Skip to Main Content

Tutkijan hankeopas: Tietoa oppaasta ja sisältö

Oppaan sisältö

Tietoa oppaasta ja sisältö

 • Tutkijan hankeoppaan esittely ja sisältö, tutkimushankkeen elinkaari kuvana.

Tutkimuspalvelut käynnistämisvaiheessa

 • Mikä on tutkimushanke ja miten sen palveluntarve arvioidaan Taideyliopistossa? Yleistietoa tutkimushankkeen laadunvarmistuksesta ja riskien arvioinnista.

Tutkimushankkeen toteuttaminen

 • Tutkijoiden rekrytointi ja perehdytys, vierailevaksi tutkijaksi Taideyliopistoon, työajankohdentaminen, tutkimushankeen raportointi ja vastuullisen johtajan sekä  hanketutkijan muistilistat

Toteuttamisvaiheen sopimukset ja tekijänoikeudet

 • Hyödyllistä tietoa hankkeen sopimuksista ja sopimusmuutoksista

Tutkimuksen avoimuus

 • Avoimuuden periaatteet tutkimuksessa ja avoin julkaiseminen, aineistonhallinnan opas

Tutkimuksen etiikka

 • Yleistietoa tutkimusetiikasta, eettinen ennakkoarviointi, eettisen toimikunnan kokouspäivät ja tutkimuslupa

Huomioi tietosuoja ja tietoturva

 • Mitä tarkoitetaan tietosuojalla ja tietoturvalla? Hankkeen henkilötietojen käsittely ja tietosuojailmoituksen tekeminen.

Hankkeen tiedon- ja aineistonhallinta

 • Ota haltuun tiedon- ja aineistonhallinta, tiedonhallinnan välineet ja arkistointi

Tutkija viestii

 • Hankkeen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma, viestintäkanavat ja -koulutukset

Julkaisemisen opas ja UniartsCRIS-tietokanta

 • Julkaisusuunnitelman ja -sopimuksen tekeminen, julkaisujen raportoiminen, UniartsCRIS-tietokanta,  julkaisemisen opas

In English

 • Project guide for researchers in English

Johdanto

Hankeopas tukee ulkopuolista tutkimusrahoitusta saaneita Taideyliopiston tutkijoita laadukkaassa tutkimushankkeen hallinnassa. Opas on laadittu ensisijaisesti yhteisrahoitteisissa (sisältää yliopiston omaa rahoitusta ja ulkopuolista rahoitusta) tutkimushankkeissa työskenteleville tutkijoille ja tutkimushankkeiden vastuullisille johtajille. Myös Taideyliopistoon affilioitunut tutkija voi hyödyntää ohjeita. Oppaassa tarkastellaan koko tutkimushankkeen elinkaarta hankkeen käynnistämisestä sen päättämiseen.

Taideyliopiston tutkijoiden käytössä on oma Tutkimusrahoituksen hakemusopas, jossa käydään läpi rahoituksen hakuprosessi eri vaiheineen, rahoittajia ja heidän hakuaikojaan.

Tutkimusrahoituksen oppaasta löytyy tietoa myös henkilökohtaisten apurahojen hakijoille.

Kaavio tutkimushankkeen elinkaaresta.

Tutkijan hankeoppaan yhteystiedot

Johanna Rauhaniemi (Tutkimuspalvelut)

Oppassa yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat ilman erillistä mainintaa muotoa: etunimi.sukunimi@uniarts.fi.
Taideyliopiston ohjeista osa on saatavilla vain Artsi-intranetissa ja vaatii uniarts-käyttäjätunnuksen sekä salasanan.