Skip to Main Content

Tutkimusrahoituksen hakemusopas: Hakemuslomakkeet

Hakemuslomakkeet

Hakemuksen hallinnollisten lomakkeiden täyttämiseen saat tarvittaessa apua tutkimuspalveluista

Kun hakemus tehdään organisaation nimissä, hakija on aina oikeussubjekti, eli Taideyliopisto, ei joku sen yksiköistä.

EU:n Horisontti Eurooppa

Horisontti Eurooppa –hakemusten tekemiseen tarvitaan henkilökohtainen ECAS-tili (European Commission Authentication Service). Lisäksi hakemuksiin tarvitaan organisaatiokohtainen PIC-numero. Taideyliopiston PIC on 949482658. PIC-numeroa käytetään myös muissa EU-hauissa, kuten Creative Europe ja Erasmus+.

Suomen Akatemia

Suomen Akatemian verkkoasiointiin liittyviä ohjeita löytyy Taideyliopiston ohjeista Suomen Akatemian syyskuun hakuun sekä Akatemian omasta verkkoasioinnin ohjeesta.

Y-tunnus

Joihinkin hakemuksiin tarvitaan myös y-tunnus (business id/organisation registration no.). Taideyliopiston y-tunnus on 2500305-6.

Suomi.fi

Jos haet rahoitusta rahoittajalta, jonka hakemusjärjestelmä edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista (esim. OKM tai rakennerahastot ESR ja EAKR), ota hyvissä ajoin yhteyttä Taideyliopiston Suomi.fi-pääkäyttäjiin Eija Heinolaan tai Maria Peltoseen hakemusvalmistelijan valtuutuksen saamiseksi. Varaa myös aikaa siihen, että yliopiston hyväksymissääntöjen mukainen hyväksyjä ehtii antaa sähköisen allekirjoituksen järjestelmässä hakemuksen valmistuttua.

Yhteyshenkilöt

Myös hakemuslomakkeiden täyttämiseen saa apua tutkimuspalveluista

Tutkimusrahoituksen asiantuntija Tiia Saarinen, tiia.saarinen@uniarts.fi, 040 860 9538

ORCID-tunniste

Joidenkin rahoittajien hakemuslomakkeissa kysytään Orcid-tunnistetta joko pakollisena tai valinnaisena tietona. Orcid-tunniste on tutkijan pysyvästi yksilöivä numerosarja, jonka avulla voit erottua muista. Se ratkaisee esim. nimenvaihdoksiin, samannimisiin tutkijoihin tai nimien erilaisiin kirjoitusasuihin liittyviä sekaannuksia ja liittää aiemman tutkimuksesi sinuun myös organisaatiovaihdosten jälkeen. Lisätietoa Orcidista ja sen luomisesta Taideyliopiston aineistonhallinnan oppaasta.