Skip to main content

Tutkijan hankeopas: Johdanto

Johdanto

Hankeopas tukee ulkopuolista tutkimusrahoitusta saaneita Taideyliopiston tutkijoita laadukkaassa tutkimushankkeen (-projektin) hallinnassa. Opas on laadittu ensisijaisesti yhteisrahoitteisissa (sisältää yliopiston omaa rahoitusta ja ulkopuolista rahoitusta) tutkimushankkeissa työskenteleville tutkijoille ja tutkimushankkeiden vastuullisille johtajille. Myös Taideyliopistoon affilioitunut tutkija voi hyödyntää ohjeita.

Oppaassa tarkastellaan koko tutkimushankkeen elinkaarta hankkeen käynnistämisestä sen päättämiseen. Kutakin hankkeen vaihetta tai osa-aluetta koskevaa tietoa löydät sinisten palkkien alta.

Taideyliopiston tutkijoiden käytössä on myös Tutkimusrahoituksen hakemusopas. Oppaassa käydään läpi rahoituksen hakuprosessi eri vaiheineen, rahoittajia ja heidän hakuaikojaan. Oppaasta löytyy tietoa myös henkilökohtaisten apurahojen hakijoille. Tarkempia hakuohjeita saa akatemioista ja tutkimuskeskuksista. Artsissa ovat Taideyliopiston ohjeet tutkimusrahoituksen hakijalle.

Yhteyshenkilöt

Tutkijan hankeopasta kehitetään jatkuvasti palautteen pohjalta.

Lisätietoja
Johanna Rauhaniemi, projektikoordinaattori
johanna.rauhaniemi@uniarts.fi
p. 050 516 9339

Linkkejä

Taideyliopiston ohjeita tutkimusrahoituksen hakijalle

Tutkimus Taideyliopistossa

Taideyliopiston ohjeita tutkimuksen tekijälle