Skip to Main Content

Taiteelliseen tohtorintutkintoon kuuluvan kirjallisen osion kirjoittaminen: Nippupäivä

Tämä opas ohjeistaa Sibelius-Akatemiassa taiteellista tohtorintutkintoa valmistelevien kirjallisen osion laatimista.

Nippupäivä

Nippupäivällä tarkoitetaan seminaaria, jossa kirjallisen osion (tai väitöskirjan) ensimmäinen käsikirjoitusversio käsitellään ensimmäistä kertaa kokonaisuutena. Seminaarin tarkoitus on, että kommentoijat eli opponentit (1–2 henkilöä) kutsutaan oman seminaarin tai tutkijayhteisön ulkopuolelta. Nippupäivässä ensisijainen kommentoija ei myöskään ole oma ohjaaja.

Opponentit lukevat ja kommentoivat nippupäiväkokoontumisessa käsikirjoitusta ”ulkopuolisin” silmin puuttuen kokonaisuuteen, aiheen käsittelyyn, analyysiin, teoreettiseen viitekehykseen, metodologiaan jne. Näin punnitaan tutkielman ”vedenpitävyys” myös oman yhteisön ulkopuolella. Seminaari on tärkeä osa kirjoitus- ja tutkimusprosessin viimeistelyä, jonka jälkeen kirjallinen osio saatetaan valmiiksi virallista esitarkastusprosessia varten.

Mikäli toivot työllesi nippupäivää, neuvottele asiasta ohjaajasi kanssa.