

Säätiöiden myöntämät henkilökohtaiset apurahat

Muista olla yhteydessä tohtoriohjelmasi/tutkimusyksikkösi johtajaan, vaikkei kirjallista yliopistositoumusta hakuvaiheessa tarvittaisikaan.