Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkimusrahoituksen hakemusopas: Yhteys tutkimusyksikön johtoon

Keskustele ensin tutkimusyksikkösi johdon kanssa

Keskustele ensin oman tutkimusyksikkösi johdon kanssa tutkimusideasta ja hankkeen sopivuudesta yksikön ja yliopiston strategisiin tavoitteisiin. Tutkimushanke voi sijoittua Taideyliopistoon, akatemiaan, tohtoriohjelmaan tai tutkimuskeskukseen. Jos hankkeesi sijoittuu Taideyliopisto-tasolle tai siinä on mukana useampi akatemia, keskustele tutkimusyksikkösi johdon lisäksi tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen vararehtorin kanssa. Jos taas hanke sijoittuu tutkimuskeskukseen, ota yhteyttä sen johtajaan.

Perehdy myös hanketoiminnan periaatteisiin, ml. tutkimushankkeen laadunvarmistus ja riskien hallinta, Taideyliopiston hankeoppaassa.

Tarvittaessa lue myös vierailevan tutkijan ohjeet.