Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Informationssökning: Källkritik

Hur kan jag känna igen en vetenskaplig tidskrift?

 • oftast referentgranskad (peer reviewed)
 • innehåller en omfattande källförteckning  
 • innehåller en summering  
 • oftast skriven av forskare
 • vanligtvis längre än ett par sidor  
 • innehåller sällan reklam 

Utvärdera källornas kvalitet

Informationsproducentens tillförlitlighet

 • Är informationsproducenten ett uppskattat ämbetsverk, organisation eller expert?
 • Är upphovsmannen uppskattad inom området, m.a.o. en auktoritet?
 • Forskare i början av sin karriär kan vara lika tillförlitliga, så erfarenhet kan inte vara det enda kriteriet  
 • Visar webbsidans adress vem som producerat informationen?
 • Kan man på webbplatsen hitta upphovsmannens eller organisationens e-postadress eller andra kontaktuppgifter? 

Informationens tillförlitlighet

 • Är informationen grundligt undersökt, objektiv och tillförlitlig?
 • Har källorna uppgetts korrekt?
 • Finns det en innehållsförteckning?
 • Är det möjligt att bestyrka källorna bakom hänvisningarna?  
 • Har informationen granskats av en tredje part, exempelvis utgivaren, redaktören eller en referentgranskare?

Innehåll

 • Är texten till sitt innehåll objektiv eller subjektiv?
 • Består informationen av fakta eller upphovsmannens egna åsikter?
 • Är informationen unik eller kan man hitta liknande eller bättre information någon annanstans?  
 • Det är viktigt att kunna särskilja mellan webbsidor som innehåller fakta och sådana som innehåller påståenden/diskussioner, åsikter eller propaganda osv. 

Informationens omfattning

 • Har de olika synpunkterna på ämnet tagits i beaktande?
 • Hur heltäckande är informationen?
 • Hur detaljerad är informationen?
 • Begränsas informationen till vissa tidsperioder?

Nätmaterialets tidsaktualitet

 • Är dokumentets upphovsman känd?
 • Är upphovsmannen en erkänd expert inom området?
 • Är utgivaren en känd och erkänd auktoritet?
 • Är dokumentet daterat?
 • Är informationen aktuell?
 • Kan det finnas färskare information någon annanstans?
 • Kräver informationen uppdateringar?
 • När har dokumentet senast uppdaterats?

Målsättning och målgrupp

 • Varför har upphovsmannen/utgivaren valt att publicera informationen?
 • Varför har informationen publicerats just där?
 • För vem är informationen tänkt?
 • Passar informationen ditt eget informationsbehov?

 

Var hittar jag vetenskapliga tidskrifter?

Finländska vetenskapliga tidskrifter

Utländska vetenskapliga tidningar

 • vetenskapliga tidningar inom konstbranscherna hittar du på Arsca eller direkt i bibliotekets databaser

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement