Skip to Main Content

Tutkijan hankeopas: Julkaisemisen opas ja UniartsCRIS -tietokanta

Julkaisusuunnitelma

Rahoituksen hakuvaiheessa tehtävässä julkaisusuunnitelmassa esitetään suunnitelma tutkimustulosten julkaisemisesta ja tunnetuksi tekemisestä tiede- ja taideyhteisölle sekä muille tarpeellisille tahoille. Suunnitelmassa on huomioitava rahoittajan vaatimukset julkaisemisesta ja tutkimuksen avoimuudesta. Julkaisujen valinnassa kannattaa huomioda ala- ja aihekohtaisen relevanssin lisäksi julkaisun laatu ja Julkaisufoorumi-luokitus.

Taideyliopiston rinnakkaistallentamisen palvelu mahdollistaa äskettäin julkaistun tai julkaisuun tulevan tieteellisen artikkelin tallentamisen Taju-julkaisuarkistoon. Rinnakkaistallentaminen lisää tutkimuksen, tutkijan ja yliopiston näkyvyyttä, vaikuttavuutta, tieteen avoimuutta sekä täyttää EU:n ja useiden rahoittajien suositukset Open Access -kulttuurin tukemisesta.

Julkaisu- ja kustannussopimukset ja rahoittajan näkyvyys

Rahoittajan vaatimus tutkimustulosten ja artikkelien open access -julkaisemisesta tulee huomioida sopimuksissa kustantajien kanssa. Julkaisusopimuksia tehdessä tutkijan kannattaa varmistaa, että hän pitää itsellään riittävät oikeudet rinnakkaisjulkaisemiseen. Useimmat kustantajat sallivat rinnakkaistallentamisen, ja joskus ns. embargo-ajan kuluttua (esim. 6 kk–1 vuosi).

Tutkimusrahoituksella tuotetuissa tieteellisissä julkaisuissa on mainittava rahoittaja ja rahoituspäätöksen numero. Saadut apurahat on hyvä mainita ansioluettelossa. Rahoittaja tulee tuoda esille myös konserttiohjelmassa, näyttelyluettelossa ja muissa vastaavissa yhteyksissä. Taideyliopistoon työsuhteessa olevan tutkija tekee taiteellista toimintaa ja julkaisuja koskevat kirjaukset vuosittain SoleCRIS-tietokantaan.

Julkaisujen raportointi ja UniartsCRIS

UniartsCRISistä löydät tietoa Taideyliopiston henkilökunnan ja tohtoriopiskelijoiden julkaisuista ja taiteellisesta toiminnasta.

Taideyliopiston henkilöstö ja tohtoriopiskelijat tallentavat UniartsCRIS-järjestelmään tiedot julkaisuista, taiteellisesta toiminnasta, tutkimusaktiviteeteista sekä yliopiston järjestämistä konferensseista.

Ota yhteyttä

UniartsCRIS
cris@uniarts.fi

Tieteellisten julkaisujen tarkistus, rinnakkaistallennus

  • Erkki Nurmi, Harri Ollikainen (kirjasto)

Taiteellinen toiminta, kv-vierailut, kv-konferenssit, asiantuntijatehtävät

  • Helena Haimi, Kirsi Rinne (pääkäyttäjät,yhteiset palvelut)
  • Katariina Kivistö-Rahnasto (KuvA)
  • Alina Savolainen (TeaK)
  • Emmi Ruth (SibA)