Skip to main content

Informationssökning: Söktekniker

Fundera på följande

 • Ska jag använda en eller flera söktermer?
 • Hur kombinerar jag olika söktermer?
 • Vill jag utesluta någon term från sökningen?
 • Kan söktermerna skrivas på olika sätt?

Närbild av bok

Sökning med fras

 • binder orden i en sökterm med flera ord till varandra  
 • citationstecken eller i vissa databaser ”sökning med fras” eller ”search as phrase” från rullmenyn   
 • t.ex. "performancekonst", "grundundervisning i konst"

Klipp av sökordet

 • ersätt en eller flera bokstäver i slutet av söktermen
 • i vissa databaser kan jokertecknet också användas i början eller mitten av ordet  
 • används inte i alla databaser
 • användning: kasusformer, olika sätt att skriva orden
 • oftast * eller ?
 • t.ex. "colo*r" = "color", "colour"; "*aikovsk*" = "Tjaikovsky", "Chaikovsky"

Kombinera två sökord

De enklaste sökfraserna består av bara två sökord.

 
OR

T.ex. "ergonomi OR arbetsställningar"

Operatorns effekt och användning:  

 • breddar sökningen
 • användbar till att göra gruppen synonymer eller begrepp inom samma ämnesområde större
 
AND

T.ex. "ergonomi AND arbetsställningar"

Effekt och användning:

 • begränsar sökningen
 • användbar till att kombinera begrepp från olika ämnesområden med varandra

 

NOT

T.ex. "ergonomi NOT arbetsställningar"

Effekt och användning:

 • begränsar sökningen
 • vid försiktig användning är den bra till att utesluta termer som inte hör till ämnet

Kombinera ämnesområden

Om man vill använda flera operatörer i samma sökfras, t.ex. AND och OR, använder man parenteser. I vissa databaser kan en lång sökfras som innehåller parenteser plockas isär i kombinerad sökning (detaljerad sökning/advanced search) till flera olika rader.

T.ex: "(violin OR stråkinstrument) AND (ergonomi OR arbetsställningar OR belastningsskador OR händer)"

Begränsa sökresultaten

I många databaser är det möjligt att begränsa sökresultaten efter t.ex. typen av data, tidpunkten för publicering eller språket.

Exempel på begränsning av sökresultat på Arsca: