Skip to Main Content

Informationssökning: Planera informationssökningen

Tänk på följande

 • Vilket ämne behöver jag information om?  
 • I vilket syfte? (Kort faktagranskning/lärdomsprov (stort/litet behov))
 • Vad är det centralaste i ämnet?
 • Från vilken synvinkel närmar jag mig ämnet?
 • Är jag intresserad av de senaste rönen eller av äldre information?
 • Behöver jag inhemska/utländska källor? ⇒ Söktermernas språk (finska/engelska)
 • Hurdana informationskällor behöver jag (tesaurus / tryckta böcker / elektroniska tidningar)?

Plan

Informationsanskaffning är en process under vilken vi, på ett heltäckande och tillräckligt omfattande sätt, tar reda på vad som skrivits och forskats i ämnet tidigare.

 • Bestäm ämne och synvinkel för informationssökningen.
 • Bekanta dig med begrepp och terminologi inom forskningsområdet.
 • Bestäm söktermerna (på följande uppslag tar vi upp hur man skapar de bästa söktermerna). 
 • Välj källor för informationssökningen (använd flera källor).

Hur man väljer informationskällor

Sök information från flera olika informationskällor och på flera olika sätt.  

Vetenskapliga informationskällor kan vara bl.a. följande slags publikationer:  

 • redigerat vetenskapligt samlingsverk
 • tryckt eller elektronisk artikel i en inhemsk eller utländsk vetenskaplig tidskrift
 • vetenskaplig översiktsartikel  
 • bok i en högskolas eller ett forskningsinstituts publikationsserie
 • vetenskapligt lärdomsprov som t.ex. en doktorsavhandling
 • tryckt eller elektronisk bok, om tillräckligt vetenskaplig
 • elektroniskt uppslagsverk av hög kvalitet
 • vetenskapliga konferensartiklar, även om författarna ofta även har skrivit en vetenskaplig tidningsartikel om ämnet.  

Databaser finns av olika slag:

 • fulltextdatabaser innehåller hela texter ur en artikel/bok
 • inhemska databaser, som också ofta innehåller både inhemskt och utländskt material
 • internationella databaser vars innehåll ofta är på engelska
 • referensdatabaser innehåller endast referensdata för olika publikationer. Läs mer om referensinformationen.

Valet av informationskälla påverkas av hurdant ditt behov av information är, om du bara snabbt behöver ett par källor eller om materialet behöver kartläggas omfattande utifrån flera olika källor. 

Dokumentera informationssökningen

Spara ditt arbete och dokumentera din informationssökning.

Anteckna:

 • vilka källor du sökt information från
 • vilka söktermer du har använt och vilka sökresultat de gav dig
 • vilka källor och söktermer som gav dig de mest relevanta resultaten
 • för dagbok över hur informationsanskaffningen framskrider.

Ju större undersökning, desto viktigare är det att du dokumenterar informationssökningen!

Spara dokument

Kom också ihåg att ge genast spara alla användbara dokument. Spara åtminstone dokumentets namn och upphovsman, gärna också publikationsdata. Informationssystemet Zotero är ett bra verktyg för att spara dokument. Du hittar instruktioner för hur man använder Zotero på finska, eller se Zotero instruktioner på engelska.

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement