Skip to Main Content

Taiteelliseen tohtorintutkintoon kuuluvan kirjallisen osion kirjoittaminen: Johdanto

Tämä opas ohjeistaa Sibelius-Akatemiassa taiteellista tohtorintutkintoa valmistelevien kirjallisen osion laatimista.

Tämän oppaan tarkoitus on avata ja selventää käsityksiä Sibelius-Akatemian tohtorikoulutuksessa tehtävien taiteellisten tohtorintutkintojen kirjallisista osioista sekä antaa näiden kirjoittajille vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä kirjallinen osio on ja mitä siltä edellytetään tohtorikoulutuksessa?
  • Miten kirjallinen osio tulee rakentaa ja toteuttaa?
  • Kuinka kirjallinen osio liittyy valmistuvan tohtorin astumiseen osaksi tutkimus- ja taideyhteisöä?

Opas ei ole sitova, vaan ennemminkin antaa puitteita siihen, mitä voit tai et voi tehdä kirjallista osiota laatiessasi. Usein taiteellisten tohtorintutkintojen kirjalliset osiot eroavat toisistaan merkittävästi. Oppaan yksityiskohtaiset ohjeet koskevatkin lähinnä yleisiä tai muotoseikkoja – esimerkiksi sellaisia kuin toisten tuotoksiin viittaaminen, tutkimuksellisen kirjoittamisen perusedellytykset tai tutkimustehtävän välttämättömyys.

Oppaan käsittelemiä asioita kosketellaan jossain määrin myös valmentavilla kursseilla, tutkielmaseminaareissa sekä tohtoriseminaarien kokoontumisissa. Pääasiallisesti kirjallisen osion toteuttaminen on tohtorikokelaan vastuulla olevaa työskentelyä, jota hänen vastaava ohjaajansa valvoo ja auttaa.

Tarkoituksena on tarjota yksi malli kirjallisen osion rakenteeksi. Tapa ei siis ole ainoa mahdollinen, mutta mallissa on kuitenkin huomioitu ne asiat, jotka taiteelliseen tohtorintutkintoon liittyvässä kirjallisessa osiossa tulee ilmetä – oli lopullinen muoto mikä tahansa. Kirjallinen osio voi olla artikkeli- tai monografiamuotoinen tutkielma. Tämä opas on laadittu viimeksi mainitun eli monografiamuotoisen kirjallisen osuuden valmistamista ajatellen.

Lisäykset, kysymykset ja muutosehdotukset