Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkimusrahoituksen hakemusopas: Johdanto

Johdanto

Tämä opas on tarkoitettu tukemaan Taideyliopiston tutkijoita ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hakemisessa. Oppaassa käydään läpi hakuprosessi eri vaiheineen, joista monet ovat samanaikaisia tai limittäisiä. Akatemiat ja tutkimusyksiköt voivat antaa tarkempia ohjeita. Oppaasta löytyy tietoa myös henkilökohtaisten apurahojen hakijoille.

Jo myönnetyn rahoituksen hallinnassa apuna on tutkijan hankeopas.

Huomioithan, että muun kuin tutkimukseen suunnatun rahoituksen hakemisessa saatetaan noudattaa erilaisia käytäntöjä ja sääntöjä kuin mitä tässä oppaassa on kuvattu.

Tutkimusrahoituksen hakeminen prosessina

Oppaan sisältö

Johdanto

 • Tutkimusrahoituksen hakemusoppaan esittely, tutkimusrahoituksen hakuprosessi kuvana

Tutkimuspalvelut hakuvaiheessa

 • Yleiskuvaus Taideyliopiston yhteisten tutkimuspalveluiden tutkimusrahoituksen hakuvaiheessa tarjoamista palveluista, tutkimuspalveluiden yhteystiedot

Kun tarvitset rahoitusta tutkimuksellesi

 • Yleisimmät rahoittajat, rahoitustietokannat, hankeidean suhteesta yliopiston ja yksikön strategisiin tavoitteisiin, yliopiston sitoumuksen hankkiminen

Sopivan rahoitusmuodon löydyttyä

 • Hakuprosessin aloitus, yliopiston sitoumuksen antajat ja hyväksymisaikataulu, pohja joidenkin säätiöiden vaatimalle yliopistositoumukselle

Tutkimussuunnitelma ja budjetti

 • Tutkimussuunnitelman rakenne, budjetti, henkilöstösuunnitelma, aineistonhallinta- ja julkaisusuunnitelmat, viestintä ja vuorovaikutus

Hakemuslomakkeet

 • Yleistä hakemuslomakkeiden hallinnollisista tiedoista, Taideyliopiston PIC-numero, Y-tunnus ja Suomi.fi-valtuudet, ORCID-tunniste

Hakuvaiheen sopimukset

 • Yleistä hakuvaiheen sopimuksista, DESCA-konsortiosopimuspohja (EU:n Horisontti-hankkeet)

Eettisten asioiden kuvaus ja eettisen toimikunnan lausunto

 • Eettisten asioiden kuvaus hakemuksessa, Taideyliopiston tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin toimikunta

Hakemuksen hyväksyminen ja lähettäminen rahoittajalle

 • Hakemuksen hyväksymismenettely ja lähettäminen

Tutkimuksen palveluiden yhteyshenkilöt

 • Tutkimuksen yhteyshenkilöt eri palveluissa

Lisätietoja ja tietolähteitä

 • Lisätietoa rahoittajista (Suomen Akatemia, Business Finland, Horisontti Eurooppa), avoimesta tieteestä, apurahalla työskenteleville

Yhteyshenkilöt

Tutkimusrahoituksen hakemusopasta kehitetään jatkuvasti palautteen pohjalta.

Opasta koskevat yhteydenotot

Tiia Saarinen, tutkimusrahoituksen asiantuntija, tutkimuspalvelut
tiia.saarinen@uniarts.fi
040 860 9538

Lisätietoja

Prosessikuvaus hakemuksen tekemisestä on IMS-järjestelmässä.

Tutkimus Taideyliopistossa (Artsissa)

Taideyliopiston ohjeita tutkimuksen tekijälle (Artsissa)