Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkimusrahoituksen hakemusopas: Eettisten asioiden kuvaus ja eettisen toimikunnan lausunto

Eettisten asioiden kuvaus hakemuksessa

Jos rahoittaja edellyttää eettisten näkökohtien kuvausta tutkimussuunnitelmassa, pohdi, mitkä asiat ovat relevantteja juuri kyseisessä hankkeessa. Yleinen kommentti lakien ja ohjeiden noudattamisesta ei riitä.

Huomioitavia näkökohtia ovat esim. tutkittavien/haastateltavien/tarkkailtavien informointi ja suostumus, henkilötietojen kerääminen/tallentaminen, säilyttäminen ja tuhoaminen sekä tietosuoja, lapset ja muut erityisasemassa olevat tutkimuskohteina, ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat sekä EU:n ulkopuolisissa, etenkin vähemmän kehittyneissä maissa tapahtuva tutkimus.

Eettisen toimikunnan lausunto

Tarvittaessa pyydä lausunto tutkimuksen eettisestä hyväksyttävyydestä Taideyliopiston eettiseltä toimikunnalta. Artsin Tutkimusetiikka-sivustolta löydät mm. listan tilanteista, joissa eettisen toimikunnan lausunto tarvitaan sekä ohjeet lausuntopyynnön laatimiseen.