Skip to Main Content

Taiteelliseen tohtorintutkintoon kuuluvan kirjallisen osion kirjoittaminen: Kun teksti on valmis

Tämä opas ohjeistaa Sibelius-Akatemiassa taiteellista tohtorintutkintoa valmistelevien kirjallisen osion laatimista.

Kun teksti on valmis

  • Kirjoita teksti puhtaaksi, tarkista ja oikolue se. Anna myös jonkun toisen henkilön oikolukea se. Poista myös kaksoissanavälit wordin ”etsi ja korvaa” -toiminnolla. Tässä vaiheessa on mahdollista järjestää myös ns. nippupäivä, joka tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden saada ulkopuolinen arvio kirjallisen osion asiasisällöstä ennen esitarkastusta.
  • Ole yhteydessä tohtorikoulusi asiantuntijaan ja käy hänen kanssaan läpi viimeistelyn vaiheet.
  • Lähetä hänelle puhtaaksikirjoitettu tekstisi, jonka hän käyttää käsikirjoituksen Turnitin-plagioinnintunnistusjärjestelmässä. 
  • Turnitin-todistuksen saatuaan asiantuntija toimittaa käsikirjoituksen kielentarkastajalle sekä esitarkastukseen.
  • Tee tarvittavat korjaukset esitarkastuksen jälkeen (keskusteltuasi ohjaajan kanssa).
  • Tämän jälkeen seuraa kirjallisen osion taitto- ja painatusvaihe, jota ennen opiskelijan tulee olla yhteydessä suunnittelija Henri Wegeliukseen (viimeistään esitarkastuslausuntojen saavuttua).
  • Toimita tarvittava määrä painettuja kirjallisia osioita eteenpäin luettavaksi tai arvioitavaksi.
  • Useat opinnäytetyöt ja kaikkien opinnäytetöiden tiivistelmät pitää antaa kirjastoon sähköisessä muodossa. Tarkista, että teksti on tähän soveltuvassa muodossa ja toimita se sekä kirjallisen osion sähköinen versio eteenpäin.
  • Ota huomioon opinnäytetyön tarkastamiseen säädetty aika (2–3 kk) sekä se, että opetuskauden ulkopuolella opinnäytetöitä ei esitarkasteta, lueta tai tarkasteta.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet kirjallisen osion viimeistely- ja julkaisuvaiheista saat Tohtorioppaan kohdista Tutkinnon valmistumisen vaiheet sekä Kirjallisen opinnäytteen valmiiksisaattaminen ja julkaisu.