Skip to Main Content

Tutkimusrahoituksen hakemusopas: Tutkimussuunnitelma ja budjetti

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelma on aina räätälöitävä ko. hakuun, noudattaen rahoittaja- ja hakukohtaisia ohjeita ja huomioiden rahoittajan tavoitteet ja painopisteet.

Tutkimussuunnitelmaan kannattaa pyytää kommentteja sekä tieteellistä sisältöä ymmärtäviltä kollegoilta että ulkopuolisilta. Hakemuksen arvioitsijat eivät välttämättä ole oman alasi asiantuntijoita, joten on tärkeää, että teksti on riittävän yleiskielistä, mahdollisimman eksplisiittistä eikä mitään jää rivien välistä pääteltäväksi.

Jos rahoittaja on määritellyt hakemuksen/tutkimussuunnitelman rakenteen, noudata sitä. Mikäli näin ei ole, suunnitelmaan kannattaa sisällyttää hakemuksen pituusrajoituksista ja hankkeen koosta riippuen hankkeen

  • tausta
  • tavoitteet, potentiaaliset tulokset, mikä tekee niistä merkittäviä ja niiden levittäminen ja hyödyntäminen
  • metodit
  • toteutuksen vaiheistus ja aikataulu sekä miten nämä tukevat tavoitteiden saavuttamista
  • organisointi, työnjako ja johtaminen
  • budjetti
  • riskienhallinta
  • kokous-, tiedotus-, taloudenseuranta- ym. hallintakäytännöt
  • eettiset näkökohdat ja avoimen tieteen huomiointi

Hankkeen resurssit

Mieti kaikki hankkeessa tarvittavat resurssit (tilat, laitteistot, ohjelmistot, henkilöstö (tutkimus- ja myös mahdollinen hallintohenkilöstö)), haettavissa oleva rahoitus ja mahdollinen omarahoitus sekä hankeen aikataulutus. Tarvittaessa tarkempia tietoja saa ko. palveluista (talous, HR, IT, tilapalvelut, tuotantopalvelut, ks. yhteystiedot välilehdeltä Tutkimuksen palveluiden yhteyshenkilöt). Hankkeissa, joissa on tarve projektikoordinaattorille/-päällikölle, budjetoidaan myös hänen palkkansa projektille joko osa- tai kokoaikaisesti rahoittajan ehtojen salliessa. Huomioi rahoittajan ohjeistus esim. hyväksyttävistä kuluista ja mahdolliset Taideyliopiston omat ko. rahoittajaa koskevat ohjeet.

Yhteyshenkilöt

Tutkimuspalvelut auttaa

sekä hakemuksen hallinnollisissa asioissa että halutessasi kommentoi tutkimussuunnitelmaa ja sen rakennetta.

Tutkimusrahoituksen hakuvaiheen palvelut

Tutkimusrahoituksen asiantuntija Tiia Saarinen, tiia.saarinen@uniarts.fi, 040 860 9538

Lisätietoja

Taideyliopiston ohjeet Suomen Akatemian syyskuun hakuun (Artsissa)

Verkosta löytyy runsaasti vinkkejä tutkimussuunnitelman eri osioiden kirjoittamiseen, esim.: