Skip to Main Content

Informationssökning: Lokalisera materialet

Referenser

I databaser kommer sökresultatet i form av referenser. Referenserna

 • Beskriver materialets innehåll
 • Hjälper dig lokalisera materialet

En stor del av databaserna innehåller endast referensdata om publikationerna, men även i databaser som innehåller hela texter kan du hitta referensen till en publikation. När du söker i databaser fokuseras sökningen till referensinformationen. En bra träff i sökresultatet kan du dra nytta av också vid efterföljande sökningar.

Referensen innehåller verkets bibliografiska information, med andra ord

 • information om upphovsmannen och utgivningen  
 • ISBN-numret
 • noternas plåtnummer och produkt-ID från inspelningar
 • referensdata för tidningar innehåller information om antingen artikeln eller tidningen  
 • mer omfattande referensdata kan innehålla faktaord, klassificering och eventuellt ett sammandrag

Lokalisera artiklar

Om artikeln inte finns i databasen i sin helhet behöver du lokalisera tidningen eller boken där den har ingått, antingen från biblioteket eller övriga artikeldatabaser.

 • Arsca är bibliotekets söktjänst för elektroniskt och tryckt material (sök med artikelnamnet eller tidningens namn)
 • Finna.fi är en söktjänst där du hittar material från finländska arkiv, bibliotek och museer (sök med tidningens namn)
 • Google Scholar (sök med artikelnamnet)
 • Se ocksä handbok i "Alternative access"

Hela texten eller referensinformationen?

En del av databaserna innehåller endast dokumentets referensinformation, men vissa är fulltextdatabaser där du hittar dokumenten i sin helhet i antingen PDF eller HTML-format. Du behöver ta reda på tillgängligheten på källorna du hittat i referensdatabaserna: finns publikationen i det egna biblioteket, annanstans i Finland, på nätet eller utomlands? Databaserna innehåller en SFX-länk () som kan hjälpa dig kontrollera tillgängligheten.

Fulltext / Full text -länken berättar om hela artikeltexten finns tillgänglig. Om det under artikelns referens finns information som t.ex. PDF Full Text får du upp artikeln genom att klicka på länken.

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement