Skip to main content

Tutkimusrahoituksen hakemusopas: Lisätietoja ja tietolähteitä

Apurahalla työskenteleville

Tieteentekijöiden liiton opas Apurahatutkijan tietopaketti apurahalla työskenteleville

Elina Henttonen & Sikke Leinikki: Työkirja apurahatutkijoiden ammatillisen kehittymisen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi

Horisontti 2020 / Horisontti Eurooppa

Horisontti 2020 (2014-2020) pähkinänkuoressa

EU:n Funding & tenders -portaali: kaikki EU-rahoitushaut ja hakudokumentit

Horizon 2020 template guide - understanding the inner logic and structure

Net4Society

Kansallisten yhteyspisteiden verkosto, jonka tavoitteena on edistää humanististen ja yhteiskuntatieteellisten (SSH) alojen tutkijoiden osallistumista EU:n tutkimuksen puiteohjelmiin (Horisontti 2020). Sivustolle on esim. koottu yhteenveto kaikista SSH-aloille relevanteista tutkimusaiheista kulloinkin avoinna olevissa hauissa.

Net4Mobility

Kansallisten yhteyspisteiden verkosto, jonka tavoitteena on edistää osallistumista EU:n tutkimuksen puiteohjelmien tutkijaliikkuvuus- ja koulutusosioihin (H2020 Marie Curie -toimet). Sivustolla esim. oppaita Marie Curie -hakuihin.

Top 6 ways to annoy a grant reviewer

Tietoa Horisontti Euroopan (2021-2027) valmistelusta EU-komission sivuilla