Skip to Main Content

Taiteelliseen tohtorintutkintoon kuuluvan kirjallisen osion kirjoittaminen: Kirjallisen osion laajuus

Tämä opas ohjeistaa Sibelius-Akatemiassa taiteellista tohtorintutkintoa valmistelevien kirjallisen osion laatimista.

Laajuus

Alaraja: 100 000 merkkiä (noin 50 sivua, 1 sivu noin 2000 merkkiä)

Yläraja: 200 000 merkkiä (noin 100 sivua tekstiä)

HUOM! Nämä ovat yleisiä suosituksia. Kirjallisen osion laajuudesta on aina sovittava erikseen ohjaajan kanssa.