Skip to Main Content

Tutkimusrahoituksen hakemusopas: Tutkimuspalvelut hakuvaiheessa

Hakuvaiheen palvelut

Yliopiston yhteiset tutkimuspalvelut auttaa tutkimusrahoituksen hakijoita, jotka hakevat rahoitusta Taideyliopistossa tehtävään, tohtorintutkinnon jälkeiseen tutkimukseen. Tutkimuspalvelut avustaa sopivan rahoituslähteen identifioimisessa sekä hakemuksen ei-tieteellisten osien valmistelussa ja muotoilussa (esim. hallinnolliset lomakkeet, budjetti, etiikkaan ja avoimeen tieteeseen liittyvät asiat, sopimusasiat) sekä kommentoi tutkimussuunnitelmia.

Hakuvaiheen palvelut riippuvat rahoittajasta ja hankkeen koosta. Tutkimushankkeet on karkeasti jaoteltu rahoittajan ja rahoitusmuodon mukaisesti kolmeen kategoriaan:

A) EU:n tutkimusrahoitus, pohjoismainen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemian seuraavat rahoitusmuodot: Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus, Profi-rahoitus, huippuyksikkörahoitus, akatemiahankkeet, akatemiaprofessori

B) Suomen Akatemian akatemiatutkija

C) Säätiöiden rahoitus tohtorin tutkinnon suorittaneille tutkijoille ja tutkimushankkeille

A- ja B-kategorian hakemuksille on omat budjetointipohjat ja tarkempia hakuohjeita. Suurimpien hankkeiden hakuvaiheen tuki räätälöidään tapauskohtaisesti.

 


 

Yhteyshenkilöt

Tutkimuspalveluiden johtaminen ja kehittäminen

Tutkimuspalvelupäällikkö Merja Sagulin, merja.sagulin@uniarts.fi, 050 590 6797

Tutkimusrahoituksen hakuvaiheen palvelut

Tutkimusrahoituksen asiantuntija Tiia Saarinen, tiia.saarinen@uniarts.fi, 040 860 9538

Tutkimuseettinen ennakkoarviointi, avoin tiede

Asiantuntija Riikka Palonkorpi, riikka.palonkorpi@uniarts.fi, 050 438 2789

Muut tutkimuspalveluiden tiimin jäsenet (Artsissa)