Skip to Main Content

Taiteelliseen tohtorintutkintoon kuuluvan kirjallisen osion kirjoittaminen: Kirjoittaminen

Tämä opas ohjeistaa Sibelius-Akatemiassa taiteellista tohtorintutkintoa valmistelevien kirjallisen osion laatimista.

Seuraavassa käymme läpi kirjallisen osion kirjoittamiseen liittyvät keskeiset rakenteelliset ja tyylilliset asiat. Näiden ohjeiden lisäksi olemme sisällyttäneet oppaaseen myös harjoitteita/harjoitustehtäviä kirjoittamisen helpottamiseksi. Ne löydät oppaan viimeisestä jaksosta Kirjoittamisesi avuksi.

Tutkielman tarkastajat tulevat kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin, jotka on hyvä pitää mielessä jo kirjallisen osion kirjoitusvaiheessa:

 • Aihe
  • Aiheen omaperäisyys, selkeys ja paikka taiteen ja tutkimuksen kentässä
  • Aiheen yhteys tutkinnon päämääriin
 • Aiheen käsittely
  • Aihealueen tuntemus (myös aikaisempi tutkimus)
  • Lähestymistavan ja menetelmän valinta ja niiden tarkoituksenmukaisuus
  • Rakenteen ja päättelyn johdonmukaisuus
  • Pohdinnan kypsyys
  • Kieliasun selkeys, luontevuus ja tasokkuus
  • Lähteiden ja kirjallisuusviitteiden asianmukainen käyttö
 • Lisäksi otetaan huomioon
  • Tuoko tutkinto uusia näkökulmia taiteen kentälle
  • Tutkimuksessa yleisesti noudatettavat eettiset periaatteet