Skip to main content

Tietokannat aakkosittain | A-Z Databases

Löydä parhaimmat tietokannat tutkimustasi varten | Find the best library databases for your research

Loading...

Koekäytöt ja uutuudet | Trial / New Databases

Loading...
Nämä tietokannat ovat uusia tai ne ovat koekäytössä.
These databases are either new or on trial.
Suomalaiset sanoma- ja aikakauslehdet. 1770-1929 vapaasti luettavissa, 1930-2018 käytettävissä tutkimuskäyttöön.
Finnish periodicals. 1770-1929 freely available, 1930-2018 accessible for research purposes.
Digital Theatre Plus tarjoaa pääsyn näytelmiin, teatteriproduktioihin ja oppimateriaaleihin. Koekäytössä 20.4.2020 asti.
Digital Theatre Plus provides access to plays, productions and educational resources. On trial until 20.4.2020.
Suomalaisia e-kirjoja. Palveluun kirjaudutaan erikseen Uniarts-tunnuksilla. Muista palauttaa kirja lukemisen jälkeen, jotta se vapautuu muiden käyttöön!
Finnish ebooks. Requires logging in to Ellibs with Uniarts credentials. Remember to return the book after reading, so others can access it after you!
Loading...
Loading...
title
Loading...