Skip to main content

Tiedonhaku: Tiedonhankinnan prosessi

Tiedonhankintaprosessi

Tiedonhankinta on tutkimuksen tekemisen osa-alue, johon palataan useita kertoja tutkimusprosessin aikana.

Tiedonhankinnan taustalla on usein jokin tehtävä, liittyipä tehtävä sitten työhön, opiskeluun tai vapaa-aikaan. Tehtävän luonne määrittää tiedonhankintaa. Opinnäytettä varten tehtävä tiedonhankinta on jo tutkimuksellista tiedonhakua. Tutkimuksellinen tiedonhankinta on systemaattista ja toistuvaa.

Tiedonhankinta voidaan kuvata prosessina (ks. seuraava kuva), jossa on erotettavissa useita työvaiheita. Vaikka kuvassa tiedonhankinnan vaiheet esitetään toisiaan seuraavina, todellisuudessa ne kulkevat usein rinnakkain.

 

Prosessin tarkempi kuvaus

  1. tehtävä / aihe / tutkimusongelma: tiedontarve syntyy, kun on löydettävä tietoa ongelman tai tehtävän ratkaisemiseksi
  2. tiedonhaun suunnittelu: määritellään tiedonhaun näkökulma, valitaan hakusanat ja hakutekniikat sekä valitaan tiedonlähteet.
  3. tiedonhaun toteutus: tehdään suunnitellut tiedonhaut valituista tiedonlähteistä
  4. hakutuloksen arviointi: arvioidaan tiedonhaun tulosta (viitteiden määrä ja osuvuus)
  5. julkaisujen paikantaminen: selvitetään, mistä julkaisu (esimerkiksi artikkeli) löytyy
  6. tiedon käyttö ja arviointi: arvioidaan lopullista tulosta (lähdekritiikki ja tutkimusetiikka).

Työmäärä eri vaiheissa vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta tiedonhankinta on kokonaisuudessaan aikaa vievä prosessi, joten kannattaa lähteä ajoissa liikkeelle.

Vältä turhaa työtä ja dokumentoi tiedonhakusi! (kts. tarkemmin tiedonhaun suunnittelu -välilehdeltä)