Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Informationssökning: Lokalisera materialet

Referenser

I databaser kommer sökresultatet i form av referenser. Referenserna

 • Beskriver materialets innehåll
 • Hjälper dig lokalisera materialet

En stor del av databaserna innehåller endast referensdata om publikationerna, men även i databaser som innehåller hela texter kan du hitta referensen till en publikation. När du söker i databaser fokuseras sökningen till referensinformationen. En bra träff i sökresultatet kan du dra nytta av också vid efterföljande sökningar.

Referensen innehåller verkets bibliografiska information, med andra ord

 • information om upphovsmannen och utgivningen  
 • ISBN-numret
 • noternas plåtnummer och produkt-ID från inspelningar
 • referensdata för tidningar innehåller information om antingen artikeln eller tidningen  
 • mer omfattande referensdata kan innehålla faktaord, klassificering och eventuellt ett sammandrag

Lokalisera artiklar

Om artikeln inte finns i databasen i sin helhet behöver du lokalisera tidningen eller boken där den har ingått, antingen från biblioteket eller övriga artikeldatabaser.

 • Arsca är bibliotekets söktjänst för elektroniskt och tryckt material (sök med artikelnamnet eller tidningens namn)
 • Finna.fi är en söktjänst där du hittar material från finländska arkiv, bibliotek och museer (sök med tidningens namn)
 • Google Scholar (sök med artikelnamnet)
 • Se ocksä handbok i "Alternative access"

Hela texten eller referensinformationen?

En del av databaserna innehåller endast dokumentets referensinformation, men vissa är fulltextdatabaser där du hittar dokumenten i sin helhet i antingen PDF eller HTML-format. Du behöver ta reda på tillgängligheten på källorna du hittat i referensdatabaserna: finns publikationen i det egna biblioteket, annanstans i Finland, på nätet eller utomlands? Databaserna innehåller en SFX-länk () som kan hjälpa dig kontrollera tillgängligheten.

Fulltext / Full text -länken berättar om hela artikeltexten finns tillgänglig. Om det under artikelns referens finns information som t.ex. PDF Full Text får du upp artikeln genom att klicka på länken.

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement