Skip to Main Content

Informationssökning: Utvärdera och forma din sökning

Forma sökningen

Det är vanligt att de första sökningarna inte nödvändigtvis ger så bra sökresultat.

Typiska problem är att antalet referenser är för stort eller för litet, det finns inga referenser överhuvudtaget, eller att referenserna inte har någon exakt koppling till ämnet.

En av de vanligaste stötestenarna i informationssökning är att man fastnar på en eller flera söktermer som inte fungerar. Genom att försöka hitta nya söktermer och kombinera dem på nya sätt kan vi förbättra sökresultatet. 

Inga eller felaktiga resultat

 • försök hitta fler sökord som beskriver ditt ämne
 • gör sökningar i nya databaser, försäkra dig om att databasen faktiskt innehåller material som berör ditt ämne
 • läs tipsen i databasernas egna instruktioner
 • ta databasens egen tesaurus till hjälp

För få referenser

 • försök hitta fler synonymer och parallella begrepp till dina söktermer och kombinera dem på nya sätt, eller med ditt sökord med hjälp av OR-operatorn
 • sök hyperonymer till dina sökord  
 • använd fri textsökning (ordsökning) och bryt av sökordet  
 • fundera över om du faktiskt söker i den mest lämpliga databasen
 • kom ihåg språkalternativen (svenska, engelska) och termsynonymerna, exempelvis "speech communication" OR "oral communication"

För många referenser

 • begränsa sökningen med hjälp av språket eller utgivningsdatumet
 • kombinera sökorden med AND-operatören
 • klipp inte av sökorden (> alla böjningsformer och bindeord kommer inte med i resultatet)  
 • kombinera inte synonymer eller parallella begrepp med sökordet med hjälp av OR-operatören
 • fundera över om det finns en lämplig, snävare hyponym till ditt sökord 

Om du hittar redan en bra källa, kan du hitta mer om ditt ämne genom att…

 • Pröva söka på de termer eller nyckelord som använts för att beskriva publikationen du hittade.
 • Undersöka om någon av författarna till publikationen du hittat har gett ut annat material som berör ditt ämne.
 • Studera källförteckningen till publikationen du hittat (references). På så sätt kan du hitta tidigare utgivna publikationer i samma ämne.  
 • Undersöka publikationer som hänvisat till artikeln du hittat, alltså använt den som källa. Information om hänvisande publikationer (citations eller cited by) hittar du i de flesta informationskällor, till exempel Google Scholar. På detta sätt kan du hitta nyare publikationer inom samma ämne. 

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement