Skip to Main Content

Tutkimusrahoituksen hakemusopas: Yhteys tutkimusyksikön johtoon

Keskustele ensin tutkimusyksikkösi johdon kanssa

Keskustele ensin oman tutkimusyksikkösi johdon kanssa tutkimusideasta ja hankkeen sopivuudesta yksikön ja yliopiston strategisiin tavoitteisiin. Tutkimushanke voi sijoittua Taideyliopistoon, akatemiaan, tohtoriohjelmaan tai tutkimusinstituuttiin. Jos hankkeesi sijoittuu Taideyliopisto-tasolle tai siinä on mukana useampi akatemia, keskustele tutkimusyksikkösi johdon lisäksi tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen vararehtorin kanssa. Jos taas hanke sijoittuu tutkimusinstituuttiin, ota yhteyttä sen johtajaan.

Perehdy myös hanketoiminnan periaatteisiin, ml. tutkimushankkeen laadunvarmistus ja riskien hallinta, Taideyliopiston hankeoppaassa.

Tarvittaessa lue myös vierailevan tutkijan ohjeet.