Skip to Main Content

Informationssökning: Söktekniker

Fundera på följande

 • Ska jag använda en eller flera söktermer?
 • Hur kombinerar jag olika söktermer?
 • Vill jag utesluta någon term från sökningen?
 • Kan söktermerna skrivas på olika sätt?

Kombinera två sökord

Sökoperatorer

Du kan kombinera söktermer med hjälp av Booleska sökoperatorer. De enklaste sökfraserna består av bara två sökord.

OR

T.ex. "ergonomi OR arbetsställningar"

Operatorns effekt och användning:  

 • breddar sökningen
 • användbar till att göra gruppen synonymer eller begrepp inom samma ämnesområde större

AND

T.ex. "ergonomi AND arbetsställningar"

Effekt och användning:

 • begränsar sökningen
 • användbar till att kombinera begrepp från olika ämnesområden med varandra

NOT

T.ex. "ergonomi NOT arbetsställningar"

Effekt och användning:

 • begränsar sökningen
 • vid försiktig användning är den bra till att utesluta termer som inte hör till ämnet

Klipp av sökordet

 • ersätt en eller flera bokstäver i slutet av söktermen
 • i vissa databaser kan jokertecknet också användas i början eller mitten av ordet  
 • används inte i alla databaser
 • användning: kasusformer, olika sätt att skriva orden
 • oftast * eller ?
 • t.ex. "colo*r" = "color", "colour"; "*aikovsk*" = "Tjaikovsky", "Chaikovsky"

Sökning med fras

 • binder orden i en sökterm med flera ord till varandra  
 • citationstecken eller i vissa databaser ”sökning med fras” eller ”search as phrase” från rullmenyn   
 • t.ex. "performancekonst", "grundundervisning i konst"

Kombinera ämnesområden

Om man vill använda flera operatörer i samma sökfras, t.ex. AND och OR, använder man parenteser. I vissa databaser kan en lång sökfras som innehåller parenteser plockas isär i kombinerad sökning (detaljerad sökning/advanced search) till flera olika rader.

T.ex: "(violin OR stråkinstrument) AND (ergonomi OR arbetsställningar OR belastningsskador OR händer)"

Begränsa sökresultaten

I många databaser är det möjligt att begränsa sökresultaten efter t.ex. typen av data, tidpunkten för publicering eller språket.

Exempel på begränsning av sökresultat på Arsca:

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement