Skip to main content

Tiedonhaku: Tiedonhankinnan prosessi

Tiedonhaun opas

Tämä Tiedonhaun opas auttaa etsimään tietoa mahdollisimman tehokkaasti tuomalla esiin käytänteitä, työkaluja ja ideoita tiedonhaun eri vaiheisiin, eri tieteen- ja taiteenalojen tiedonlähteiden valinnasta hakutulosten ja lähteiden arviointiin.

Tiedonhankinta on tutkimuksen teon osa-alue, johon palataan useita kertoja tutkimusprosessin aikana. Myös tieteellinen tiedonhankinta voidaan nähdä prosessina (kts. kuva alemmassa laatikossa).

Tiedonhaun taustalla on usein jokin tehtävä, liittyipä tehtävä sitten työhön, opiskeluun tai vapaa-aikaan. Tehtävän luonne määrittää myös tiedonhakua. Opinnäytettä varten tehtävä tiedonhaku on jo tutkimuksellista tiedonhakua. Tutkimuksellinen tiedonhankinta on systemaattista ja toistuvaa. Tiedonhankinnan prosessi kulkee tutkimusprosessin rinnalla.

Tiedonhankintaprosessi

Tiedonhankinta voidaan kuvata prosessina (ks. seuraava kuva), jossa on erotettavissa useita työvaiheita. Vaikka kuvassa tiedonhankinnan vaiheet esitetään toisiaan seuraavina, todellisuudessa ne kulkevat usein rinnakkain.

 

Prosessin tarkempi kuvaus

  1. tehtävä / aihe / tutkimusongelma: tiedontarve syntyy, kun on löydettävä tietoa ongelman tai tehtävän ratkaisemiseksi
  2. tiedonhaun suunnittelu: määritellään tiedonhaun näkökulma, valitaan hakusanat ja hakutekniikat sekä valitaan tiedonlähteet.
  3. tiedonhaun toteutus: tehdään suunnitellut tiedonhaut valituista tiedonlähteistä
  4. hakutuloksen arviointi: arvioidaan tiedonhaun tulosta (viitteiden määrä ja osuvuus)
  5. julkaisujen paikantaminen: selvitetään, mistä julkaisu (esimerkiksi artikkeli) löytyy
  6. tiedon käyttö ja arviointi: arvioidaan lopullista tulosta (lähdekritiikki ja tutkimusetiikka).

Työmäärä eri vaiheissa vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta tiedonhankinta on kokonaisuudessaan aikaa vievä prosessi, joten kannattaa lähteä ajoissa liikkeelle.

Vältä turhaa työtä ja dokumentoi tiedonhakusi! (kts. tarkemmin tiedonhaun suunnittelu -välilehdeltä)