Skip to Main Content

Tutkijan hankeopas: Vierailevaksi tutkijaksi Taideyliopistoon

Vierailevaksi tutkijaksi Taideyliopistoon

Tutkija, jonka tutkimus sopii Taideyliopiston profiiliin mutta joka ei ole työsuhteessa yliopistoon (esim. säätiörahoituksella työskentelevät tutkijat), voi solmia vierailijasopimuksen Taideyliopiston kanssa. Vierailijatehtäviä ovat mm. vierailevan tutkijan, vierailevan taiteilijan tai vierailevan professorin tehtävät.

Vierailijatehtäviin hakeutuessa on hyvä varmistaa, että tutkimus sopii Taideyliopiston tutkimusprofiiliin ja että suorituspaikka (yksikkö) on sitoutunut rahoittajan ehtoihin. Vierailijatehtävistä ei makseta palkkaa, mutta tehtävissä toimivalle voidaan korvata kulut tai maksaa palkkio yksikön johtajan päätöksen mukaisesti.

Vierailijaprofessori

Vierailevan professorin tehtävään otettavalta edellytetään yliopiston johtosäännön mukaista professorin kelpoisuutta. Vierailevaksi professoriksi voidaan ottaa myös henkilö, joka toimii professorina jossakin toisessa yliopistossa.

Vierailevan professorin tehtävä on pääsääntöisesti osa-aikainen ja määräaikainen. Mikäli professorin tehtävä on päätoiminen, henkilö otetaan määräaikaiseen työsuhteeseen vierailijatehtävän sijasta. Vierailevalle professorille voidaan maksaa palkkio ja / tai korvauksia kuluista rehtorin kanssa sovitun mukaisesti.

Mikäli henkilö työskentelee professorina suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa, henkilö voidaan ottaa vierailevaksi professoriksi ilman arviointimenettelyä alle kahden vuoden kaudeksi. Mikäli valittava henkilö ei vielä toimi professorina jossakin yliopistossa, edellytetään erityisiä perusteluita ja pätevyyden arviointia. Mikäli vierailijakausi on kuitenkin vähintään kaksi vuotta, tulee noudattaa professorin valintamenettelyä yliopistolain mukaisesti.

Tohtoriopiskelija vierailijana

Osa tohtoriopintoja rahoittavista säätiöistä edellyttää apurahoja hakevia pyytämään yksikön johtajalta hakuvaiheessa yliopiston sitoumuksen työskentelyedellytyksien järjestämisestä tilanteessa, jossa hakija saa hakemansa apurahan. Taideyliopisto sitoutuu tarjoamaan jatkotutkintoa suorittaville tohtorikoulutettaville yliopistositoumuksen edellyttämät työskentelyedellytykset, mikäli jatkotutkintoaan yliopistossa suorittava opiskelija saa työskentelyapurahan vähintään vuoden mittaiseen työskentelyyn.

Mikäli jatko-opiskelija on saanut työskentelyapurahan vähintään 12 kk:n ajaksi, hänen kanssaan sovitaan vierailijasopimuksella tarjottavista työskentelyedellytyksistä ja niistä mahdollisesti perittävästä yliopistokorvauksesta.

Vierailijasopimus ja vierailevan tutkijan palvelut

Vierailijatehtävistä sovitaan aina erillisellä sopimuksella, jossa sovitaan keskeisistä vierailua koskevista tehtävistä ja ehdoista (kuten esim. vierailijan ja yliopiston velvoitteista, työskentelyedellytyksistä tai immateriaalioikeuksista) sekä tarvittaessa kustannuksista.

Yliopisto tarjoaa vierailijatehtäviin valituille tutkimus- / taideyhteisön tuen sekä käyttöoikeuden yliopiston tietojärjestelmiin. Mikäli vierailijalle annetaan käyttöön tietokone tai puhelin, hankinta- ja käyttökuluista (laite-, käyttö- yms. kulut) vastaa yksikkö, johon vierailija sijoittuu.

Ota yhteyttä

Tiedustele mahdollisuutta vierailuun tutkimusaiheeseesi sopivasta yksiköstä:
Taideyliopiston tutkimus
 

Siniseen asuun pukeutunut tyttö katsoo seinälle ripustettua taideteosta.