Skip to Main Content

Tutkimusrahoituksen hakemusopas: Eettisten asioiden kuvaus ja eettisen toimikunnan lausunto

Eettisten asioiden kuvaus hakemuksessa

Jos rahoittaja edellyttää eettisten näkökohtien kuvausta tutkimussuunnitelmassa, pohdi, mitkä asiat ovat relevantteja juuri kyseisessä hankkeessa. Yleinen kommentti lakien ja ohjeiden noudattamisesta ei riitä.

Huomioitavia näkökohtia ovat esim. tutkittavien/haastateltavien/tarkkailtavien informointi ja suostumus, henkilötietojen kerääminen/tallentaminen, säilyttäminen ja tuhoaminen sekä tietosuoja, lapset ja muut erityisasemassa olevat tutkimuskohteina, ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat sekä EU:n ulkopuolisissa, etenkin vähemmän kehittyneissä maissa tapahtuva tutkimus.

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan lausunto

Tarvittaessa pyydä lausunto tutkimuksen eettisestä hyväksyttävyydestä Taideyliopiston tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin toimikunnalta. Artsin Tutkimusetiikka-sivustolta löydät mm. listan tilanteista, joissa toimikunnan lausunto tarvitaan sekä ohjeet lausuntopyynnön laatimiseen.