Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhaku: Tiedonhankinnan prosessi

Tiedonhankinnan opetus

Taideyliopiston kirjasto tarjoaa tiedonhankinnan opetusta Taideyliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Opintoihin sisältyvän opetuksen lisäksi on saatavilla myös yksilöohjausta, johon voi varata ajan kirjastosta.

Kirjaston henkilökunta opastaa asiakaspalvelussa kirjaston käytössä ja aineistojen haussa. Tietopalvelukysymyksiä voi lähettää sähköpostilla kirjastoihin tai varata ajan henkilökohtaiseen tietopalveluneuvontaan.

Kirjaston sivuilta löydät kirjastoyksiköiden ja henkilökunnan yhteystiedot.

Opasta ylläpitää

Taideyliopiston kirjasto
Sibelius-Akatemia

lib.siba@uniarts.fi

 

Taideyliopiston kirjasto
Sibelius-Akatemia, Kuopio

lib.sibk@uniarts.fi

Tiedonhankintaprosessi

Tiedonhankinta on tutkimuksen tekemisen osa-alue, johon palataan useita kertoja tutkimusprosessin aikana.

Tiedonhankinnan taustalla on usein jokin tehtävä, liittyipä tehtävä sitten työhön, opiskeluun tai vapaa-aikaan. Tehtävän luonne määrittää tiedonhankintaa. Opinnäytettä varten tehtävä tiedonhankinta on jo tutkimuksellista tiedonhakua. Tutkimuksellinen tiedonhankinta on systemaattista ja toistuvaa.

Tiedonhankinta voidaan kuvata prosessina (ks. ao. kuva), jossa on erotettavissa useita työvaiheita. Vaikka kuvassa tiedonhankinnan vaiheet esitetään toisiaan seuraavina, todellisuudessa ne kulkevat usein rinnakkain.

Kuva: Tiedonhankinta prosessina.

 

Prosessin tarkempi kuvaus

  1. tehtävä / aihe / tutkimusongelma: tiedontarve syntyy, kun on löydettävä tietoa ongelman tai tehtävän ratkaisemiseksi
  2. tiedonhaun suunnittelu: määritellään tiedonhaun näkökulma, valitaan hakusanat ja hakutekniikat sekä valitaan tiedonlähteet.
  3. tiedonhaun toteutus: tehdään suunnitellut tiedonhaut valituista tiedonlähteistä
  4. hakutuloksen arviointi: arvioidaan tiedonhaun tulosta (viitteiden määrä ja osuvuus)
  5. julkaisujen paikantaminen: selvitetään, mistä julkaisu (esimerkiksi artikkeli) löytyy
  6. tiedon käyttö ja arviointi: arvioidaan lopullista tulosta (lähdekritiikki ja tutkimusetiikka).

Työmäärä eri vaiheissa vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta tiedonhankinta on kokonaisuudessaan aikaa vievä prosessi, joten kannattaa lähteä ajoissa liikkeelle.

Vältä turhaa työtä ja dokumentoi tiedonhakusi (ks. tarkemmin Tiedonhaun suunnittelu -välilehdeltä).

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement