Skip to Main Content

Tutkijan hankeopas: Tutkimuksen avoimuus

Avoimuuden periaate tutkimuksessa

Avoimen tieteen periaatteena on, että tieteellisestä tietoa ja tutkimuksen tuotoksia tulisi jakaa mahdollisimman aikaisin ja laajasti. Avoimuuden periaate läpäisee koko tutkimusprosessin aineistoista menetelmiin ja julkaisuihin. Tutkimuksen avoimuus edistää tutkijoiden välistä yhteistyötä sekä tutkimustiedon läpinäkyvyyttä ja saavutettavuutta.

Taideyliopisto kannustaa tutkijoitaan avoimuuteen koko tutkimusprosessin ajan. Tutkimusprojekti on avoimuuden periaatteen mukaisesti lähtökohtaisesti avoin, mikäli avaamiselle ei ole perusteltua estettä.

Tutkimuksen avoimuuden periaate tulee huomioida jo tutkimushankkeen suunnitteluvaiheessa. Tutkimusrahoittajat edellyttävät yhä useammin avoimia toimintamalleja. Tarkista rahoittajan vaatimukset tutkimusaineistojen ja -julkaisujen avoimuudesta.

Tutkimustyössä on avoimuuden ohella huomioitava sitä rajoittava lainsäädäntö ja eettiset periaatteet. Perusteltuja esteitä tutkimusaineistojen avaamiselle voivat olla esimerkiksi aineiston arkaluonteisuus, tekijänoikeudet tai tutkimusryhmän ja -organisaation väliset sopimukset. Erityisesti henkilötietoja sisältävien aineistojen kanssa on syytä olla erityisen huolellinen ja varovainen.

Tutkimusaineistojen avoimuus ja avoin julkaiseminen

Aineistonhallinnassa tulee ottaa huomioon yleiset avoimuuden periaatteet tutkimuksen tekemisessä: as open as possible, as closed as necessary. Taideyliopiston tutkimusaineistopolitiikan mukaisesti tutkimusaineistot ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä ja avoimia. Jos tutkimusaineistojen avaamista on tarpeen rajoittaa, on perustelujen oltava oikeutettuja ja toteennäytettävissä. Avattavissa tutkimusaineistoissa on mainittava rahoittaja ja rahoituspäätöksen numero.

Taideyliopisto suosii julkaisutoiminnassaan avointa julkaisemista. Avoimen julkaisemisen kaksi rinnakkaista toimintamallia ovat kultainen (Golden Open Access) ja vihreä malli (Green Open Access). Kultainen malli suosii avoimia tieteellisiä lehtiä, vihreä malli taas avointen julkaisuarkistojen käyttöä eli rinnakkaisjulkaisemista. Taideyliopiston HELDA-tietokanta tarjoaa mahdollisuuden rinnakkaisjulkaisemiseen. Ohjeet rinnakkaisjulkaisemiseen löydät Taideyliopiston julkaisemisen oppaasta.

Monet rahoittajat hyväksyvät kirjoittajamaksun hankkeen kuluksi, mikäli kulu syntyy hankkeen kestoaikana. Ota yhteys mahdollisista kirjoittajamaksuista yliopiston julkaisuasiantuntijaan.

Ota yhteyttä

Tutkimuspalvelut
tutkimuspalvelut@uniarts.fi
Merja Sagulin
Riikka Palonkorpi
Tiia Saarinen

Taideyliopiston kirjasto
lib.research@uniarts.fi
Maaria Harviainen
Harri Ollikainen

Lue lisää