Skip to Main Content

Taiteelliseen tohtorintutkintoon kuuluvan kirjallisen osion kirjoittaminen: Tutkimussuunnitelman hyödyntäminen

Tämä opas ohjeistaa Sibelius-Akatemiassa taiteellista tohtorintutkintoa valmistelevien kirjallisen osion laatimista.

Tutkimussuunnitelman hyödyntäminen

Tutkimussuunnitelman merkitys ja anti työllesi ei pääty tohtorikouluun sisään pääsemiseen. Sen hyödyntämisessä vain alkaa uusi vaihe, kun nyt etenet itse työssä. On arvokasta pitää huolta kaiken sen dokumentoimisesta, minkä johdosta joudut tai pääset ottamaan uusia suuntia verrattuna suunnitelmaasi kirjattuihin asioihin.

Esimerkki: vaihdoitko jatkotutkintosuunnitelmaan kirjaamasi yhteistyökumppanin toiseen jossain konsertissasi? Mihin vaihdos liittyi? Syy tulee tietenkin kirjata ylös, mutta lopulliseen tekstiin se päätyy ainoastaan, jos se liittyy tutkimustehtävän ratkaisemiseen (eikä esimerkiksi rahoituksellisiin, yksityiselämään liittyviin, henkilökemiallisiin tai muihin asioihin).

Käytännössä muistiinpanot suunnitelman ja etenevän työn suhteesta voi tehdä monella eri periaatteella, omasta kirjoittamistavasta riippuen.

Esimerkkejä kirjoittamistavoista: tottunut tekstintuottaja ja taitava editoija voi ehkä työskennellä suoraan käsikirjoituksen kanssa. Tiedostojonglööri, joka kykenee muistamaan, mitä mihinkin kirjoitti, pitää usein erillistä tutkimuspäiväkirjaa. Vielä eräs mahdollisuus on luoda päivittämällä useita tutkimussuunnitelmatiedostoja vanhan pohjalta. Jos käytät viimeksi mainittua tapaa, älä erehdy poistamaan vanhoja versioita. Versiot kannattaa aina nimetä selkeästi, esim. ‘tutksuun-marras2018’.

Kirjallisen osion lopulliseen versioon ei välttämättä päädy mitään siitä tekstistä, mitä olet kirjoittanut suunnitelmaa päivittäessäsi tai sen kehittymistä pohtiessasi. Se on kuitenkin tärkeä tuki tohtorihankkeesi kielellistämisen kannalta.