Skip to Main Content

Tutkimusrahoituksen hakemusopas: Hakuvaiheen sopimukset

Hakuvaiheen sopimukset

Konsortiohankkeissa on hyvä sopia pelisäännöistä ja vastuista partnereiden kanssa jo hakuvaiheessa laatimalla aiesopimus tai vastaava. Aloita valmistelu hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä! Ulkopuolisen kanssa solmittavassa sopimuksessa sopimusosapuolena toimii aina Taideyliopisto eikä yksittäinen tutkija, vaikkakin hän usein edustaa yliopistoa sopimusneuvotteluissa. Siksi sopimusasioissa kannattaa heti alusta alkaen olla yhteydessä yliopiston lakimieheen.

Huomioitavia asioita ovat esim.

  • Tekijänoikeudet
  • Salassapito
  • Budjetin jakautuminen partnereiden kesken
  • Päätöksenteko ja mahdollisten riitojen ratkaisu

Varsinainen konsortio- tai partnerisopimus kannattaa tehdä vasta rahoituksen varmistuttua.

Yhteyshenkilöt

Lakipalvelut

Lakimies Titti Luukkainen

Tekijänoikeusasiat

Tekijänoikeusasiamies Maria Rehbinder maria.rehbinder@aalto.fi

Lisätietoja

Enemmän sopimuksista Taideyliopiston hankeoppaassa.