Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkimusrahoituksen hakemusopas: Tutkimuspalvelut hakuvaiheessa

Hakuvaiheen palvelut

Yliopiston yhteiset tutkimuspalvelut auttaa tutkimusrahoituksen hakijoita, jotka hakevat rahoitusta Taideyliopistossa tehtävään, tohtorintutkinnon jälkeiseen tutkimukseen. Tutkimuspalvelut avustaa sopivan rahoituslähteen identifioimisessa sekä hakemuksen ei-tieteellisten osien valmistelussa ja muotoilussa (esim. hallinnolliset lomakkeet, budjetti, etiikkaan ja avoimeen tieteeseen liittyvät asiat, sopimusasiat) sekä kommentoi tutkimussuunnitelmia.

Hakuvaiheen palvelut riippuvat rahoittajasta ja hankkeen koosta. Tutkimushankkeet on jaoteltu rahoittajan ja rahoitusmuodon mukaisesti kolmeen kategoriaan:

A) EU:n tutkimusrahoitus, pohjoismainen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemian seuraavat rahoitusmuodot: Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus, Profi-rahoitus, huippuyksikkörahoitus, akatemiahankkeet, akatemiaprofessori

B) Suomen Akatemian tutkijatohtori ja akatemiatutkija

C) Säätiöiden rahoitus tohtorin tutkinnon suorittaneille tutkijoille ja tutkimushankkeille

A- ja B-kategorian hakemuksille on omat budjetointipohjat ja tarkempia hakuohjeita. Suurimpien hankkeiden hakuvaiheen tuki räätälöidään tapauskohtaisesti.

 


 

Yhteyshenkilöt

Tutkimuspalveluiden johtaminen ja kehittäminen

Tutkimuspalvelupäällikkö Merja Sagulin, merja.sagulin@uniarts.fi, 050 590 6797

Tutkimusrahoituksen hakuvaiheen palvelut
SibA, CERADA, Historiafoorumi

Tutkimusrahoituksen asiantuntija Tiia Saarinen, tiia.saarinen@uniarts.fi, 040 860 9538

TeaK, KuvA, CfAR

Asiantuntija Kirsi Rinne, kirsi.rinne@uniarts.fi, 050 440 4150

Tutkimuseettinen ennakkoarviointi, avoin tiede

Asiantuntija Riikka Palonkorpi, riikka.palonkorpi@uniarts.fi, 050 438 2789

ArtsEqual, CERADA

Asiantuntija Tii Salminen, tii.salminen@uniarts.fi, 050 564 8201

Historiafoorumi, TeaK, SibA

Koordinaattori Johanna Rauhaniemi, johanna.rauhaniemi@uniarts.fi, 050 516 9339

CfAR, KuvA

Tutkimuskoordinaattori Michaela Bränn, michaela.brann@uniarts.fi, 040 631 3553

TeaK

Erikoissuunnittelija Riitta Pasanen-Willberg, riitta.pasanen-willberg@uniarts.fi, 050 324 3566