Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkimusrahoituksen hakemusopas: Henkilöstösuunnitelma

Hankkeen henkilöstösuunnitelma / palkkojen budjetoiminen

Tarvittaessa tarkista budjetoitavat palkkatasot oman yksikkösi henkilöstöpalveluista.

Suuntaa-antavat tehtävän vaatitasot eri uravaiheessa olevalle tutkijoille ovat:

  • postgraduate student (tohtorikoulutettava) 2-4
  • postdoctoral researcher (tutkijatohtori) 5
  • researcher (yliopistonlehtori, yliopistotutkija, vanhempi tutkija) 6-7
  • professor 8-10
  • assisting personnel: tutkimusavustaja 1, muut > muun henkilöstön järjestelmä

Budjetoidessa suoritasona on suositeltavaa käyttää tasoa 5. Huomioi kuitenkin, ettei budjetti määritä lopullista palkkaa, vaan palkanmäärityksessä noudatetaan normaaleja YPJ-käytäntöjä.

Yleensä rahoittaja ei ota kantaa palkkatasoihin, vaan noudatetaan Taideyliopiston normaaleja käytäntöjä ja YPJ:tä (poikkeuksena esim. akatemiatutkijan rahoitus ja EU:n Marie Curie –toimet). Jos palkattava henkilö on yliopistolla jo vastaavan tasoisissa tehtävissä, budjetoidaan vähintään sama palkka kuin nyt. Muista myös varautua palkkojen korotuksiin (esim. 1% / vuosi) ja mahdollisiin tehtävän vaativuustason sekä säännöllisen arviointikierroksen suoritustason muutoksiin.

Erityisesti jos suunnitelmissa on palkata hankkeeseen vakituisesti ulkomailla työskentelevä tutkija, ota yhteyttä henkilöstöpalveluihin tähän liittyvien lisävaatimusten (esim. sosiaaliturva ja verotus) selvittämiseksi.

Hankebudjettiin tulee sisällyttää myös koordinaattorin/projektipäällikön palkka, mikäli rahoittajan ehdot sen sallivat. Mikäli rahoittajat ehdot eivät salli, on hankkeen tarvitsema hallinnollinen resurssi varmistettava muuten.

Yhteyshenkilöt

Henkilöstöpäällikkö Mikael Vänttinen