Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Informationssökning: Källkritik

Hur kan jag känna igen en vetenskaplig tidskrift?

 • oftast referentgranskad (peer reviewed)
 • innehåller en omfattande källförteckning  
 • innehåller en summering  
 • oftast skriven av forskare
 • vanligtvis längre än ett par sidor  
 • innehåller sällan reklam 

Utvärdera källornas kvalitet

Informationsproducentens tillförlitlighet

 • Är informationsproducenten ett uppskattat ämbetsverk, organisation eller expert?
 • Är upphovsmannen uppskattad inom området, m.a.o. en auktoritet?
 • Forskare i början av sin karriär kan vara lika tillförlitliga, så erfarenhet kan inte vara det enda kriteriet  
 • Visar webbsidans adress vem som producerat informationen?
 • Kan man på webbplatsen hitta upphovsmannens eller organisationens e-postadress eller andra kontaktuppgifter? 

Informationens tillförlitlighet

 • Är informationen grundligt undersökt, objektiv och tillförlitlig?
 • Har källorna uppgetts korrekt?
 • Finns det en innehållsförteckning?
 • Är det möjligt att bestyrka källorna bakom hänvisningarna?  
 • Har informationen granskats av en tredje part, exempelvis utgivaren, redaktören eller en referentgranskare?

Innehåll

 • Är texten till sitt innehåll objektiv eller subjektiv?
 • Består informationen av fakta eller upphovsmannens egna åsikter?
 • Är informationen unik eller kan man hitta liknande eller bättre information någon annanstans?  
 • Det är viktigt att kunna särskilja mellan webbsidor som innehåller fakta och sådana som innehåller påståenden/diskussioner, åsikter eller propaganda osv. 

Informationens omfattning

 • Har de olika synpunkterna på ämnet tagits i beaktande?
 • Hur heltäckande är informationen?
 • Hur detaljerad är informationen?
 • Begränsas informationen till vissa tidsperioder?

Nätmaterialets tidsaktualitet

 • Är dokumentets upphovsman känd?
 • Är upphovsmannen en erkänd expert inom området?
 • Är utgivaren en känd och erkänd auktoritet?
 • Är dokumentet daterat?
 • Är informationen aktuell?
 • Kan det finnas färskare information någon annanstans?
 • Kräver informationen uppdateringar?
 • När har dokumentet senast uppdaterats?

Målsättning och målgrupp

 • Varför har upphovsmannen/utgivaren valt att publicera informationen?
 • Varför har informationen publicerats just där?
 • För vem är informationen tänkt?
 • Passar informationen ditt eget informationsbehov?

 

Var hittar jag vetenskapliga tidskrifter?

Finländska vetenskapliga tidskrifter

Utländska vetenskapliga tidningar

 • vetenskapliga tidningar inom konstbranscherna hittar du på Arsca eller direkt i bibliotekets databaser

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement